Дуальна освіта запроваджується для того, щоб студенти мали більше можливостей для практичного опанування професій вже під час навчання. Рівень зацікавленості роботодавців у залученні до підготовки здобувачів ще на етапі їх навчання свідчить про потенціал розвитку дуальної форми здобуття освіти, особливо з технічних спеціальностей.

Дуальне навчання вирішує одну з найскладніших проблем сучасної вищої школи – підготовку сучасного, конкурентного на ринку праці фахівця, який задовольнятиме потребам виробництва і адаптований до свого першого робочого місця.

30 листопада 2021 року на кафедрі МСТТ проходила атестація студентів, що навчаються за дуальною формою. За кафедрою МСТТ закріплено 8 здобувачів вищої освіти, куратори дуального навчання – завідувач кафедри МСТТ професор Анатолій Панченко та доцент Олег Болтянський.

Навчання проходило на підприємствах різних форм власності міста Мелітополь та Мелітопольського району, а також підприємствах Запорізької області.

На заході були присутні завідувач виробничої практики університету Юрій Якунічев, заступник декана МТФ доцент Олександр Шокарев, викладачі кафедри та студенти, які навчаються за дуальною формою. Студенти підготували яскраві презентації та цікаво розповідали про роботу на підприємствах.

Наприкінці заходу були підведені підсумки, обговорені пропозиції та зауваження стейкхолдерів, запропоновані рекомендації до покращення процесу навчання в університеті за дуальною формою.

Доцент кафедри МСТТ

Олег БОЛТЯНСЬКИЙ