3 семестр

Обрати 1 дисципліну культурологічного спрямування (4 кредити)

Обрати 1 дисципліну суспільно-політичного спрямування (3 кредити)

3-4 семестр

Обрати 1 дисципліну іншомовного спрямування (9 кредитів)


АНКЕТА 
  (денна форма навчання)

 АНКЕТА  (заочна форма навчання)

АНКЕТА УТОЧНЮЮЧА   (денна форма навчання)

АНКЕТА УТОЧНЮЮЧА (заочна форма навчання)