РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ НАУКОВИХ ГУРТКІВ КАФЕДРИ “МЕХАТРОННИХ СИСТЕМ ТА ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” В 2019-2020 РОЦІ

За підсумками роботи наукових гуртків, що працюють на кафедрі МСТТ у 2019 році було проведено VІІ Всеукраїнську науково-технічну конференцію молодих учених, магістрантів та студентів. Студенти та магістранти з наукових гуртків кафедри, виступили з доповідями  за результатами своєї роботи, написали тези до збірників:

  1. Дуда С.Д. Альтернативні моторні палива. Матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. С. 19.
  2. Марков Б.О. Аналіз впливу автомобільного транспорту на довкілля. Матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Т. 1. С. 20.
  3. Рижов О.С. Аспекти забезпечення без-пеки дорожнього руху. Матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Т. 1. С. 22
  4. Сахарова О.С. Аналіз заходів щодо зниження шкідливого впливу автотранспорту на навколишнє середовище. Матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Т. 1. С. 23.
  5. Тимочко С.В. Перспективи експлуатації електромобілів в Україні. Матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Т. 1. С. 24
  6. Заволокін Д.Ю. Сучасні безпілотні автомобілі. Матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Т. 2. С. 62
  7. Латоша В.В. Біопаливо – переваги та недоліки. Матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Т.2. С. 17.
  8. Сельська А.А. Особливості розрахунку критерію Рейнольдса для мехатронних вузлів, що застосовують в мобільних енергетичних засобах. Матеріали VII Всеукр. наук.-техн. конф., 11-22 листопада 2019 р. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Т.2. С. 43.

В розрізі роботи наукових гуртків студентами під керівництвом викладачів було виконано певний об’єм наукових досліджень, що стало підґрунтям до написання студентських наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за наступними тематиками:

«Порівняльні дослідження експлуатаційних показників колісних і гусеничних тракторів тягового класу 3,0 при роботі на різних агрофонах» Шамро А.В. – 11 МБ ЦБ та Муравйов К.О. – 21 КН, керівник – д.т.н., професор Панченко А.І.

«Поліпшення вихідних характеристик планетарного гідромотора шляхом модернізації його розподільної системи» Сельська А.А. – 15 МБ АІ, керівник – д.т.н., професор Волошина А.А.

«Підвищення експлуатаційної ефективності тракторів шляхом використання гідрооб’ємної трансмісії» Куршев М.Д. – 23 сАІ,  керівник – д.т.н., професор Панченко А.І.

«Покращення вихідних характеристик планетарних гідромашин» Кумша У.Р. – 23 сАІ, керівник – д.т.н., професор Волошина А.А.

«Дослідження техніко-економічних показників дизельного двигуна при роботі на суміші ріпаково-етилових ефірів та газового конденсату» Білоножко В.В. – 12 МБ АІ, керівник – к.т.н., доцент Болтянський О.В.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №1271 від 04.10.2019 року  на базі Сумського державного університету проводився  Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт на кращу роботу серед студентів, магістрантів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з галузі знань «Механічна інженерія».

Від кафедри МСТТ у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Механічна інженерія» приймала участь магістр 15 МБ АІ групи Анастасія Сельська.

Тема роботи: «Поліпшення вихідних характеристик планетарного гідромотора шляхом модернізації його розподільної системи» (науковий керівник професор кафедри МСТТ Анжела Волошина).

Галузева конкурсна комісія визнала переможцем Конкурсу Анастасію Сельську та нагородила Дипломом ІІ ступеня.