Статут Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного (нова редакція 2019 року) МОН
СТАНДАРТ_ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 Колективний договір 2020-2021 рік
Зміни та доповнення до колективного договору 2020-2021 рік
Положення про преміювання працівників ТДАТУ
Наказ про затвердження положень ТДАТУ
Порядок використання коштів передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів, докторантів та аспірантів ТДАТУ
Правила внутрішнього розпорядку
Кодекс честі ТДАТУ
Концепція інноваційного розвитку ТДАТУ на 2016-2021 рр.
Стратегія розвитку ТДАТУ
План розвитку ТДАТУ на 2016-2021 рр.
Антикорупційна програма ТДАТУ 2020
Положення про робочі та дорадчі органи
Положення про факультети та кафедри
Положення про структурні підрозділи
Положення про Раду молодих учених та студентів ТДАТУ
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ТДАТУ
Порядок процедури врегулювання конфліктних ситуацій та розгляду скарг, пов’язаних з сексуальними домоганнями, дискримінацією та корупцією серед учасників освітнього процесу ТДАТУ
Положення про конференцію трудового колективу Таврійського державного агротехнологічного університету