Відкрите заняття – це форма педагогічного контролю, метою якого є визначення рівня професійної компетентності та педагогічної майстерності викладача для подальшого удосконалення викладацької діяльності та підвищення рівня навчальних досягнень студентів. Графік відкритих занять складається  на початку кожного семестру навчального року за затвердженим розкладом із зазначенням дати, теми і місця проведення такого заняття. Право вибору теми відкритого заняття надається викладачам на підставі робочої програми навчальної дисципліни.

      Проведення відкритих занять є невід’ємним елементом методичної діяльно­сті науково-педагогічного працівника, що проводиться з метою активізації тво­рчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання та виховання. За допомогою проведення відкритих занять відбувається постійне удосконалення методики викладання дисциплін, передбачених робочими планами університету, відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”.

Кафедра Рослинництва імені професора В.В. Калитки

Кафедра Харчових технологій та готельно-ресторанної справи

Кафедра Цивільної безпеки

Кафедра Геоекології і землеустрою

Кафедра плодоовочівництва, виноградарства та біохімії