5 семестр

оберіть 1 дисципліну (2 кредити) з майнору агроінженерного спрямування

 6 семестр

оберіть 1 дисципліну (3 кредити) з майнору агроінженерного спрямування

 

АНКЕТА  (денна форма навчання)

АНКЕТА (заочна форма навчання)