Міністерство освіти і науки проведе ще один цикл передплати за кошти бюджету доступу до міжнародних наукових баз даних Scopus та Web of Science. Це рішення було прийнято після того, як МОН вивчило результати користування базами тими університетами, що виграли конкурс та були підключені в жовтні 2017-го.

Подати заявки можуть заклади вищої освіти та наукові установи МОН. Під час проведення конкурсу будуть враховуватися такі показники: кількість публікацій у наукових журналах, що включені до Web of Science та Scopus, можливість надання доступу до баз представникам інших організацій тощо.

Наукова бібліотека представляє наступні статистичні та рейтингові показники публікаційної діяльності науково-педагогічних та наукових працівників  ТДАТУ у різних напрямках і сферах наукових досліджень.

Статті науковців ТДАТУ, які проіндексовані в наукометричній базі даних SCOPUS у 2018 роціскопусСтатті науковців ТДАТУ, які проіндексовані в наукометричній базі даних WEB OF SCIENCE у 2018 році

веб оф сайнс

 

  • Публікації науково-педагогічних та наукових працівників ТДАТУ за 2015-2017 роки, які проіндексовані в наукометричній базі даних SCOPUS

    Завантажити

 

  • Публікації науково-педагогічних та наукових працівників ТДАТУ за 2015-2017 роки, які проіндексовані в наукометричній базі даних WEB OF SCIENCE

    Завантажити

 

  • Перелік науково-педагогічних та наукових працівників ТДАТУ , які   мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, що  включені до наукометричної бази SCOPUS та WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION

    Завантажити