До уваги випускників бакалаврату – вступників до магістратури ТДАТУ в 2021 році 

У 2021 році для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти на спеціальності ТДАТУ вступники складатимуть іспит з іноземної мови у формі, що передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання – Єдиний вступний іспит (ЄВІ).

 

Терміни реєстрації на ЄВІ

Реєстрація на Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) здійснюється Приймальною комісією ТДАТУ у період з

11.05.2021 по 03.06.2021 року.

Пункт реєстрації на ЄВІ в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного
Адреса
Кабінет
Відповідальна особа
Контакти
м. Мелітополь, проспект Б.Хмельницького, 18
1.116
Шац Олена Юріївна
0(619) 42-31-27;

0(98) 499-17-04

e-mail: pk@tsatu.edu.ua

Години прийому: Пн-Пт з 900 до 1500
Перелік документів для реєстрації на ЄВІ

До приймальної комісії необхідно надати

 • копію документу, що посвідчує особу (паспорт громадянина України);
 • копію облікової картки платника податків;
 • копію документу про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) – для випускників минулих років;
 • для осіб, які завершують навчання за ступенем вищої освіти бакалавра в 2020 році – довідку, видану за місцем навчання;
 • фотокартку 3×4 см (чорно-біла або кольорова) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • Для осіб, що потребують створення особливих умов, медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність» (для осіб з особливими освітніми потребами).

  Особливості проходження основної сесії ЄВІ

  Для кожного зареєстрованого учасника буде створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ». Доступ до сторінки здійснюється за номером екзаменаційного листа та пін-кодом, зазначеним у ньому.
  Також на інформаційній сторінці вступника буде розміщено інформацію про пункт тестування, де учасник його складатиме. Там же можна буде сформувати та роздрукувати запрошення-перепустку до пункту тестування. На цих сторінках будуть опубліковані результати складання ЄВІ.

  Основна сесія ЄВІ відбудеться 30 червня у дві зміни (початок процедури першої зміни – о 10:00 год., другої – о 14:00 год.).
  Допуск вступників до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку вступних випробувань.

  Вступник для допуску до пункту тестування має пред’явити:
  1) екзаменаційний листок;
  2) документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку);
  3) запрошення-перепустку.

  У разі відсутності екзаменаційного листка та/або документа, назва, серія та номер якого зазначені в екзаменаційному листку, вступник не допускається до пункту тестування.

  Вступники, які запізнилися, до пункту тестування не допускаються.

  Відмітка про участь вступника у відповідному вступному випробуванні зазначається в екзаменаційному листку в пункті тестування уповноваженою особою Українського центру.

  У пункті тестування заборонено використовувати та мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити працівникам пункту тестування до початку виконання вступних випробувань).

  Для певних категорій вступників може бути організована друга сесія єдиного фахового вступного випробування. Детальніше про це читай на сайті УЦОЯО.
  Більше про особливості ЄВІ, його програми, складові частини, приклади тестів можна ознаймитись на сайті https://testportal.gov.ua/uchasnyku-vstupnyh-vyprobuvan/

  Результати ЄВІ

  Результати основної сесії ЄВІ будуть розміщені на інформаційних сторінках не пізніше 14 календарних днів з дня їх проведення. Результати другої сесії  будуть оголошені не пізніше 10 календарних днів.

  Виникли сумніви щодо правильності результатів? Маєте право протягом 3-х календарних днів із дня офіційного оголошення результатів (включаючи день оголошення) подати апеляційну заяву до УЦОЯО. Їх розгляд здійснюється апеляційною комісією протягом 3-х робочих днів із моменту отримання. Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії буде розміщена на сайті http://testportal.gov.uaЗа результатами розгляду заяви комісія може ухвалити одне з таких рішень:

 • відмовити в задоволенні апеляційної заяви (результат, визначений раніше, підтверджується);
 • задовольнити апеляційну заяву (попередньо встановлений результат буде змінено).
 • У разі задоволення заяви щодо результатів може бути ухвалено одне з таких рішень:

 • про відновлення результату зовнішнього оцінювання (у тому випадку, якщо попередньо результат було анульовано);
 • про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих учасником вступного випробування.
 • Способи реєстрації учасника ЄВІ

  Зареєструватися учасником ЄВІ в ТДАТУ можна двома способами: в очній або дистанційній формі.

  Порядок реєстрації учасника ЄВІ в очній формі

  Для реєстрації в очній формі, необхідно підготовивши весь пакет документів завітати особисто до Приймальної комісії (ауд. 1.116). Очна реєстрація здійснюватиметься із дотриманням санітарних норм та соціального дистанціювання, що передбачені під час поширення коронавірусної інфекції.

  Порядок реєстрації учасника ЄВІ в дистанційній формі

  З метою запобігання поширенню короновірусної хвороби (COVID-19),  у 2021 році реєстрацію учасників ЄВІ можна здійснювати у дистанційній формі. Для цього Приймальна комісія ТДАТУ пропонує вступникам такий алгоритм дій.

  Дія перша – Формування пакету документів
  Зібрати пакет документів, а саме:

 • заповнену заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (завантажити заяву-анкету);
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікову картку платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3 /о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах З – 7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146134117).
  довідку, виданої за місцем навчання , щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу У довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.
 • Дія друга – Відправлення пакету документів до Приймальної комісії

   Відправити скановані копії (фотокопії) документів на офіційну електронну пошту приймальної комісії ТДАТУ pk@tsatu.edu.ua.
   У темі листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я, по батькові.
   В тексті листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

  Дія третя – Підтвердження можливості реєстрації
  Отримати від Приймальної комісії ТДАТУ лист – відповідь про отримання документів (відповідь надсилатиметься на електронну адресу, із якої надійшли документи). На підставі здійснення приймальною комісією перевірки документів у листі – відповіді повідомляється про підтвердження або не підтвердження можливості здійснити реєстрацію.

  Дія четверта – Формування екзаменаційного листка та перевірка вступником правильності внесених даних
  У разі підтвердження можливості реєстрації, Приймальною комісією здійснюється формування, друк та оформлення екзаменаційного листка, сканована копія якого надсилається вступнику на електронну адресу, вказану в заяві-анкеті.
  Вступник має перевірити інформацію , зазначену на сканованій копії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з’ясування ситуації (на електронну пошту або телефоном).
  У разі правильного оформлення екзаменаційного листка, вступник повідомляє про це Приймальну комісію, надіславши лист – підтвердження, як відповідь на лист Приймальної комісії, в якому надіслано скан-копію екзаменаційного листка. Текст листа – підтвердження: «Зазначені мною дані перевірені, підтверджую правильність внесених даних».
  Завантажити зразок екзаменаційного листка учасника ЄВІ для ознайомлення.

  Дія п’ята – Отримання екзаменаційного листка вступником
  Для отримання екзаменаційного листка необхідно або особисто завітати до Приймальної комісії, або екзаменаційний листок може бути надісланий Приймальною комісією вступнику засобами поштового зв’язку, у разі, якщо вступник зазначив про таку необхідність у заяві-анкеті.

  Важливо! Для допуску вступника до пункту тестування, окрім екзаменаційного листка, необхідно пред’явити документ, що підтверджує особу, що зазначений у екзаменаційному листку, а також запрошення – перепустку.
  Запрошення – перепустку можна роздрукувати на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» створеній на офіційному веб-сайті Українського центру, не пізніше ніж за два тижні до дня проведення вступних випробувань.
  Доступ до інформаційної сторінки здійснюється за номером екзаменаційного листка та пін-кодом, зазначеним у ньому.