Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Науковий гурток – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Тематика наукових гуртків 2019-2020н.р

 програма студентської конференції 2018р.

Перелік доповідей студентів на конференції, 2017р.

Публікації студентів

Наукові роботи студентів_2017-2018н.р.

Наукові роботи студентів_2016-2017н.р.    

Збірник тез доповідей “Факультет АТЕ” 2018