главное дуальное
АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Дуальна освіта запроваджується для того, щоб студенти мали більше можливостей для практичного опанування професій вже під час навчання. Рівень зацікавленості роботодавців у залученні до підготовки здобувачів ще на етапі їх навчання свідчить про потенціал розвитку дуальної форми здобуття освіти, особливо з технічних спеціальностей. Дуальне навчання вирішує одну з найскладніших проблем сучасної вищої школи – підготовку […]

главное 21
УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА СТВОРЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

В рамках співпраці між закладами вищої освіти та сільгосптоваровиробниками 25.11.2021 року був укладений договір на створення науково-технічної продукції (НТП). Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного в особі в.о. ректора Ломейка Олександра Петровича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, а також  фермерське господарство «Сатурн» в особі директора Лазарук Світлани Василівни, діючого на підставі Статуту, […]

главное 1
УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ В РОБОТІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ДУАЛЬНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ: УСПІХИ ТА ПРОБЛЕМИ ДРУГОГО РОКУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПІЛОТНОГО ПРОЄКТУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ»

18 листопада 2021 року проходила Міжнародна науково-практична конференція «Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми другого року запровадження пілотного проєкту у закладах вищої та фахової передвищої освіти України» за участю представників Міністерства освіти і науки, Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти, представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, представників проєкту USAID «Економічна підтримка Східної […]

главное2
КУРАТОРСЬКА ГОДИНА – ІСТОРІЯ ВАКЦИНАЦІЇ ТА СУЧАСНІ ВАКЦИНИ ПРОТИ COVID-19

Сьогодні як в Україні, так і у світі існує недовіра до вакцин проти COVID-19. Це попри те, що в історії сучасної медицини та фармацевтичних розробок ще не було настільки прискіпливої  уваги до окремого лікарського препарату, як до цих вакцин. Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб подолання пандемії COVID-19. Стратегічна мета, яку ставить Міністерство охорони здоров’я, […]

главное (2)
ЗВІТУЮТЬ МАГІСТРИ

    Відповідно до «Державного стандарту освіти» в Україні обов’язковим елементом освітньо-професійної підготовки студентів закладів вищої освіти є практична підготовка – один із важливих компонентів формування загальних і фахових компетентностей майбутніх фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, одержаних здобувачами під час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь у процесі професійної діяльності.   […]

главное дуальное
ДУАЛЬНА ФОРМА ОСВІТИ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

Дуальне навчання вирішує одну з найскладніших проблем сучасної вищої школи – підготовку сучасного, конкурентного на ринку праці фахівця, який задовольнятиме потребам виробництва і адаптований до свого першого робочого місця. Ключова ідея дуальної освіти – підготовка висококваліфікованих кадрів для аграрного сектору, можливість поєднувати теоретичне навчання з практичним досвідом роботи повинна сформувати кардинально нову генерацію фахівців-аграріїв. 26 […]

главное
ТДАТУ ПРИЄДНУЄТЬСЯ ДО 6-ГО ГЛОБАЛЬНОГО ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Травневий Тиждень безпеки дорожнього руху відкриває Друге Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху на 2021-2030 рр., схвалене резолюцією Генеральної Асамблеї ООН  74/299 на 74-й сесії в серпні минулого року, з амбітною метою скорочення кількості смертей та травм через дорожньо-транспортні пригоди на 50% до 2030 року. Світовим співтовариством розпочато низку заходів, спрямованих на поліпшення ситуації […]

главное екзамен
КОМПЛЕКСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН

З 16 по 18 лютого 2021 року в  ТДАТУ проведений комплексний державний кваліфікаційний екзамен для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Бакалавр» спеціальності 208 – Агроінженерія. У складі ДЕК від кафедри МСТТ – заступник голови професор Анжела Волошина та член комісії доцент Олег Болтянський. Комплексний державний кваліфікаційний екзамен потребує знання, як теоретичного так і практичного […]

главное 1
АТЕСТАЦІЯ ФАХІВЦІВ ПРАТ «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ»

Для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці професіонал будь-якого рівня і спеціалізації повинен постійно покращувати свої теоретичні знання, набувати і шліфувати вже отримані навички. Підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців проводиться для вдосконалення знань, умінь та навиків за наявною спеціальністю, оволодіння функціональними обов’язками, вдосконалення навиків управління сучасним виробництвом, раціональної та ефективної організації праці. На базі Таврійського […]

главное дуальное
АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ: НАВЧАЄМОСЯ ПРАЦЮЮЧИ

Ринок праці диктує необхідність перегляду традиційних підходів у системі освіти. Під час приймання на роботу представники бізнесу цікавляться не стільки форматом «знань» випускників закладів вищої освіти, скільки їх готовністю до професійної діяльності. Отже, головне завдання – удосконалення системи підготовки сучасних висококваліфікованих фахівців і забезпечення успішної адаптації студентів-випускників до професійної діяльності. Дуальна освіта запроваджується для того, […]