З метою формування індивідуальної освітньої траєкторії та оволодіння компетентностями з вибіркових компонент освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» за освітнім рівнем «Бакалавр» оберіть з наведеного переліку ті дисципліни, які Ви хочете вивчати у 2020-2021н.р.:

2 семестр

Оберіть 1 дисципліну культурологічного спрямування (4 кредити)

Оберіть 2 дисципліни професійного спрямування (7 кредитів)

 

3 семестр

Оберіть 3 дисципліни (12 кредити)

 

4 семестр

Оберіть 2 дисципліни (7 кредити)

 

АНКЕТА 1 (деннаформа навчання)

АНКЕТА 1 (заочна форма навчання)

АНКЕТА 2 (денна форма навчання)

АНКЕТА 2 (заочна форма навчання)