Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у закладах вищої освіти.

Студентські наукові гуртки – одна з форм наукової діяльності здобувачів ступеня вищої освіти, яка спрямована на розширення їх наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної діяльності у вільний від навчання час.

З огляду на постійне зростання вартості паливно-енергетичних ресурсів та збільшення їх питомої ваги у собівартості сільськогосподарської продукції, зниження рентабельності та конкурентоспроможності виробництва, використання застарілих технологічних, технічних і економічних принципів господарювання, виникає об’єктивна необхідність забезпечення енерго- та ресурсозбереження й розв’язання на інноваційній основі проблеми високої енергоємності сільськогосподарського виробництва.

Дослідна робота є також ефективним засобом об’єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації її творчих здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності.

Результатом роботи наукових гуртків «Мехатронні системи автотракторної техніки» (план роботи гуртка), керівник – професор Анатолій Панченко та  «Проектування гідравлічних машин планетарного типу» (план роботи гуртка), керівник – професор Анжела Волошина стала участь здобувачів вищої освіти Анастасії Шепель 21 ХТ група та Олега Дроздова 41 АІ група у XXVI Міжнародній науково-технічній конференції “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”, яка проходила у Херсонському національному технічному університеті в рамках форуму інженерів механіків. За результатами роботи конференції опубліковані статті, отримані сертифікати.

Також для участі в 1-ому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт підготовлені наукові роботи здобувачів вищої освіти 41 АІ групи Олег Дроздов «Покращення функціональних параметрів планетарного гідромотора шляхом моделювання роботи торцевої розподільної системи» (керівник професор Анатолій Панченко) та 21 ХТ групи Анастасія Шепель «Покращення функціональних параметрів планетарного гідромотора шляхом удосконалення його витискувальної системи» (керівник професор Анжела Волошина).

Результатом роботи наукового гуртка «Застосування альтернативних  палив у ДВЗ»  (план роботи гуртка), керівник – доцент Олег Болтянський стала підготовлена для участі в 1-ому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт наукова робота здобувача вищої освіти 11 АІ групи Ігоря Стрельчука «Підвищення екологічних показників дизельного автомобіля при використанні біопалива та суміші біопалива з дизельним паливом».

Результатом роботи наукового гуртка «Дослідження робочого процесу тракторного дизеля»  (план роботи гуртка), керівник – доцент Олексій Стефановський стала підготовлена доповідь на III Міжнародну науково-практичну конференцію «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі» здобувача вищої освіти 31 АІ групи Богдана Стрельчука «Проблеми використання пальних газiв в автотракторних дизелях».

Матеріали було викладено для обговорення на сайті конференції в розділі «Матеріали конференції», а їх автори отримали сертифікати учасників. За результатами роботи конференції видано Збірник Матеріалів конференції.

Результатом роботи наукового гуртка «Застосування альтернативних  палив у ДВЗ»  (план роботи гуртка), керівник – старший викладач Ірина Мілаєва стала підготовлена для участі в 1-ому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт наукова робота здобувача вищої освіти 41 АІ групи Анастасії Діоби «Вдосконалення газового палива автотракторної техніки».

Доцент кафедри МСТТ

Олег БОЛТЯНСЬКИЙ