Агрофармакологія

Спеціальність:
АГ
СВ
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Журавльова Ольга Василіївна

Дисципліна «Агрофармакологія » на агрономічному факультеті вивчається у другому семестрі третього року навчання. Вивчення хімічних засобів боротьби з шкідниками, хворобами та бур’янами сільськогосподарських культур для спеціаліста агрономічної спеціальності необхідне і актуальне.

Тепер, а також у найближчому майбутньому сільське господарство не може обійтися без застосування пестицидів. У забрудненні навколишнього середовища частка пестицидів серед інших забруднювачів становить від 3 до 7%. Для її зменшення спеціаліст має досконало вивчити хімічний метод захисту рослин, основою якого є раціональне і найбільш ефективне застосування пестицидів з урахуванням їх токсичності відносно шкідливих організмів, безпеки для людини, теплокровних тварин та навколишнього середовища, а також з урахуванням економічного ефекту застосування.

Вивчення курсу створює базу для вивчення інших дисциплін агрономічних спеціальностей

Вимоги до знань, умінь та навичок студентів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен
Знати:
– основи агрономічної токсикології;
– санітарно-гігієнічні основи застосування пестицидів;
– фізико-хімічні основи застосування пестицидів;
– засоби боротьби з шкідниками рослин.
Вміти:
– вивчити ситуації, при яких планується застосування різних методів і заходів захисту сільськогосподарських культур від пошкоджень шкідниками, або накопиченню корисної фауни з подальшим її використанням;
ефективно і грамотно застосовувати пестициди у сільському господарстві

Робочі програми:

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС:

  • Силабус з дисципліни “Агрофармакологія” АГ
  • Силабус з дисципліни “Агрофармакологія” СВ

Лекції з дисципліни:

Лабораторні роботи:

Підручники та посібники для вивчення дисципліни