главное дуальное
АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Дуальна освіта запроваджується для того, щоб студенти мали більше можливостей для практичного опанування професій вже під час навчання. Рівень зацікавленості роботодавців у залученні до підготовки здобувачів ще на етапі їх навчання свідчить про потенціал розвитку дуальної форми здобуття освіти, особливо з технічних спеціальностей. Дуальне навчання вирішує одну з найскладніших проблем сучасної вищої школи – підготовку […]

главное 21
УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА СТВОРЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

В рамках співпраці між закладами вищої освіти та сільгосптоваровиробниками 25.11.2021 року був укладений договір на створення науково-технічної продукції (НТП). Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного в особі в.о. ректора Ломейка Олександра Петровича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, а також  фермерське господарство «Сатурн» в особі директора Лазарук Світлани Василівни, діючого на підставі Статуту, […]

главное (1)
ВІД ПІДРУЧНИКІВ – У КАБІНУ СУЧАСНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ТРАКТОРА

Сучасні трактори – основа енергетичної бази сільськогосподарського виробництва. Агропромисловий комплекс країни отримує нову і модернізовану енергонасичену техніку. Оволодіти такою технікою і забезпечити її високопродуктивну експлуатацію та якісне технічне обслуговування зможуть тільки всебічно підготовлені інженерно-технічні кадри. Товариство з обмежено відповідальністю ТВЦ «АГРОСС», що входить до групи компаній TMI є офіційним дистриб’ютором сільськогосподарської техніки CLAAS завжди допомагає у […]

главное дуальное
ДУАЛЬНА ФОРМА ОСВІТИ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

Дуальне навчання вирішує одну з найскладніших проблем сучасної вищої школи – підготовку сучасного, конкурентного на ринку праці фахівця, який задовольнятиме потребам виробництва і адаптований до свого першого робочого місця. Ключова ідея дуальної освіти – підготовка висококваліфікованих кадрів для аграрного сектору, можливість поєднувати теоретичне навчання з практичним досвідом роботи повинна сформувати кардинально нову генерацію фахівців-аграріїв. 26 […]

карантин
ДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Основним людським ресурсом у ХХІ віці стає інтелектуальний потенціал країни, в цілому, та кожного підприємства, організації чи установи окремо. Цей ресурс ґрунтується на виконанні вимог  державних і міжнародних освітніх та професійних стандартів, творчому підході до їх реалізації та розвитку, напрямком оптимізації освіти, максимального задоволення освітніх потреб особистості та суспільства, диференціації професійної підготовки, вхід нашої країни […]

атестация
ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Підготовка конкурентоспроможних здобувачів вищої освіти, одне з головних завдань сучасного закладу вищої освіти (ЗВО), що повинно відповідати вимогам галузі в якій планують працювати майбутні фахівці, так і вимогам конкретного роботодавця. Усвідомлення того, наскільки відповідає рівень підготовки випускників вищих навчальних закладів реальним потребам сучасному ринку праці – відображає якість освіти. Одним із актуальних освітніх завдань – […]

дуалка
ДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ В ТДАТУ

Значною проблемою сучасності є невідповідність знань, які дає система освіти, вимогам ринку, що є основоположними для розвитку світової економіки і загальнолюдського прогресу. Така тенденція притаманна більшості європейських країн і наша країна не є виключенням. Проте низка країн знайшла шлях подолання дисбалансу між системою освіти і вимогами ринку завдяки впровадженню дуальної освіти. Концепція дуальної освіти передбачає […]

гидро
ДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ В ТДАТУ

В рамках співпраці промислових підприємств з закладами вищої освіти, які готують фахівців для аграрного сектора, та з метою впровадження дуального навчання студентів, 30 жовтня 2019 року на кафедрі Мехатронні системи та транспортні технології Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного відбулася урочиста зустріч студентів механіко-технологічного факультету з представниками ПАО «Торговий Дім Гідросила» м. Кропивницький – […]

головне
ЗУСТРІЧ СТУДЕНТІВ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ З ДИРЕКТОРОМ ТОВ «ХАВЕСТЕР»

23 жовтня 2019 року в ЦКіД Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного проходила зустріч студентів та викладачів механіко-технологічного факультету з директором ТОВ «Хавестер»  Первомайського району Миколаївської області Іщуком Володимиром Адамовичем щодо проходження на базі їх підприємства виробничої практики, дуального навчання студентів та стажування викладачів. ТОВ «Хавестер» займається постачанням запасних частин до сільськогосподарської техніки виробництва […]

16943
НОВА БАЗА ПРАКТИКИ – ТОВ «ХАВЕСТЕР»

З метою подальшої співпраці та залученню матеріально-технічної бази ТОВ “Хавестер”, як місця проходження виробничої практики, ознайомлення з реальним виробничим процесом майбутніх випускників 11 жовтня 2019 року  представники ТДАТУ імені Дмитра Моторного проректор з НПР доцент Ломейко О.П., завідувач кафедри МСТТ професор Панченко А.І., доцент кафедри ТСС АПК Шокарев О.М. та старший викладач кафедри МСТТ Волков  […]