Діяльність стейкхолдерів поширюється на спеціальність, кафедри та факультет, де безпосередньо відбувається формування освітньої діяльності та освітнього процесу через надання пропозицій та участь у роботі  методичної комісії щодо освітніх програм.

203 “Садівництво та виноградарство”

201 “Агрономія”

193 «Геодезія та землеустрій»

263 “Цивільна безпека”

241 “Готельно-ресторанна справа”

181 “Харчові технології”

Рецензія №1 на ОПП другого рівня вищої освіти за спеціальністю 181 Харчові технології

Рецензія №2 на ОПП Харчові технологія ОС магістр

101 “Екологія”