З метою формування індивідуальної освітньої траєкторії та оволодіння компетентностями з вибіркових компонент освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» за освітнім рівнем «Бакалавр» оберіть з наведеного переліку ті дисципліни, які Ви хочете вивчати у 2020-2021 н.р.:

7 семестр

Обрати 4 дисципліни (13 кредитів)

 на 4 курс 2020-2021н.р.

8 семестр

Оберіть 3 дисципліни (9 кредитів)

 

 

АНКЕТА (денна форма навчання)

АНКЕТА (заочна форма навчання)