2 курс 1 семестр  (12 кредитів)

Кафедра цивільної безпеки

АНКЕТА  (денна форма навчання)

АНКЕТА  (заочна форма навчання)