З метою формування індивідуальної освітньої траєкторії та оволодіння компетентностями з вибіркових компонент освітньо-професійної програми «Екологія» за освітнім рівнем «Бакалавр» оберіть з наведеного переліку ті дисципліни, які Ви хочете вивчати у 2020-2021 н.р.:

7 семестр

Обрати 4 дисципліни 14 кредитів

8 семестр

Обрати 4 дисципліни 13 кредитів

 

АНКЕТА УТОЧНЮЮЧА  (денна форма навчання)

АНКЕТА УТОЧНЮЮЧА (заочна форма навчання)