Конкурентна спроможність будь-якої держави на світовому ринку та якість життя її населення напряму залежить від рівня професійної практичної підготовки кадрів. Одним із провідних світових лідерів у сфері підготовки кваліфікованих фахівців на сьогодні виступає Європейський Союз, який завдячує цьому дуальній системі навчання.

    Відповідно до «Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти в Україні», прийнятої на Колегії Міністерства освіти і науки України в січні цього року, в Таврійському державному агротехнологічному університеті послідовно впроваджується дуальна модель освіти. Запровадження елементів цього виду навчання відбувається на всіх факультетах ТДАТУ.

       Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи уклала договори з підприємствами міста та району про виробниче навчання студентів спеціальності «Харчові технології». Так з 12.03.18 по 12.04.18 студенти 3 і 4 курсів ХТ (Івашина А. Ю., Скляренко А.В., Караулова С.С,.Нечіпай Д.С. та Асламова Ю.Ю.) проходять таке навчання в ТОВ «Юг-кондитер» (с. Нове, Мелітопольського р-ну), де отримують практичні навички і набувають досвіду в кондитерському мистецтві.

     З 04.04.18 по 20.04.18 студенти 4 курсу ХТ (Бугаєва Т.В., Тищенко В.Ю., Шовкун Д.О. і Коротнєв М.С.) згідно з принципами дуальної системи практикуються на ВАТ «Мелітопольський хлібокомбінат».

Як одна із складових дуальної системи 5 квітня відбулася зустріч керівництва ТДАТУ з директорами підприємств на яких стажується наша прогресивна молодь. Університет представляли: ректор, д.т.н., професор, член-кореспондент НААН України Кюрчев В.М., проректор з науково-педагогічної роботи к.т.н., доцент Ломейко О.П. та декан факультету «Агротехнологій та екології» к.с.-г.н., доцент Іванова І.Є.

     Керівництво ТДАТУ ознайомилось з виробництвом, з робочими місцями студентів університету, з інноваційними виробничими складовими. Завдяки такій тісній співпраці виявляються «недоліки» та вносяться корективи у навчальні плани. Під час зустрічі було відмічено якісну теоретичну підготовку студентів університету, їх бажання до подальшої самоосвіти.

    ТДАТУ, з надією на подальшу плідну співпрацю, вдячний керівництву вказаних підприємств за надану можливість запровадження передових напрямках поєднання вищої освіти та виробництва.

 Прес-служба ТДАТУ

dsc02517-277x208 dsc02523-277x208 dsc02525-277x208 dsc02529-558x419 dsc02534-277x207 dsc02541-839x629