Науково-дослідна робота студентів є ефективним методом підготовки якісно нових фахівців у закладах вищої освіти. Вона розвиває творче мислення, індивідуальні здібності, дослідні навички студентів, дозволяє здійснювати підготовку ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід до сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення завдань і наукових проблем.

Студенти університету беруть участь у роботі наукових гуртків, студентських проблемних груп, у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах. Результати науково-дослідних робіт студентів з тематики наукових напрямів кафедри МСТТ стають темами випускних кваліфікаційних робіт.

Результатом роботи  наукового гуртка «Альтернативні види палива», керівник – к.т.н., доц. Болтянський О.В., стало написання науково-дослідної роботи для участі в щорічному конкурсі на кращу НДР студентів на тему: «ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА ПРИ РОБОТІ НА СУМІШІ РІПАКОВО-ЕТИЛОВИХ ЕФІРІВ ТА ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ». Підготував її студент 12 МБ АІ групи Білоножко В.В

За результатами проведення VII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і магістрантів ТДАТУ імені Дмитра Моторного опубліковані тези доповідей:

«ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ В УКРАЇНІ» Тимочко С.В., 41 АІ;

«БІОПАЛИВО – ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ» Латоша В.В., 15 МБ АІ;

«АНАЛІЗ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ АВТОТРАНСПОРТУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ»

Сахарова О.С., 22 АІ;

«АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ» Рижов О.І., 15 МБ АІ;

– «СУЧАСНІ БЕЗПІЛОТНІ АВТОМОБІЛІ» Заволокін Д.Ю., 15 МБ АІ;

«АНАЛІЗ ВПЛИВУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА ДОВКІЛЛЯ» Марков Б.О., 22 АІ.

– «АЛЬТЕРНАТИВНІ МОТОРНІ ПАЛИВА» Дуда С.Д., 41 АІ.

Велика увага при написанні наукових робіт, наукових статей та тез доповідей приділена дотриманню академічної доброчесності: посиланню на джерела інформації, дотримання норм законодавства про авторське право, надання достовірної інформації про результати досліджень.

Високопрофесійна робота науковців кафедри МСТТ дозволяє студентам гідно представляти ТДАТУ на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін та спеціальностей.