Критерії нарахування додаткових балів

Положення про порядок призначення і виплати стипендії в ТДАТУ 2017

Положення – це нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації освітнього процесу у закладі вищої освіти.

Положення розробляються на основі внутрішніх нормативних документів університету та інших нормативно-правових актів України з питань вищої освіти, згідно рекомендацій і стандартів, визначених чинним законодавством України та згідно Статуту Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.