Методична комісія є колегіальним органом, що створюється на факультеті. Склад методичної комісії затверджується Вченою радою факультету щорічно.

До наказу про склад методичної ради АТЕ  2020 – 21 н.р.

До_наказу_про_склад_Методичної_ради_АТЕ 2019-20 н.р.

До_наказу_про_склад_Методичноi_ради_АТЕ 2018-19 н.р.