Статті викладачів за 2020 рік

Serdyuk, M., Ivanova, I., Malkina, V., Kryvonos, I., Тymoshchuk, Т., Ievstafiieva, K. The formation of dry soluble substances in sweet cherry fruits under the influence of abiotic factors. Scientific Horizons, 2020. № 03 (88), С.127–135. doi: 10.33249/2663-2144-2020-88-3-127-135.

Зарецька Д. К., Сердюк М. Є. Вплив заморожування на хімічний склад зелені м’яти перцевої. Праці ТДАТУ, 2020. Вип. 20. Т. 1. С.142-151. DOI: 10.31388/2078-0877-20-1-142-150.

Igor Palamarchuk, Sergey Kiurchev, Valentyna Verkholantseva, Nadiia Palianychka, Olena Hryhorenko. Optimization of the Parameters for the Process of Grain Cooling. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology , Innovation. Springer, Cham. 2020. P. 981-988.

Сухаренко О.І. Сучасні інноваційні технології у системі ресторанного господарства // Збірник наукових праць Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного – 2020. Вип. 20, том 1, С. 178-187.

Бандура І. І Зміна вмісту ендополісахаридів в плодових тілах грибів роду глива під час зберігання та після термічної обробки. Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2019 року: факультет агротехнологій та екології: ТДАТУ, 2020. С. 83-84.

Прісс О.П., Сердюк М.Є., Григоренко О.В., Жукова В.Ф., Сухаренко О.І. Нові методи підготовки майбутніх фахівців спеціальності готельно-ресторанна справа. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 97-103.

Прісс О.П., Жукова В.Ф. Розробка технології та оцінка якості зефіру підвищеної харчової цінності. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Вип. 20. Т.2. 2020. С. 220-230.

Bandura Iryna, Kulyk Alina, Bisko Nina, Serduk Marina, Khareba Volodymyr, Khareba Olena, Makohon Serhii. Effect of grain spawn compositions on the Pleurotus growing efficiency in different cultivation conditions. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2020.

Бандура І. І., Кулик А. С., Коляденко В. В. Ксилотрофні гриби як джерело біоактивних речовин для функціонального харчування. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / Мелітополь: ТДАТУ, 2020. – Вип. 20, т. 2. – 273 с.

Кюрчев С. В., Паламарчук І. П., Верхоланцева В. О., Кюрчева Л. М.,  Використання  процеса охолодження у зерносховищі  в період зберігання зернової продукції// Праці ТДАТУ ім. Дмитра Моторного : науково фахове видання //  – Вип. 20, том 2. –  Мелітополь. – 2020., – С. 124 – 131.

 Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О., Кюрчева Л. М., Самойчук К.О. Використання технології заморожування ягід// Праці ТДАТУ ім. Дмитра Моторного : науково фахове видання //  – Вип. 20, том 2. –  Мелітополь. – 2020., – С. 115 – 123.

Міліч В.М., Кюрчева Л.М. Сучасні технології зберігання плодової сировини. Збірник наукових праць магістрантів та студентів ТДАТУ, Мелітополь. – 2020., – С. 157 – 159. (50%)

Якубовська В.В., Кюрчева Л.М. Роль пастеризації молока у процесі зберігання. Збірник наукових праць магістрантів та студентів ТДАТУ, Мелітополь. – 2020., – С. 151 – 153. (50%)

Гончаренко Є.М., Кюрчева Л.М. Виноробство у галузі агропромислового сектора України. Збірник наукових праць магістрантів та студентів ТДАТУ, Мелітополь. – 2020., – С. 145 – 147.

Майборода Д.О. Екстракт вівса к технологічний засіб підвищення якості м’яса гусей / Д.О.  Майборода,  О.О. Данченко, Л.М.Здоровцева, Федорко А.С.,  М.М.Данченко, Н.П. Загорко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2020. – Вип. 20. –Т.1. – С. 203-212

Extract of oats as a modulator of fatty acid composition of geese tissues in the conditions of physiological stress / O. Danchenko, L. Zdorovtseva, O. Vishchur, О. Koshelev, T. Halko, M. Danchenko, Y. Nikolayeva, D. Mayboroda // BIOLOGIJA. 2020. Vol. 66. No. 1 P. 27 – 34

Бандура І. І., Кулик А. С., Жукова В. Ф., Гапріндашвілі Н. А. Міждисциплінарний підхід у викладанні дисципліни «Технологія полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості». Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 353–361.

Статті викладачів за 2019 рік

Optimum concentration of exogenous antioxidants for the storage of zucchini fruit. Journal of Chemistry and Technologies,Priss O. P., Zhukova V. F. 2019, 27(1), 40-47;

Фітонутрієнти базиліку вирощеного в умовах захищеного ґрунту / О.П. Прісс, І.О. Коротка, М.Є. Сердюк, О.І. Сухаренко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Вип. 1, т. 19 С. 188-196;

THE INFLUENCE OF AVENA SATIVA EXTRACT ON REDOX PROCESSES AND FATTY ACID COMPOSITION OF LIPIDS IN GEESE TISSUES Тези доп.International Conference„Smart Bio“: Abstract book – Kaunas, Lithuania: 02-04 may 2019. – P. 75.O. Danchenko O. Vishchur, О.Koshelev, T.Galko, M. Danchenko, Yu. Nikolayeva , D. Maіboroda L. Zdorovtseva;
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ТА ЗМІН ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ЛІПІДІВ СЬОМГИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ Стаття Збірник наукових праць ТДАТУ, 2019 (на рецензуванні)Л.М.Здоровцева;
«Ontogenetic features of redox reactions in the myocardium geese» Тези доп.International Conference„Smart Bio“: Abstract book – Kaunas, Lithuania: 03-05 may 2018. – P. 64.О.В. Яковійчук , А.С. Федорко, Ю.В. Ніколаєва, Т.І. Галько O.O. Danchenko;
ON THE PECULIARITIES OF VITAMIN Е INFLUENCE ON THE QUALITY OF GEESE MEAT Тези доп. International Conference„Smart Bio“: Abstract book – Kaunas, Lithuania: 02-04 may 2019. – P. 175.Danchenko M., Ruban G., Zhukova V., Sukharenko O., Kolyadenko V., Gaponenko T. O.O. Danchenko;

. Обладнання складів для зберігання плодоовочевої та м’ясо -молочної продукції / К. О. Самойчук О. Г. Скляр, С. В. Кюрчев, С. Т. Бутенко, В. О. Верхолонцева, Н. О. Пяляничка, В. Г. Тарасенко, В. Г. Циб, Н. П. Загорко, Л. М. Кюрчева, Н. А. Гапріндашвілі – Мелітополь: Видавничий буди-нок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 185 с.;

Івашина Т.О. Сучасний стан виробництва смузі / Т.О. Івашина, Н.А. Гапріндашвілі // Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Херсон 14-15 березня, 2019 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019 – 560 с.;

Бандура І. І. Розробка рецептури м’ясних консервів з грибами / І.І. Бандура, М.Є. Сердюк,…Н.А. Гапріндашвілі // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2019. – Вип. 9, том 2. – [Електронне видання] Очікується вихід номеру.;

Загорко Н.П. Исследование динамики эпифитной микрофлоры замороженной и дефростированной овощной продукции / Н.П. Загорко, Н.А. Гаприндашвили, Л.Н. Кюрчева, А.С. Кулик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2019. Вип. 20, т. 2. С.;

Коляденко В.В. Лікувально-профілактичні та споживчі властивості ягід полуниці. / В.В. Коляденко, Л.М. Кюрчева, Н.П. Загорко // Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Херсон, 14-15 березня 2019 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – с.487- 490;

І.П.Паламарчук. Розробка основних принципів створення теплоенергетичної системи зберігання сільскогосподарської продукції. / І.П.Паламарчук, С.В. Кюрчев, Л.М. Кюрчева, В.О.Верхоланцева. // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції: Програма та тези матеріалів VII-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 6-7 листопада 2018 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2018 р. – с. 27-29;

Свідоцтво №160829 про державну реєстрацію сорту рослин ІВК 2314 «Глива легенева» Бандура І. І. Дослідження особливостей інтродукції продуктивних штамів екзотичних грибів Cyclocybe aegerita (V. Brig.) Vizzini та Pleurotus eryngii (DC.) Quél. [Електронне видання] / І. І. Бандура, А. С. Кулик, С. В. Макогон, С. С. Синяговський // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2019. – Вип. 8, том 2. – Режим доступу: http://oj.tsatu.edu.ua/index.php/visnik/article/view/116/113;
Kozonova J. Sweet ices with high nutritional value / J. Kozonova, V. Stepanova, А. Salavelis , A. Kulyk – Готується до випуску.
Бандура І. І. Перспективи використання грибної сировини для підвищення біологічної цінності продуктів харчування / Бандура І. І., Макогон С. В., Сокот О. Є., Кулик А. С. // Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності, 14-15 березня 2019 р., м. Херсон: [Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції]. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 14-17.;

Підвищення якості двошарового мармеладу з використанням крохмальних сиропів / Г.А. Корж, О.В. Григоренко // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 19.;

Карнаушенко В.В. Збереженість корисних властивостей сировини при виробництві сливового соку замороженого / В.В. Карнаушенко, науковий керівник – Григоренко О.В. Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 14-15 березня 2019 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С.62-63.;

Григоренко О.В. Збереженість біологічної цінності компонентів заморожених ягідних сумішей за тривалого низькотемпературного зберігання / Григоренко О.В., Загорко Н.П. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – Вип. 19, т. 1. – С. 164-169.;

Жукова В.Ф., Гапріндашвілі Н.А., Сухаренко О.І., Коляденко В.В. Вплив антиоксидантної обробки плодів на збереженість якості гетерозисних сортів томата з генами уповільненого достигання. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. 2019. Вип. 19. Т.3. 268-275.

Telezhenko L., Diduch G., Kolesnichenko S., Zhukova V. Development of Emulsion Sauce Technology for Preventive Nutrition. In: Nadykto V. (eds) Modern Development Paths of Agricultural Production. Springer, Cham. 2019. Р. 785-792. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14918-5_77.

Статті викладачів за 2018 рік

 1. Osokina, N., Liubych, V., Novak, L., Pushkarova-Bezdil, T., Priss, O., Verkholantseva, V., Hryhorenko, O., Pusik, , Pusik, L. (2018). Analysis of bakery properties of grain of new varieties and lines of wheat spelts. EUREKA: Life Sciences, (2), 41-46.;

2. Dzyuba, N., Telezhenko, L., Kashkano, M., Vikul, S., Priss, O., Zhukova, V., … & Gaprindashvili, N. (2018). Development of recipes and estimation of the nutrient composition of cardio-protective fresh-mixes. EUREKA: Life Sciences, (1), 46-53.;

3. Dzyuba N., Telezhenko L., Kashkano M., Vikul S., Priss O., Zhukova V., Kiurcheva L., Gaprindashvili N., Development of the

formulation and quality assessment of immunostimulating freshmixes with a balanced potassium-protein composition / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  – 2018. – № 1/11 ( 91 ). – С. 33–39.;

4. Загорко Н.П. Формування заморожених соків/ Загорко Н.П., Стручаєв М.І., Тарасенко В.Г.// Праці Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип. 18. Т.1 – Мелітополь: ТДАТУ, 2018.– С. 246-252.;

5. Патент на корисну модель: Спосіб отримання замороженого фасованого соку «Мелітопольський сливовий з виноградним вином та родзинками» / М.І. Стручаєв, О.В. Григоренко, В.В. Карнаушенко. – № u 2018 00028; замовл. 02.01.2018.;

INDICATORS OF BEVERAGES OF THE DRINK-BREAKFAST TYPE N. СтаттяСхідно-Європейський ЖУРНАЛ передових технологій, 2018, № 6/11 (96).– 6-15 N. Dzyuba,L. Telezhenko,I. Kalugina,. Kozonova,M . Serdyuk,О. Danchenko,E. Sukharenko,L.Zdorovtseva;
Антиоксидантна активність скелетних м’язів гусей у перед забійному періоді. Стаття Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Збірник наук. праць БНАУ, 2018, № 1 (141). – 45-52, О.О. Данченко, М.М. Данченко, Г.В. Рубан Л.М. Здоровцева;
Особливості впливу вітаміну Е на антиоксидантну активність скелетних м’язів гусей у перед забійному періоді Стаття Аграрна наука і харчові технології: Збірник наук. праць ВНАУ, 2018, № 2 (101). – С.3-13 О.О. Данченко, М.М. Данченко, Г.В. Рубан Л.М. Здоровцева;
«Вплив екстракту вівса на процеси ліпопероксидації в тканинах печінки гусей та їхні птерилографічні показники у постнатальному онтогенезі» Тези доп. Збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської наукової інтернет-конференції з міжнародною участю «Сучасний світ як результат антропогенної діяльності», МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – С. 100-103. О.О. Данченко, О.І. Кошелев, М.М. Данченко, О.В. Яковійчук, Т.І. Галько,Д.О. Майборода,О.В. Шатохіна, В.М. Міліч Л.М.Здоровцева;
INFLUENCE of OAT SEED EXTRACT BIOFLAVONOIDS on the ANTIOXIDANT STATUS of GEESEModern Development Paths of Agricultural Production- Trends and InnovationsSPRINGER, 2019, Series Title: N/AO. Danchenko M. Danchenko О. L.Zdorovtseva YakoviichukT. Halko E. Sukharenko;

ННОВАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ СМУЗІ/2018/Івашина Т,Гапріндашвілі Н.А Dzyuba N., Telezhenko L., Kashkano M., Vikul S., Priss O., Zhukova V., Kiurcheva L., Gaprindashvili N., Development of the formulation and quality assessment of immunostimulating freshmixes with a balanced potassium-protein composition / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies – 2018. – № 1/11 ( 91 ). – С. 33–39.;

Жукова В.Ф. Вплив ступеню стиглості томатів на тривалість зберігання за обробки антиоксидантами // В.Ф. Жукова, Н.А. Гапріндашвілі // Збірник тез конференції “Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського господарства”: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Мелітополь-Кирилівка: ТДАТУ, 2018. – 88 с.;

Івашина Т.О. Інновації у виробництві смузі / Т.О. Івашина, Н.А. Гапріндашвілі // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ(присвячується 80-річчю Запорізької області). Всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м.Мелітополь, 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь:ТДАТУ,2018. – 77с.;

Карнаушенко В.В. Удосконалення технології виробництва сливового соку замороженого / В.В. Карнаушенко, О.В. Григоренко // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 17.;

Нестеренко Д. Г. Збагачення вишневих джемів піктиновмісним плодовим пюре / Д. Г. Нестеренко, О.В. Григоренко // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 20.;

Гарабажій К. А. Аналіз технологій виробництва концентрованого яблучного соку / К. А. Гарабажій, О.В. Григоренко // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 15.;

Важенкова В.К. Застосування білоквмісних добавок з гороху у технології варених ковбас / В.К. Важенкова, О.В. Григоренко // Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Факультет агротехнологій та екології: всеукраїнська науково-технічна конференція, збірник тез доповідей. м. Мелітополь, 19-23 листопада 2018 року. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С.;

Статті викладачів за 2017 рік

 1. Патент на корисну модель МПК (2017.01) F26B 9/00 Україна. Абсорбційна сушарка / Стручаєв М.І., Постол Ю.О., Шуляк Н.О. – № u 2017 06646; замовл. 27.06.17; опубл. 09.10.17.
 2. Патент на корисну модель МПК В07В 1/27 (2006.01) Україна. Пневмогравітаційнийсепаратор для насіння. – № 2017 02551; замовл. 20.03.17; опубл. 11.09.17.
 3. Прісс О.П., Бурдіна І.О. Вплив строків висіву насіння на фотосинтетичну діяльність базиліку в умовах плівкових теплиць. Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв. – 2017. – Вип. 2 (94). – С. 93-107.
 4. Прісс О.П., Бурдіна І.О. Вплив строків висіву насіння на ріст, розвиток та формування врожайності васильків справжніх (Ocimum basilicum L.) .Таврійський науковий вісник: науковий журнал. – Херсон: Грінь Д. С. – 2017. – Вип. 97. – С. 100-112
 5. Прісс О.П., Бурдіна І.О. Вплив компонентного складу субстрату на біологічно активні речовини антиоксидантного типу в зелені базиліку. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 17. Т 1 – Мелітополь: ТДАТУ, 2017.– с. 140-149.
 6. Priss O., Yevlash V. Technology of fresh herbs storage using hydrogel and antioxidant composition . Food and Environment Safety. – Romania. Vol. XVI, Is. 4 – 2017, p. 256 – 261
 7. O., Serdyuk M., Velichko I., Danchenko O.Kurcheva L., Baiberova S. Substantiation of the choice of optimal concentrations of active ingredients of the antioxidant composition for fruit treatment before storage. Technology audit and production reserves.– 2017. – Vol. 3/3 (35). – P. 44–49.
 8. Priss O., Burdina I., Kiurchev S., Verkholantseva V., Stepanenko D. Effect of seed sowing period on polyphenolic compounds content in basil (Ocimum basilicum L.) under greenhouse conditions. Technology audit and production re-serves.– 2017. – Vol. 4/3 (36). – P. 42–45.
 9. Priss O., Danchenko O., Yevlash V., Zhukova V., Evlash V. The influence of antioxidant heat treatment on utilization of active oxygen forms during storage of cucumbers. Technology audit and production reserves.– 2017. – Vol. 4/3 (36). – P. 35–41.
 10. O., Dzyuba N., Telezhenko L., Kashkano M., Vikul S., Zhukova V., Lyidmila., Gaprindashvili N. Development of recipes and estimation of the nutrient composition of cardio-protective freshmixes. EUREKA: Life Sciences. – 2018. – Vol. 1 – P. 46-53.
 11. O., Yevlash V., Zhukova V., Kiurchev S.,Verkholantseva V., Kalugina I., Kolesnichenko S., Salavelis A. Investigation of the respiration rate during storage of fruit vegetables under the influence of abiotic factors. EUREKA: Life Sciences. – 2017.–  Vol. 6– P. 10-15.
 12. Osokina N., Kostetska К., Gerasymchuk О., Voziyan V., Telezhenko L., Priss O., Zhukova V., Verholantseva V., Palyanichka N., Stepanenko D. Development of recipes and estimation of raw material for production of wheat bread. EUREKA: Life Sciences. – 2017. –Vol.4. – P. 26–34.
 13. Serdyuk M., Stepanenko D., Priss О., Kopylova, N. Gaprindashvili T., Kulik А., Atanasova V., Kashkano М., Kozonova J. Investigation of the influence of antioxidant compositions on development of microbiological spoilage in storage of fruits. EUREKA: Life Sciences. – 2017. Vol. 3.– P. 24-29.
 14. O., Yevlash V., Legeza D., Zhukova V.,,Ivanova I. The influence of antioxidant postharvest treatment on content of biologically active substances during storage of cucumbers. Харчова наука та технологія,– 2017. – 11(4).с. 36-43.
 15. Osokina N., Kostetska К., Gerasymchuk О., Voziyan V., Telezhenko L., Priss O., Zhukova V., Verholantseva V., Palyanichka N., Stepanenko D. Substantiation of the use of spice plants for enrichment of wheat bread. Eastern European Journal of Enterprise Technologies . – 2017. – Vol. 4/11 (88). – P. 16–22.
 16. Serdyuk M., Stepanenko D., Priss О., Kopylova T., Gaprindashvili N., Kulik А., Atanasova V., Kashkano М., Kozonova J. Development of fruit diseases of microbial origin during storage at treatment with antioxidant compositions. Eastern European Journal of Enterprise Technologies.–2017.–Vol. 3/11(87). – P. 45–51.
 17. Priss O., Yevlash V., Zhukova V., Kiurchev S., Verkholantseva V., Kalugina I., Kolesnichenko S., Salavelis A., Zolovska O., Bandurenko H. Effect of abiotic factors on the respiration intensity of fruit vegetables during storage. Eastern European Journal of Enterprise Technologies.–2017.–Vol. 6/11(90).– P. 27–34.
 18. Olena Myronycheva, Iryna Bandura, Nina Bisko, Andrii P. Gryganskyi, Olov Karlsson. Assessment of the Growth and Fruiting of 19 Oyster Mushroom Strains for Indoor Cultivation on Lignocellulosic Wastes / BioResources Vol 12, No 3 , 2017) – С. -4606-4626
 19. Сердюк М.Є. Кінетика інтенсивності дихання плоів яблуні при зберіганні за обробки антиоксидантними композиціями / М.Є. Сердюк, Н.А. Гапріндашвілі, С.С. Байбєрова // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. Вип. 17. –Т.1. – С. 150 – 157.
 20. Сердюк М.Є. Вплив обробки антиоксидантними композиціями на вихід стандартної плодової продукції після холодильного зберігання / М.Є. Сердюк, С.С. Байбєрова, Н.А. Гапріндашвілі, О.І. Сухаренко // Збірник праць. Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків, 2017. Вип. 23 (1245). – С. 176-181.
 21. Григоренко О.В. Удосконалення технології виробництва соку яблучного натурального прямого віджиму: Праці. Таврійський державний агротехнологічний університет / Григоренко О.В., Мовчан Є.І.  – Вип. 17. Т 1 – Мелітополь: ТДАТУ, 2017.– С. 172-178.
 22. Григоренко О.В. Обґрунтування напрямів удосконалення технології виробництва натурального соку прямого віджиму: тези доповіді міжнародній наукової конференції в Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University (м. Новий Сонч, Польща) 19-23 червня 2017 р. – 2017. – С. 66-67.
 23. Загорко Н.П. Изменение физико-механических показателей плодов перца в процес се замораживания и длительного хранения / Ялпачик В.Ф., Загорко Н.П., Коляденко В.В. // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 5. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, – 2017. – С. 155-163.
 24. Iryna Bandura. Pretreatment of the wheat straw and solid state fermentation improves yield and biological efficiency in Pleurpotus ostreatus (Jucq.) P. Kumm mushroom production The 9th International medicinal mushroom conference. – Palermo, Italy Sep24-28, 2017- C. 41-43
 25. Бісько Н.А. Вплив добрива Аватар (комплекс наноцитратів мікроелементів) на продуктивність та якість печериць та гливи /Бісько Н.А., Бандура І.І.// Modern methodologies, innovations, and operational experience in the field of biological sciences, – Lublin, Republic of Poland, Dec 27-28, 2017
 26. Данченко О.О. Вплив біофлаваноїдів вівса посівного на антиоксидантну активність та жирнокислотний склад тканин печінки гусей / О.О.Данченко, Л.М. Здоровцева, В.В.Коляденко, Г.В. Рубан // Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції: зб. матер. міжнар. науково-практичн. интернет-конференції (12 грудня 2017 р., м. Вінниця) / ВНУ. – Вінниця, 2017. – С. 68-70
 27. Кюрчев С.В. Процес теплообміну між зернівками та охолоджувальним повітрям у зерносховищі / Кюрчев С.В., Кюрчева Л.М., Верхоланцева В.О. // XI Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми холодильної техніки та технології».- Одеса.- Збірник тез доповідей XI Міжнародної науково-технічної конференції, 2017, с.228-229
 28. Кюрчев С.В. Перспективний процес зберігання зерна із застосуванням охолодження у зерносховищі. / Кюрчев С.В., Кюрчева Л.М., Верхоланцева В.О. // XVIII Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки» -м. Камянець-Подільський. – Збірник наукових праць XVIII Міжнародної наукової конференції, 2017, с.141-143.
 29. Кюрчев С.В. Застосування процесу охолодження пшениці в технології зберігання зерна. / Кюрчев С.В., Кюрчева Л.М., Леженкин О.М., Верхоланцева В.О. // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної  індустрії в умовах сучасності». Кирилівка. -2017.-с.65-66.
 30. Сердюк М.Є. Кінетика інтенсивності дихання плодів яблуні при зберіганні плодів яблуні за обробки антиоксидантними композиціями / М. Є. Сердюк, Н. А. Гапріндашвілі, С. С. Байбєрова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2017. – Вип. 17, Т.1. – С. 150 – 158.
 31. Cердюк М. Є. Зміни вуглеводного комплексу плодів при зберіганні за обробки антиоксидантними композиціями / М. Є. Сердюк // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2017. – №. 53 (1274). – С. 137-145.
 32. Serdyuk M. Investigation of the influence of antioxidant compositions on development of microbological spoilage in storage of fruits / M. Serdyuk, D. Stepanenko, O. Priss, T. Kopylova, N. Gaprindashvili, , A. Kulik … & J. Kozonova // EUREKA: Life Sciences. – 2017. – №. 3. – С. 24-29.
 33. Serdyuk M. Development of fruit diseases of microbial origin during storage at treatment with antioxidant compositions / M. Serdyuk, D. Stepanenko, O. Priss, T. Kopylova, N. Gaprindashvili, A. Kulik, … & J. Kozonova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Т. 3. – №. 11 (87). – С. 45-51.
 34. Бандура І. І. Особливості зберігання грибів роду глива / [І . І. Бандура та ін. ] // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : друга міжнародна науково-практична конференція, 5–7 вересня 2017 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С. 213-214. . – Режим доступу: http://www.hduht.edu.ua/images/hduht/nauka/conf/2017/zbirn_k_5.9.17.pdf
 35. Прісс О.П. Вплив теплової обробки антиоксидантами на вміст біологічно активних речовин впродовж зберігання огірків / О.П. Прісс, Д.Г. Легеза, В.Ф. Жукова, І.Є. Іванова // Харчова наука і технологія. – 2017. – № 11 (4). – С. 36-43. DOI: http://dx.doi.org/10.15673/fst.v11i4.729
 36. Прісс О.П.Вплив абіотичних факторів на інтенсивність дихання плодових овочів впродовж зберігання / О.П. Прісс, В.В. Євлаш, В.Ф. Жукова, С.В. Кюрчев, В.О. Верхоланцева, І.М. Калугіна, С.Л. Колесніченко, А.Д. Салавелис, О.В. Золовська, Г.М. Бандуренко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – №6. – С. 27-34. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.117617
 37. Прісс О. П., Данченко О. О., Євлаш В. В., Жукова В. Ф., Верхоланцева В. О., Степаненко Д. С.  Вплив теплової обробки антиоксидантами на утилізацію активних форм кисню впродовж зберігання огірків // Технологічний аудит та резерви виробництва» № 4/3 (36). – 2017. – С. 35-41. DOI: 10.15587/2312-8372.2017.108530

  Статті викладачів за 2016 рік

 1. Сердюк М. Є. Дослідження інтенсивності процесу втрати маси плодів сливи під час зберігання / М. Є. Сердюк, Д. С. Степаненко, С. В. Кюрчев // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – № 1(10). – С. 42-48. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2016_1%2810%29__7
 2. Прісс О. П. Вплив теплової обробки антиоксидантами на вміст біологічно активних речовин впродовж зберігання кабачків. Технологический аудит и резервы производства. 2016 – № 1/1(27). – С. 72–76.
 3. Прісс О.П. Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на функціонування системи низькомолекулярних антиоксидантів під час зберігання плодів перцю / Прісс О.П,. Загорко Н. П. // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2016. – № 12 (1184). – С. 169-175.
 4. Прісс О.П. Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на інтенсивність дихання томатів впродовж зберігання / Прісс О.П., Бандуренко Г. М. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. –2016.–Вип. 16,Т. 1.–С.89–98.
 5. Прісс О.П. Вплив компонентного складу субстрату на пігментний комплекс та фотосинтетичну продуктивність васильків справжніх // Прісс О.П., Бурдіна І. О // Науковий вісник Національного унту біоресурсів і природокористування України. Серія: Агрономія. – Київ. – 2016. – Вип. 235. – С. 40-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_agr
 6. O. Effect of heat treatment with antioxidants on oxygen radical scavenging during storage of bell pepper fruits. Ukrainian Food Journal. – 2016. – Vol. 5, № 1. – Р. 16–26.
 7. Serdyuk M. Substantiaton of selecting the method of pre-cooling of fruits / M. Serdyuk, D. Stepanenko, S. Baiberova, N. Gaprindashvili, A. Kulik // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 4. – №. 11 (82). – P. 62-68.
 8. Serdyuk M. The study of methods of preliminary cooling of fruits / M. Serdyuk, D. Stepanenko, S. Baiberova, N. Gaprindashvili, A. Kulik // «EUREKA: Life Sciences», 2016. – V. 3 (3). – S. 57-62.
 9. Bandura I. ASSESSMENT OF RAW PLANT MATERIAL AND SUBSTRATE FOR EFFICIENT PRODUCTION OFOYSTER MUSHROOMS (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) / Bandura I , Olena Myronycheva, Olov Karlsson //OCHRANA DREVÍN A DREVA 2016.- Zborník recenzovaných vedeckých prác a referátov, Зволен 2016 г.
 10. Сердюк М.Є. Дослідження впливу способів обробки антиоксидантними композиціями на збереженість плодів / М.Є. Сердюк, Д.С. Степаненко, С.С. Байбєрова, Н.А. Гапріндашвілі // Тенологии пищевой, легкой и химической промышленности. – Харків, 2016. Вип. 4/4(30) – С. 43-47.
 11. Сердюк М.Є. Визначення збереженості плодів яблуні / М.Є. Сердюк, Н.А. Гапріндашвілі // Вісник Націон. технічн. унів. – 2016. – №12.
 12. Сердюк М.Є. Вплив абіотичних факторів на розвиток фізіологічних розладів та мікробіологічних захворювань під час холодильного зберігання плодів яблуні / М.Є. Сердюк, С.С. Байбєрова // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Наукове фахове видання. Технічні науки. – Мелітополь, ТДАТУ, 2016. – Вип. 16. – Т. 1. – С. 192-203.
 13. Стручаев Н.И. Абсорбционная сушилка для сочных растительных продуктов / Н.И. Стручаев, Е.В. Григоренко, Н.П. Загорко // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 4. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – С. 238-245.
 14. Загорко Н.П. Динамика витамина С в перце сладком при низкотемпературном хранении и дефростанции / Н.П. Загорко, В.В. Коляденко // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 4. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, – 2016. – С. 230-238.
 15. Загорко Н.П. Адсорбционная сушилка для сочных растительных продуктов / Н.И. Стручаев, О.В. Григоренко, Н.П. Загорко // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 4. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, – 2016. – С. 248-259
 16. Сердюк М. Є. Формування смакових якостей плодів сливи під впливом абіотичних чинників / М. Є. Сердюк, Д. С. Степаненко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – Т. 4. – №. 10 (76). – с. 55 – 61.
 17. Кулик А. С. Удосконалення технології зберігання зелені петрушки за використання композиції аграрного гідрогелю та антиоксидантів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.18.13 / А. С. Кулик.— Київ, 2016. — 24 с.
 18. Тележенко Л. М. Effect of abiotic factors on the formation of bioactive compounds of parsley / Тележенко, Любов Миколаївна, et al. // Technology audit and production reserves, 2016. – № 4.4 (30). – Р. 61-65.
 19. Тележенко Л. М. Прогнозування фонду біологічно активних речовин в зелені петрушки / Л. М. Тележенко, Кулик А. С., Жукова В. Ф. // Молодий вчений, 2016. – № 8. – С. 162-165.
 20. Тележенко Л. М. Вплив абіотичних факторів на формування біологічно активних речовин зелені петрушки / Л. М. Тележенко, А. С. Кулик, В. Ф. Жукова, С. В. Кюрчев, В. О. Верхоланцева // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 4(4). – С. 61–65.

Статті викладачів за 2015 рік

 1. Прісс О.П. Вплив теплової обробки антиоксидантами на вміст біологічно активних речовин впродовж зберігання кабачків / О. П. Прісс // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 1(1). – С. 72-76. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_2_25
 2. Прісс О. П. Вплив теплової обробки антиоксидантами на утилізацію активних форм кисню впродовж зберігання кабачків / О. П. Прісс, В. В. Калитка // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 6(10). – С. 47-53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2015_6%2810%29__10
 3. Прісс О. П. Пружність та втрати маси під час зберігання огірків і кабачків / О. П. Прісс // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. – 2015. – № 14. – С. 60-64. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpinrct_2015_14_12
 4. Прісс О. П.
  Динаміка комплексу пігментів зелені петрушки при зберіганні з використанням антиоксидантних препаратів / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2015. – Т. 21, № 3. – С. 221-227. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_3_28
 5. Сердюк М. Є. Прогнозування втрат маси плодів яблуні під час холодильного зберігання / М. Є. Сердюк, I. Г. Величко, С. С. Байбєрова // Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ” : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2015. – № 62 (1171). – С. 160-165. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21130
 6. O., Burdina I. Еffect of the substrate composition on yield and quality of basil (Оcimum basilicum l.) // Journal of Horticultural Research. –Poland. – 2016. – vol. 24 (2).– P. 109-118.
 7. Прісс О.П., Кулик А. С. Дихання зелені петрушки під час зберігання // Продовольча індустрія АПК. − №4. – 2015. – С. 35-39.
 8. Прісс О.П., Кулик А. С. Динаміка зміни маси під час зберігання зелені петрушки // Харчова наука і технологія : зб.наук.пр. – Одеса, ОНАХТ, 2015. – Вип. 31 (19). – С. 74-79.
 9. Прісс О.П., Кулик А. С. Динаміка комплексу пігментів зелені петрушки при зберіганні з використанням антиоксидантних препаратів // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 3. – С. 221-227.
 10. Прісс О. П., Жукова В. Ф., Бандура І. І. Мікробіологічні хвороби при зберіганні плодових овочів // Продовольча індустрія АПК. – 2015. –№ 5. – С. 35-38.
 11. Прісс О. П., Жукова В. Ф. Оптимальні концентрації екзогенних антиоксидантів для зберігання пасльонових овочів Прісс О. П. // Молодий вчений. – 2015.–№ 2 (17). – С. 19 – 23.
 12. Прісс О. П., Калитка В. В. Вплив теплової обробки антиоксидантами на субстрати дихання кабачків впродовж зберігання // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – T. 6, № 4(26). – С. 45-50.
 13. Прісс О. П., Бандуренко Г. М. Вплив теплової обробки біологічно активними речовинами на інтенсивність дихання перцю впродовж зберігання. Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: “Нові рішення в сучасних технологіях”. – 2015. – № 62 (1171). – С. 144–149.
 14. Прісс О.П. Формування біологічно активних речовин у плодах перцю під впливом абіотичних факторів. Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 2. – С. 183–189.
 15. Прісс О.П. Збереженість томатів і перцю за обробки екстрактами кореня хрону / О.П.Прісс, В.Ф.Жукова // Харчова наука і технологія. – № 2 (31). – 2015. – с. 68-74. DOI: https://doi.org/10.15673/2073-8684.31/2015.44277
 16. Прісс О. П. Скорочення пошкодження холодом під час зберігання томатів з тепловою обробкою антиоксидантами. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 1/6 (73). – С. 38–43.
 17. Прісс О. П. Вплив теплової обробки антиоксидантами на субстрати дихання огірків під час зберігання. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – Том 3, № 10 (75). – С. 19–25.
 18. Прісс О. П., Жукова В. Ф. Вибір оптимальних концентрацій біологічно активних речовин для зберігання плодів огірка. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2015. – Вип. 15, Т. 1. – С. 73–80.
 19. Сердюк М.Є. Прогнозування вмісту цукрів у плодах яблуні залежно від абіотичних чинників / М.Є. Сердюк, Н.А. Гапріндашвілі // 1 Незалежний науковий вісник. – 2015. – №3.
 20. Сердюк М. Є. Визначення збереженості плодів яблуні / М.Є. Сердюк, Н.А. Гапріндашвілі // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – № 43 (1016).
 21. Сердюк М.Є. Окисний стрес і антиоксидантна система захисту плодів яблуні / М.Є. Сердюк, С.С. Байбєрова // Научно-производственный журнал «Пищевая наука и технология». – 2015. – С. 79-85.
 22. Байбєрова С.С. Науково-дослідна робота студентів – невід’ємна складова освітнього процесу у ВНЗ / С.С. Байбєрова, О.В. Григоренко // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі». – Мелітополь, ТДАТУ. – 2015. – Вип. 18. – С. 12-16.
 23. Григоренко О.В. Методологія дослідження реологічних характеристик кондитерських мас // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України» за підсумками наукових досліджень у 2014 р.: матер. конф. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015.
 24. Григоренко О.В. Фізико-хімічні показники та реологічні властивості яблучного пюре різних сортів та методів обробки / О.В. Григоренко, С.С. Байбєрова, Г.В. Антонова // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Міжнародна науково-практична конференція, 8-11 вересня 2015 р.: [тези]/ редкол.: Кюрчев В.М., Черевко О.І. [та ін.]. – Харків: ХДУХТ, 2015. – С. 241-243
 25. Григоренко О.В. Підвищення ефективності процесу сушіння плодів з використанням абсорбційноі сушарки // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК півдня України» за підсумками наукових досліджень у 2015 р.: матер. конф. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016.
 26. Кюрчева Л.М. Вплив заморожування та низькотемпературного зберігання на оксиредуктазну активність винограду. / Кюрчева Л.М. // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: матер. міжнар. науково-практич. конф., 8-11 вересня 2015 р. – Харків, ХДУХТ, 2015. – С. 240-241.
 27. Сердюк М. Е. Прогнозирование содержания фенольных веществ в плодах яблони в зависимости от погодных факторов / М. Е. Сердюк // Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты: сборник материалов ІХ Международного симпозиума. Москва. 20 – 25 апреля 2015 г. / отв. ред. Н. В. Загоскина. – М.: ИФР РАН, 2015. – С.431 – 436.
 28. Сердюк М. Є. Прогнозування вмісту цукрів в плодах яблуні залежно від абіотичних чинників / М. Є. Сердюк // Розвиток національної економіки: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково – практичної конференції , м. Івано-Франківськ, 3 – 4 квітня 2015р. – Тернопіль : Крок, – 2015. – Ч.1. – С. 58 – 60.
 29. Сердюк М. Є. Прогнозування вмісту сухих речовин у плодов сливи залежно від погодних чинників / М. Є. Сердюк // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні науки. – 2015. – №. 15, т. 1. – С. 103-111.
 30. Кулик А. С / Спосіб зберігання зелені петрушки на основі аграрного гідрогелю та антиоксидантів А. С. Кулик // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності», Харків – Мелітополь – Кирилівка, 8-11 вересня 2015 р. – Харків : ХДУХТ, 2015. – С. 75-76.
 31. Присс О. П. Динамика фенольных веществ зелени петрушки при хранении с применением антиоксидантов / О. П. Присс, А. С. Кулик // Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты : Сборник материалов IX Международного симпозиума. Москва, 20-25 апреля 2015 г. / Отв. ред. Н.В. Загоскина. – М.: ИФР РАН, 2015. – С. 417-420.
 32. Кулик А. С. Біологічна цінність зелені петрушки при зберіганні / А. С. Кулик // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток національної економіки: теорія і практика», м. Івано-Франківськ, 3-4 квітня 2015 р. – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 56-57.
 33. Прісс  О.П.,  Бандура І.І., Жукова В.Ф. Мікробіологічні хвороби плодових овочів під час зберігання // Продовольча індустрія АПК. – 2015. – № 5. – С. 35–38. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/APK/article/view/5991

Статті викладачів за 2014 рік

 1. Прісс О. П. Скорочення втрат під час зберігання овочів, чутливих до низьких температур / О. П. Прісс, В. В. Калитка // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – 2014. – Вип. 1. – С. 209-221. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pt_2014_1_28
 2. Прісс О. П. Прогнозування урожайності гарбузових плодових овочів та об’ємів переробки і зберігання / О. П. Прісс // Молодий вчений. – 2014. – № 4(07)(1). – С. 17-21. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_4%2807%29__5
 3. Сердюк М. Є. Прогнозування якісних технічних показників плодів яблуні залежно від стресових абіотичних факторів / М. Є. Сердюк, С. С. Байбєрова // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – 2014. – Вип. 1. – С. 261-272. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pt_2014_1_33
 4. Прісс О.П. Збереженість томатів за різних погодних умов / О.П.Прісс, В.Ф.Жукова // Продовольча індустрія АПК. – № 3. – 2014. – с. 39–43.
 5. Пат. 90567 Україна. МПК Н05В 6/80 (2006.01). Спосіб дефростації плодової, овочевої або ягідної продукції в цукровому сиропі / М. І. Стручаєв, О. В. Григоренко, Н.П. Загорко власник Таврійський державний агротехнологічний університет замовл. 31.07.13 опубл. 10.06.14. Бюл. № 11.
 6. Прісс О. П., Кулик А. С. Якісні показники зелені петрушки за зберігання з використанням аграрного гідрогелю та антиоксидантної композиції. Вісник Львівської комерційної академії – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 14. – С. 156-158. – (Серія товарознавча).
 7. Прісс О. П., Кулик А. С. Якісні показники зелені петрушки під час зберігання з використанням гідрогелю та антиоксидантів. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб.наук.пр. – Харків, ХДУХТ, 2014. – Вип. 1 (19). – С. 252-261.
 8. Прісс О. П., Кулик А. С. Динаміка фенольних речовин під час зберігання зелені петрушки за умови впливу антиоксидантів. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторан-ного господарства і торгівлі : зб.наук.пр. – Ха-рків, ХДУХТ, 2014. – Вип. 2 (20). – С. 357-364.
 9. Прісс О. П., Кулик А. С. Спосіб посилення ан-тиоксидантного захисту зелені петрушки при тривалому зберіганні. Міжнародний науковопрактичний журнал «Товари і ринки». Серія «Технічні науки». – Вип. 1. (17), 2014. – С. 147–158.
 10. Priss O., Kalytka V. Enzymatic antioxidants in tomatoes and sweet bell pepper fruits under abiotic factors. Ukrainian Food Journal. – 2014. – Vol. 3, № 4. – Р. 505–516.
 11. Прісс О. П., Калитка В. В. Вплив теплової обробки антиоксидантами на тривалість зберігання і якість солодкого перцю. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 2/12 (68).– С. 14-18.
 12. Прісс О. П., Малкіна В. М., Калитка В. В. Інтегральне оцінювання антиоксидантного статусу плодових овочів . Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 5/11(71). – С. 38-41.
 13. Прісс О. П. Прогнозування урожайності пасльонових плодових овочів та об’ємів переробки і зберігання .Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2014. – № 4 (51). – С. 111–116.
 14. Прісс О. П., Кулик А. С. Стабілізація зеленого забарвлення при зберіганні овочів. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 4/10 (70). – С. 53–58.
 15. Прісс О. П. Формування біологічно активних речовин в плодах томату під впливом абіотичних факторів. Харчова наука і технологія. – 2014. – № 3 (28). – С. 43–46.
 16. Прісс О. П. Формування низькомолекулярних антиоксидантів пасльонових плодів залежно від гідротермічних умов. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв рес-торанного гос-подарства і торгівлі: зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 2(20). – С. 347–357.
 17. Прісс О. П., Жукова В. Ф. Формування фонду сухих речовин у плодах пасльонових культур за дії кліматичних факторів. Вісник Львівської комерційної академії. – 2014. – Вип. 14. – С. 152–155.
 18. Прісс О. П., Калитка В. В. Антиоксидантний комплекс гарбузових овочів. Товари і ринки. – 2014. – № 2 (18). – С. 86–95.
 19. Прісс О. П., Жукова В. Ф. Збереженість томатів за різних погодних умов. Продовольча індустрія АПК. – 2014. –№ 3. – С. 39–42.
 20. Прісс О. П. Прогнозування урожайності гарбузових плодових овочів та об’ємів переробки і зберігання. Молодий вчений. – 2014. – № 4 (07). –С. 17-21.
 21. Сердюк М. Є. Вплив екзогенної обробки антиоксидантами на динаміку фенольних речовин при зберіганні яблук / М. Є.Сердюк, В.В. Калитка, С. С. Байбєрова // Восточно-европейский журнал передовых технологий ISSN 1729-3774. – № 5/11 (71) 2014. – С. 17–22.
 22. Байбєрова С. С. Збереження біологічної цінності плодів яблуні за обробки їх антиоксидантною композицією ДЕПАА / С. С. Байбєрова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 3 (79). Т. 1. – С 153-158.
 23. Grygorenko O.V. Physical and chemical indices and rheological properties researching on different sorts and treatment methods for apple puree / O.V. Grygorenko, O.O. Vershkov // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Вип. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – С. 245-253.
 24. Вершков О. О. Шляхи впровадження міжнародних стандартів якості ISO у навчальний процес в аграрному ВНЗ / О.О. Вершков, О.В. Григоренко // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір»/ За ред. В.М. Кюрчева. – Мелітополь:Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014. – С. 29-34.
 25. Загорко Н.П. Зміни фізико-хімічних і теплофізичних показників та мікроструктури зерен цукрової кукурудзи при достиганні та зберіганні / Н.П. Загорко, О.В. Григоренко, М.І. Стручаєв // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Вип. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – С.238-245.
 26. Данченко О.О. Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту в тканинах гусей в ембріональному і ранньому постнатальному періодах онтогенезу/ О.О. Данченко, Л.М. Здоровцева , Ю.П. Пащенко, Г.В. Рубан // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : Зб. наук. праць / Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2013. , №10 (105) – С.  21-24
 27. Ю.П. Пащенко, Г.В. Рубан , О.В. Яковійчук // Матеріали Українського біохімічного конгресу, 6-10 жовтня 2014 р., Київ. –2014. – C.23
 28. Бандура И.И. / Отбор устойчивых к высоким температурам культивирования штамов Pleurotus ostreatus (Jack.:Fr.) / Бандура И.И., Кюрчева Л.М., Мироничева О.С.  // Kumm друкована Agrarian Science Stiinta Agricola, htpp://w.w.w.uasm.md/ ro/stiintaagricola, Молдова 5, – 2014.
 29. Сердюк М. Е. Оценка влияния антиоксидантной композиции на изменение качественных показателей плодов сливы в процессе хранения / М. Е. Сердюк, П. В. Гогунская // Мичуринский агрономический вестник. – 2014. – №2 – С. 150 – 156.
 30. Сердюк М. Є. Прогнозування вмісту сухих речовин у плодах яблуні залежно від абіотичних чинників / М. Є. Сердюк // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 2(20). – с. 365 – 375.
 31. Сердюк М. Є. Прогнозування якісних технічних показників плодів груші залежно від стресових абіотичних факторів // Вісник Львівської комерційної академії. – 2014. – Вип. 14. – с. 162 – 168.
 32. Прісс О. П. Динаміка комплексу пігментів зелені петрушки при зберіганні / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Матеріали тез Міжнародної науково–практичної конференції «Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату». Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 127–130.
 33. Прісс О. П. Динаміка природної втрати маси і інтенсивності дихання зелені петрушки при зберіганні з використанням аграрного гідрогелю / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Аграрна наука на сучасному етапі розвитку: досвід, проблеми та шляхи їх вирішення : тези наукових робіт міжнародної наук.-практ. конф., (23–24 лист. 2012 р., м. Одеса) / Південноукраїнський центр аграрних досліджень. – [Одеса: Південноукраїнський центр аграрних досліджень], 2012. – С. 30–33.
 34. Кулик А. С. Товарна якість та зміна маси під час зберігання зелені петрушки / А. С. Кулик // Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 лист. 2014 р. // Подільський державний аграрно–технічний університет. У 2–х частинах. – Кам’янець-Подільський: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Ч.2. – С. 212–214.
 35. Прісс О. П. Якісні показники зелені петрушки за зберігання з використанням аграрного гідрогелю та антиоксидантної композиції / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. : Б. Д. Семак, І. В. Донцова, Н. І. Доманцевич та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 14. – С. 156-158. – (Серія товарознавча).
 36. Прісс О. П. Спосіб посилення антиоксидантного захисту зелені петрушки при тривалому зберіганні / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Міжнародний науково–практичний журнал «Товари і ринки». Серія «Технічні науки». – Вип. 1. (17), 2014. – С.147–158.
 37. Евтушенко Х. Вдосконалення системи поводження з промисловими та побутовими відходами підприємств міста / Евтушенко Х., Кюрчева Л.М. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2013 року «Інноваційні агротехнології». – Мелітополь: ТДАТУ, 2014. – Випуск 1. – С. 56-59.

Статті викладачів за 2013 рік

 1. Данченко О. О. Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту в тканинах гусей в ембріональному і ранньому постнатальному періодах онтогенезу / О. О. Данченко, Л. М. Здоровцева, Ю. П. Пащенко, Г. В. Рубан // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2013. – Вип. 10. – С. 21-24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tvppt_2013_10_8
 2. Здоровцева Л. М. Жирнокислотний склад ліпідів мозку і серця гусей в умовах гіпо- і гіпероксії / Л. М. Здоровцева // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2013. – Вип. 10. – С. 97-101. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tvppt_2013_10_31
 3. Прісс О. П., Калитка В. В. Формування антиокислювального комплексу гарбузових плодових овочів під впливом абіотичних факторів. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Агрономія. – 2013.– Т.183, ч.1. – С. 58-64.
 4. Прісс О. П., Жукова В. Ф. Залежність урожайності та показників якості плодів томата від погодних умов. ВІСНИК Полта-вської державної аграрної академії –Полтава, 2013, № 1 (68), с. 49-51
 5. Сердюк М.А. Вплив погодних умов на формування компонентів хімічного складу плодів сливи / М.Є. Сердюк, Н.А. Гапріндашвілі, П.В. Гогунська // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2013. – № 1. . – С. 44 – 49.
 6. Гапріндашвілі Н.А. Зміна антиокислювального комплексу в плодах груші / Н.А. Гапріндашвілі // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2013. –   № 3.
 7. Байбєрова С.С. Оцінка збереженості яблук за обробки антиоксидантними композиціями за допомогою методу Харрінгтона / С. С. Байбєрова, М. Є. Сердюк, В. М. Малкіна // Науковий вісник НУБіП: Агрономія. – 2013. – Вип. 183, Ч. 1. – С. 64–72.
 8. Байбєрова С. С. Вплив погодних умов вегетаційного періоду на збереженість яблук в умовах Південного Степу України / С. С. Байбєрова, М. Є. Сердюк // Вісник Аграрної науки Причорномор’я. – 2013. – Вип. 1 (71). – С. 171–178
 9. Загорко Н.П. Изменение теплофизических показателей перца сладкого при замораживании / Н.П. Загорко, Н.И. Стручаев, Е.В. Григоренко // Міжнародний збірник НААО. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 80-86.
 10. Загорко Н.П. Динамика фракционного состава воды в плодах перца сладкого и сливы при замораживании и хранении / Н.П. Загорко, О.В. Григоренко // Матеріали Всеукр. наук.-практич. конф. «Вода в харчових продуктах и для харчових продуктів» (Харків, 16-17 травня 2013 р.). – Х.: Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі, 2013
 11. Григоренко О.В. Реалізація інтерактивних форм навчання в аграрному ВНЗ / О.В. Григоренко, Н.П. Загорко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі, вип. 17: Збірник наук.-методич. праць ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 1-1.
 12. Бандура И.И. / Отбор устойчивых к високим температурам культивирования штаммов  / Бандура И.И, Кюрчева Л.М., Мироничева О.С.  // Наукові доповіді НУБІП. 2013-5 (34) http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2013 5/12gna.pd
 13. Сердюк М. Є. Вплив погодних факторів на урожайність плодів яблуні / М. Є. Сердюк // Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату: міжнар. наук. – практ. конф. 7 – 9 червня 2013 р.: матер. тез. – Вип.2 – Мелітополь – Кирилівка, 2013. – С. 122 – 124.
 14. Сердюк М. Влияние антиоксидантной композиции на изменение товарного качества плодов сливы в процессе хранения / М. Сердюк, П. Гогунская // ŞTIINŢA AGRICOLĂ. – 2013. – №1 (15). – С. 48 – 51.
 15. Сердюк М. Е. Оценка влияния погодных факторов на урожайность яблони в условиях Южной степной зоны Украины / М. Е. Сердюк, А. Б. Расторгуєв // Сборник научных трудов «Плодоводство». Беларусь. – 2013. – Т 25. – с. 132 – 140.
 16. Сердюк М. Є. Зміна вмісту аскорбінової кислоти в плодах груші при тривалому зберіганні з використанням антиоксидантів / М. Є. Сердюк, Н. А. Гапріндашвілі // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2013. – Вип. 13, Т. 7. – С. 89 – 95.
 17. Прісс О. П. Природна втрата маси під час зберігання зелені петрушки // О. П. Прісс, А. С. Кулик // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вода в харчових продуктах і для харчових продуктів». – Харків: ХДУХТ., 2013. – С. 77-78.
 18. Спосіб підготовки зеленних овочів до зберігання : пат. 85031 Україна: МПК A 23 B 7/14. / Калитка В. В., Прісс О. П., Кулик А. С., Жукова В. Ф.; заявник і власник охоронного документа Таврійський державний агротехнологічний університет. – u201305153; заявл. 22.04.2013; опубл. 11.11.2013, Бюл. № 21. – 4 с.

Статті викладачів за 2012 рік

 1. Здоровцева Л. М. Жирнокислотний склад ліпідів мозку і серця гусей в умовах гіпо- і гіпероксії / Л. М. Здоровцева, В. О. Хромишев, О. О. Данченко // Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. – 2012. – № 3. – С. 9-18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bvmd_2012_3_3
 2. Войцехівський В.І. Формування якості білих столових виноградних виноматеріалів, вироблених в умовах ДП «Первомайский винзавод» АР Крим / В.І. Войцехівський, С.С. Воронова,… Н.А. Гапріндашвілі // Наукові доповіді НУБіП. – 2012. – № 5.
 3. Гапріндашвілі Н.А. Ефективність зберігання плодів груші з використанням антиоксидантів / Н.А. Гапріндашвілі, Л.М. Кюрчева, В.І. Войцехівський // Наукові доповіді НУБіП. – 2012. – № 5 (34).
 4. Гапріндашвілі Н.А. Динаміка вмісту цукрі та органічних кислот в плодах груші під час тривалого зберігання / Н.А. Гапріндашвілі // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 2 (31).
 5. Гапріндашвілі Н.А. Зміна вмісту аскорбінової кислоти в плодах груші при тривалому зберіганні з використанням антиоксидантів / Н.А. Гапріндашвілі // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2012. – № 4, т. 1.
 6. Байбєрова С.С. Динаміка фенольних речовин в плодах яблуні при зберіганні за обробки антиоксидантними композиціями / С.С. Байбєрова // Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених. – Умань, 2012. – С. 178-179.
 7. Загорко Н.П. Впровадження положень болонської декларації в навчальний процес / Н.П. Загорко, О.В. Григоренко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі, вип. 16: Збірник наук.-методич. праць ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – С. 195-198
 8. Данченко О.О. Онтогенетичні особливості пероксидного окислення ліпідів та ферментів антиоксидантної системи мозку гусей / О.О. Данченко, Ю.П. Пащенко, Л.М. Здоровцева, Н.М. Данченко // Укр. біохім. журн., – 2012. – №6. – С.109-115
 9. Рубан Г.В. Вплив вітаміну Е на зміни жирнокислотного складу ліпідів м’яса гусей під час його низькотемпературного зберігання / Г.В. Рубан, Л.М. Здоровцева , О.О. Данченко // Актуальные проблемы современного птицеводства: материалы XIII Украинской конференции с международным участием, 17-20 сент. 2012р.: збірка матеріалів. – Алушта, 2012. – С. 391-396
 10. Гапріндашвілі Н.А. Ефентивність зберігання плодів груші з використанням антиоксидантів. / Гапріндашвілі Н.А., Кюрчева Л.М., Войцехівський В.І. // Наукові доповіді НУБІП. 2012-5 (34) http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012 5/12gna.pdf
 11. Сердюк М. Є. Вплив погодних умов на формування компонентів хімічного складу плодів сливи // М. Є. Сердюк, Гогунська П. В. // Тези наукової конференції / Редкол. : [А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін.] – Уманьський НУС : Редакційно – видавничий відділ, 2012. – Ч.1.: Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки. – С. 95 – 97.
 12. Сердюк М. Є. Использование антиоксидантной композиции на основе рутина для повышения адаптостатуса плодов сливы при хранении / М. Є. Сердюк, П. В. Гогунская // Фенольные соединения: Фундоментальные и прикладные аспекты : материалы докладов VIII Международного симпозиума. г.Москва, 2-5 октября 2012 г. / отв. ред. Н. В. Загоскина. – М.: ИФР РАН ; РУНД, 2012. – С.651 – 655.

Статті викладачів за 2011 рік

 1. Прісс О. П. Зміни вмісту каротиноїдів і хлорофілів у плодах томату з відкритого та закритого ґрунту протягом зберігання за дії антиоксидантів / О. П. Прісс, В. Ф. Жукова, О. О. Данченко // Агробіологія. – 2011. – Вип. 6. – С. 110-114. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/agr_2011_6_29
 2. Прісс О. П., Данченко О.О. Тривалість зберігання та вихід товарної продукції плодів огірка за дії екзогенних антиоксидантів. Наукові доповіді НУБіП, 2011-6(28). http://www.nbuv.gov.ua/e-jornals/nd/2011_6/11pop.pdf
 3. Прісс О. П. Динаміка фенольних речовин плодових овочів при зберіганні за дії антиоксидантів. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Агрономія. – 2011.– Т.162, ч.1. – С. 266–271.
 4. Прісс О. П., Жукова В.Ф. Активність дихальних процесів у плодах томата при зберіганні за дії антиоксидантів. Збірник наукових праць УНУС. – Умань, 2011. – Вип. 76. – Ч.1: Агрономія. – С. 148–155.
 5. Прісс О. П., Жукова В.Ф. Вплив антиоксидантів на рівень мікробіологічних і фізіологічних порушень в плодах томата при зберіганні. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: сільськогосподарські науки. – 2011. – № 7(47). – С. 56–58.
 6. Сердюк М.Є. Застосування плівкоутворюючого препарату для тривалого зберігання плодів / М.Є. Сердюк, С.С. Байбєрова // Вісник Аграрної науки Причорномор’я. – 2011. – Вип. 4 (62). – Т. 2. – С. 172-176.
 7. Байбєрова С.С. Вплив погодних умов на формування якості та лежкість плодів яблуні за обробки антиоксидантними композиціями / С.С. Байбєрова, М.Є. Сердюк // Наук.-теорет. збірник ЖНАЕУ. – 2011. – № 2(29). – Т. 1. – С. 283-288.
 8. Байбєрова С.С. Оцінка сортів яблук на придатність до тривалого зберігання за дії антиоксидантної композиції / С.С. Байбєрова, М.Є. Сердюк // Науковий вісник НУБіП. – 2011. – Вип. 162. – Ч. 1. – С. 338-346.
 9. Байбєрова С.С. Вплив антиоксидантної композиції АКМ на швидкість окисно-відновних процесів в плодах яблуні / С.С. Байбєрова // Виноградарство і виноробство: Зб. наук. праць НІВіВ «Магарач». – 2011. – Т. ХLI. – ч. 1. – С. 54-55.
 10. Сердюк М.Є. Застосування антистресової композиції ДЕПАА при зберіганні плодів яблуні / М.Є. Сердюк, С.С. Байбєрова // Збірник наук. праць ВНАУ. – 2011. – Вип. 7 (47). – С. 59-62.
 11. Байбєрова С.С. Зміни смакових якостей яблук під час тривалого зберігання / С.С. Байбєрова, М.Є. Сердюк // Вісник Львівського національного аграрного університету: Агрономія. – 2010. – №14 (2). – С. 181-185.
 12. Григоренко Е.В. Изменение влагоудерживающей способности плодов сливы при замораживании и хранении в связи с фракционным составом воды / Григоренко Е.В., Модонкаева А.Э. // Виноградарство и виноделие: Сб. науч. тр. НИВиВ «Магарач». – Ялта, 2011. – Том XLI., ч. 1. – С. 52-53.
 13. Войцехівський В.І. Формування сортового аромату яблучних вин / Войцехівський В.І., Токар А.Ю., Кюрчева Л.М. //Науковий вісник НУБІПУ.- №162. Київ – 2011. – с. 239-242.
 14. Кюрчева Л.М. Стан та перспективи розвитку ринку замороженного винограду / Войцехівський В.І., Кюрчева Л.М. //Науковий вісник НУБІПУ.- №162. Київ – 2011. – с. 235-239.