Положення ТДАТУ

Основні напрями роботи виховної роботи на факультеті регламентуються офіційними нормативними документами ТДАТУ:

Кодекс Честі ТДАТУ

Комплексний план виховної роботи

Організаційні матеріали куратора групи

Положення про конкурс Кращий куратор академічної групи ТДАТУ

Методика рейтингового оцінювання діяльності кураторів

Про виховну роботу та основні напрямки діяльності кураторів академічних груп

Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки

Виховна робота у вищих навчальних закладах

Указ Президента України Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах