Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Науковий гурток – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Тематика наукових гуртків 2019р

 програма студентської конференції 2018р.

Перелік доповідей студентів на конференції, 2017р.

Публікації студентів

Наукові роботи студентів_2017-2018н.р.

Наукові роботи студентів_2016-2017н.р.    

Збірник тез доповідей “Факультет АТЕ” 2018