Системи сучасних інтенсивних технологій

Спеціальність:
АІ
СВО:
Магістр
Курс:
1
Провідний викладач:
Білоусова Зоя Володимирівна

Мета навчальної дисципліни «Системи сучасних інтенсивних технологій» полягає в отриманні знань із світового і вітчизняного досвіду, виборі та застосуванні сучасних заходів інтенсифікації вирощування сільськогосподарських культур.
Завданнями дисципліни є засвоєння магістрами теоретичних основ і методичних прийомів складання сучасних технологічних схем вирощування польових культур на основі знання ботанічних, морфологічних та фізіологічних особливостей культури, з урахуванням факторів росту і розвитку рослинного організму, ознайомлення з найбільш застосовуваними технологіями в сучасному рослинництві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Системи сучасних інтенсивних технологій» студент повинен
знати:
– стан і перспективи хімізації землеробства в Україні та світі, особливості хімізації в зоні сухого Степу;
– європейський досвід вирощування основних сільськогосподарських культур;
– організацію виробничих процесів під час вирощування культури;
– шляхи зменшення втрат під час збирання врожаю.
вміти:
– розробляти і реалізовувати сучасні технології вирощування польових культур;
– програмувати можливі рівні врожаїв;
– контролювати розвиток посівів та регулювати формування врожаю в конкретних умовах;
– реалізовувати заходи щодо скорочення втрат під час збирання і переробки продукції;
– забезпечувати високу економічну ефективність впроваджуваних технологій.

Робочі програми:

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС:

  • Силабус з дисципліни “Системи сучасних інтенсивних технологій” АІ

Лекції з дисципліни:

Практичні роботи:

Презентації:

Підручники та посібники для вивчення дисципліни