Академічна спільнота (академічне співтовариство) — усталений український термін на позначення спільноти викладачів і дослідників наукових товариств, навчальних та дослідницьких інституцій найвищого рівня (університети, інститути та власне академії).

Протокол засідання робочої групи ОПП «Готельно-ресторанна справа» першого рівня в…(EHL) – університету управління гостинністю в Швейцарії  №2 (17.03.2021)

Протокол обговорення академічною спільнотою проекту ОПП «Агрономія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021

Протокол обговорення ОПП з академічною спільнотою Геодезія та землеустрій 2020

Протокол обговорення ОПП Садівництво та виноградарство з академічною спільнотою_2020

Протокол_обговорення_міжнародної_академічної_спільноти_ОПП_Агрономія_ОС_Магістр_2020-1

Протокол_обговорення_академiчною_спiльнотою оновлення осв|тньо-професійної програми та корегування навчального плану за спеціальності 201 “Агрономія”

Протокол_обговорення_академiчноi_спiл_ноти_ОПП_Цивiльна_безпека_бакалавр_2020

Протокол_обговорення_академiчноi_спiльноти_ОПП_Цивiльна_безпека_магiстр_2020

Протокол_обговорення_академiчною_спiл_нотою_ОПП_Харчовi_технологii_ОС__бакалавр

Протокол обговорення академічною спільнотою ОПП Харчові технології ОС магістр

Протокол_обговорення_академiчною_спiл_нотою_ОПП_Готельно-ресторанна_справа 02.03.2020

Протокол обговорення академічною спільнотою модернізації освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Протокол_обговорення_академiчною_спiльнотою_ОП_-Цивiл_на_безпека-

Протокол_засідання_кафедри_ПВБ

Протокол обговорення з академiчною_спiльнотою_Геодезія та землеустрій 2018

Протокол обговорення з академiчною_спiльнотою_Екологія 2018

Протокол_обговорення_академiчною_спiл_нотою_модернiзацii_ОПП Агрономія