Технології захисту рослин

Спеціальність:
АГ
СВО:
М
Курс:
1
Провідний викладач:
Журавльова Ольга Василіївна

Дисципліна –технології захисту рослин є обов’язковою у професійній підготовці здобувачів вищої освіти.

Технології захисту рослин – одна з профілюючих дисциплін у підготовці фахівців з захисту рослин. Технології захисту рослин мають зв’язок з багатьма сільськогосподарськими та загальнобіологічними дисциплінами: ботанікою, мікробіологією, фізіологією рослин, ґрунтознавством, землеробством, агрохімією, біохімією, рослинництвом, селекцією, захистом рослин та ін., що обумовлено спільними об’єктами та методами досліджень.

Об’єктом вивчення дисципліни є методика і організація науково-дослідної роботи студентів. Предметом вивчення є: методики наукового дослідження, класифікація методів наукового дослідження, наукові факти та їх роль у науковому дослідженні, наукові гіпотези, їх обґрунтування; стратегія і тактика наукових досліджень, організація наукових досліджень в рослинництві, правові основи у сфері захисту рослин.

Метою вивчення дисципліни є одержання здобувачами знань методики і організації наукових досліджень та придбання навичок дослідницької роботи в захисті рослин. Завдання дисципліни — надати здобувачам теоретичних знань і практичних вмінь з організації та проведення науково-дослідних робіт в галузі рослинництва.

Робочі програми:

Програма навчання здобувачів ВО – СИЛАБУС:

  • Силабус з дисципліни “Технології захисту рослин”