3 семестр

Обрати 1 дисципліну культурологічного спрямування (4 кредити)

Обрати 1 дисципліну суспільно-політичного спрямування (4 кредити)

Обрати 1 дисципліну правового спрямування (3 кредити)

Обрати 1 дисципліну природничо-математичного спрямування (5 кредитів)