До уваги випускників бакалаврату – вступників на економічні спеціальності до магістратури ТДАТУ в 2022 році 

Магістерський тест навчальної компетентності – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, яка передбачає оцінювання готовності вступника до опанування освітньої програми магістерського рівня, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.

-Передбачає складання тестів на комп’ютері у спеціально створених пунктах

-Проводиться тільки на підконтрольній Україні території

-Реєстрацію здійснює приймальна комісія

-Основна сесія 10-17 серпня, додаткова та спеціальна сесія

-Для отримання 100 балів достатньо 1 правильної відповіді