Кафедра «Технологія переробки та зберігання  продукції сільського господарства» була організована рішенням Вченої ради ТДАТА від 31 червня 2003 року згідно з наказом №354-К від 21 липня 2003 року методом розподілу кафедри «Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції», що була у складі факультету ПЗПСГ.

Завідувачем кафедри ТПЗПСГ обрана к.т.н., доцент Загорко Надія Петрівна.

В цьому ж році з кафедри МПЗСГП на кафедру ТПЗПСГ перейшли: к.в.н., доц. Микитинець З.Г., к.с-г.н., доц. Сердюк М.Є., к.с-г.н., доц. Прісс О.П., к.с-г.н., доц. Мироничева О.С.; старший викладач Панченко Т.М.; асистенти Степаненко Д.С.; Григоренко О.В.; Коляденко В.В., з кафедри «Загальне землеробство» – асистент Кюрчева Л.М. А також допоміжний персонал: завідувач лабораторією Бебешко А.П. майстер вироб. навч. Раковський В.С., старші лаборанти Кострицька О.О., Лисенко О.В., лаборант Громаков А.Г.

Згідно рішення Вченої ради університету та наказу ТДАТУ № 2 ОД від 3 серпня 2007 р. був відкритий новий факультет «Агротехнологій та екології», до його складу увійшла і кафедра ТПЗПСГ.

З 1 липня 2017 року  завідувачем кафедри призначена доктор технічних наук, доцент Прісс Олеся Петрівна, яка у березні 2017 року  захистила дисертацію за темою «Наукові основи зберігання плодових овочів з використанням обробки біологічно активними речовинами» за спеціальністю 05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів.

На теперішній час кафедра є випускаючою зі спеціальності 181 “Харчові технології” та зі спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа”. Викладачі кафедри ведуть заняття серед студентів денної та заочної форми навчання на п’яти факультетах університету з більш як 50 дисциплін.

Якісний склад кафедри: д.с-г.н., професор Данченко О.О., д.т.н., доцент Прісс О.П., к.т.н., доцент Загорко Н.П., к.с.-г.н., доцент Сердюк М.Є., к.с.-г.н., доцент Кюрчева Л.М., к.т.н., доцент Григоренко О.В., к.с.-г.н., доцент Гапріндашвілі Н.А., к.б.н., доцент Здоровцева Л.М., к.с.-г.н., ст. викладач Жукова В.Ф., к.с.-г.н., ст. викладач Байбєрова С.С.,  к.с.-г.н., ст. викладач Бандура І.І., к.т.н., ст. викладач Кулик А.С., ст. викладач Коляденко В.В.

Рішенням Вченої ради ТДАТУ кафедру технології переробки та зберігання продукції сільського господарства перейменовано на кафедру харчових технологій та готельно-ресторанної справи, наказ №11-ОД від 31.01.18.