Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Науковий гурток – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Підвищення якості та безпечності кондитерських виробів та консервів з плодово-ягідної сировини

Розробка технології гарячих вітамінних напоїв з використанням плодово-ягідної сировини та функціональних інгредієнтів

Мікологія та мікробіологія. Технологія культивування екзотичних їстівних грибів. Біотехнологія використання мікроорганізмів у харчовій промисловості

Біологічно активні природні сполуки та їх застосування в харчових технологіях

Нетрадиційні технології зберігання плодоовочевої продукції

Хімія та біотехнологія вина

 

ПЛАНИ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ГУРТКІВ

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ГУРТКІВ

Положення Про студентські наукові гуртки у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

Тематика наукових гуртків 2019-2020н.р