19 квітня наукова бібліотека провела семінар «Web-простір як засіб рекламування діяльності бібліотеки і коледжу» для бібліотек коледжів Таврійського ДАТУ. Мета заходу — підвищення кваліфікації керівників бібліотек об’єднання.

          Головним завданням наукової бібліотеки як методичного центру ЗТО СГБ є донесення до колег нової інформації, кращого досвіду, дієвих форм і методів роботи з користувачами. Саме цим питанням були присвячені виступи та мастер-класи фахівців наукової бібліотеки.

          Семінар відкрила директор НБ ТДАТУ Білоцька О.М. Бібліотека – драйвер змін інформаційного середовища навчального закладу,- таким був основний тренд виступу директора. Вона підкреслила, що саме зараз, коли ІТ-технології стрімко змінюють інформаційний простір навчального закладу, бібліотека має оперативно реагувати на зміни потреб користувачів і наростаючий обсяг контенту. Змінюється і роль бібліотек: вони стають частиною відкритого інформаційного середовища.

          В ході семінару особлива увага приділялась використанню Інтернет-простору для ефективної бібліотечної діяльності та просування інформації щодо діяльності самої бібліотеки і навчального закладу. Бібліотекарі коледжів ознайомилися з методикою написання прес-релізів заходів, новин на сайті або сторінках задля якісного висвітлення подій, які проводить бібліотека.

Фахівці наукової бібліотеки надали змістовні консультації, а також підготували методичні матеріали. Бібліотекарі об’єднання поділитись власними напрацюваннями, знайшли нові ідеї для втілення в життя,.

          Учасники семінару зробили висновок, що формування іміджу, підвищення престижу бібліотеки – це процес безперервний, який здатний підвищити конкурентоспроможність бібліотеки. Тому бібліотекам необхідно вдосконалювати та модернізувати свій образ, гарантуючи своїм користувачам гідну якість пропонованих послуг.

          Логічним завершенням стало вручення сертифікатів учасника семінару керівникам бібліотек коледжів.