З метою формування індивідуальної освітньої траєкторії та оволодіння компетентностями з вибіркових компонент освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» за освітнім рівнем «Бакалавр» оберіть з наведеного переліку ті дисципліни, які Ви хочете вивчати у 2020-2021 н.р.:

 5 семестр

Оберіть 3 дисципліни (13 кредитів)

 6 семестр

Оберіть 3 дисципліни (11 кредитів)

 

АНКЕТА (денна форма навчання)

АНКЕТА (заочна форма навчання)