На сьогодні органи студентського самоврядування на законодавчому рівні мають широкий спектр прав і можливостей. Вони беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу.

Протокол засідання студентського самоврядування щодо розгляду проекту ОПП «Агрономія» другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021

ПРОТОКОЛ_2 ЗАСІДАННЯ СТУД.САМОВРЯД. ЩОДО РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТУ ОПП ТА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ОП ГРС БАК РІВНЮ 19.01.2021

ПРОТОКОЛ _1 ЗАСІДАННЯ СТУД.САМОВРЯД. ЩОДО РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТУ ОПП ТА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ОП ГРС БАК РІВНЮ 17.04.2020

Протокол  обговорення студенського самоврядування ОП Геодезія та землеустрій 2020

Протокол_студентського_самоврядування_Садівництво та виноградарство

Протокол обговорення зі студентським самоврядуванням Садівництво та виноградарство – 2020 н.р.

Протокол_засiдання_студентського_самоврядування^” розгляду проекту освітньо-профес|йної програми та корегування навчального плану освітньої програми “Агроном|я” перптого (бакалаврського) рівня вищої освіти
від “20” лютого 2020 р.

Протокол засідання студентського самоврядування щодо розгляду освітньо-професійної програми та корегування навчального плану освітньої програми «Агрономія» другого (магістерського) рівня вищої освіти від 22 квітня 2020 р.

Протокол_засiдання_студентс_кого_самоврядування_ОПП_ХТ_ОС_магiстр

Протокол засідання студентського самоврядування ОПП ХТ ОС магістр

Протокол_засiдання_студентс_кого_самоврядування_ОПП_Харчовi_технологii_ОС_бакалавр

Протокол_обговорення_студентс_кого_самоврядуванняОПП_Цивiл_на_безпека_бакалавр_2020

Протокол_обговорення_студентс_кого_самоврядування_ОПП_Цивiл_на_безпека_магiстр_2020

Протокол_засiдання_студентського_самоврядування_ОПП-Цивiльна_безпека-

Протокол_обговорення студентського самоврядування ОП Екологія

Протокол обговорення студентського самоврядування ОП Агрономія