Безпека продовольчої сировини та харчових продуктів

Спеціальність:
ХТ
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Прісс Олеся Петрівна

Мета дисципліни – дати студентам теоретичні і практичні знання з питань екобезпеки продовольчої сировини і харчових продуктів.

Завданнями дисципліни є:

– розкрити поняття екобезпеки продовольчої сировини і харчових продуктів;

– ознайомити студентів з принципами державної політики в галузі безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів;

– ознайомити студентів з антропогенними та природними токсикантами сировини та продукції;

– ознайомити студентів з ризиками та небезпеками пов’язаними з продовольчою  сировиною та харчовими продуктами;

– навчити студента обирати шляхи зниження кількості контамінантів в харчових  продуктах і продовольчій сировині.;

– ознайомити студента з принципами НАССР.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

з н а т и:

  • законодавчі акти, методичні і нормативні матеріали по безпеці продовольчої сировини і продуктів харчування; технічні вимоги, що пред’являються до сировини, матеріалів, готової продукції;

Студент повинен вміти:

здійснювати контроль за дотриманням технологічної дисципліни; розробляти і брати участь в реалізації заходів щодо забезпечення безпеки виробництва і продукції; здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації по даній темі.

Студент повинен отримати навички:

– роботи з технологічними документами;

– роботи зі спеціальними приладами, виконання аналізів якості продовольчої сировини і продуктів.

Безпека прод-ї сировини та харчових продуктів

Силлабус з дисципліни Безпека продовольчої сировини та харчових продуктів

методичні вказівки