logo_tsatu_2023-120x120

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Таврійський державний агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного

logo_uniba-120x120
logo_pw-120x120

Університет імені Альдо Моро в Барі (Італія)

Варшавський політехнічний університет
(Польща)

logo_uni-ruse-120x120
logo_uak-120×120

Русенський університет імені Ангела Канчева
(Болгарія)

Краківський сільськогосподарський університет
імені Гуго Коллонтая (Польща)

logo_lbtu-120x120
logo_itp-120x120

 Латвійський університет природничих наук і технологій
(Латвія)

Інститут технології та наук про життя у Фаленці
(Польща)

logo_emu-120x120
logo_puls-120x120

Естонський університет природничих наук
(Естонія)

Університет природничих наук у Познані
(Польща)

logo_etsm-120×120
line

Вимоги до оформлення матеріалів

 Міжнародної науково-практичної конференції
«Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі»

До участі у конференції допускаються оригінальні, раніше не опубліковані матеріали, що містять результати самостійного дослідження та відповідають тематиці конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів (доповідей):

Текст матеріалів має відповідати вимогам ДАК МОН України.

Матеріали приймаються державною (українською) мовою, а від іноземних авторів – англійською або іншими мовами ЄС.

Обсяг статті – від 2 до 6 сторінок, які не нумеруються.

Формат тексту – *.doc, *.docx.

Параметри сторінки:

  • формат – А4, книжкова орієнтація,
  • поля: ліве і праве – 3 см, верхнє і нижнє – 2 см.
  • гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, абзацний відступ – 1 см.

На початку статті зазначаються:

  • індекс УДК: шрифт Times New Roman, звичайний, розмір – 14 пт, вирівнювання тексту по лівому краю.
  • назва: шрифт Times New Roman, напівжирний, прописними літерами, розмір 14 пт, вирівнювання тексту по центру, розміщується через рядок після УДК.
  • прізвище та ініціали авторів, науковий ступінь, назва організації, місто, країна: розміщується через рядок після назви, шрифт Times New Roman, розмір – 14 пт, вирівнювання тексту по лівому краю.

Рекомендована структура матеріалів: постановка проблеми, основні матеріали дослідження, результати та висновки, список використаних джерел.

Таблиці в тексті мають бути виконані в редакторах Excel або Word. Рисунки виконуються в форматі *.jpg, *.png. Рисунки мають бути вставлені в текст та бути чіткими. Номери та назви рисунків вказуються під рисунками, номери та назви таблиць – над таблицями. Формат таблиць та рисунків має бути тільки книжковий.

Список використаних джерел та посилання на використані джерела оформлюються згідно ДСТУ 8302-2015.

Матеріали надсилаються в електронному вигляді на адресу tssapk@tsatu.edu.ua  з темою «Матеріали конференції».

Матеріали, що не відповідають тематиці і зазначеним вимогам, не друкуватимуться.

За зміст поданих матеріалів, точність наведених даних та відповідність принципам академічної доброчесності відповідальність несуть автори і наукові керівники (для здобувачів вищої освіти).

Вимоги до оформлення наукових статей

Вимоги до оформлення матеріалів (доповідей)

Зразок оформлення наукових статей

Зразок оформлення матеріалів (доповідей)

Форма рецензії на наукову статтю

На головну
Інформаційний сайт
Міжнародної науково-практичної конференції
«Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі»
© ТДАТУ, м. Запоріжжя, 2023 р.