З метою розширення сфери співпраці, в 2016 році було підписано Договори про наукову співпрацю між Таврійським державним агротехнологічним університетом і Національним університетом біоресурсів і природокористування України та в 2017 році – між Таврійським державним агротехнологічним університетом і Львівським національним аграрним університетом.
Дані договори дають можливість проведення загальних наукових досліджень, впровадження нових методів навчання, підвищення якості навчального процесу, поглиблення зв’язків у галузі культури, зміцнення господарської, наукової і культурно-освітньої співпраці між нашими навчальними закладами відповідно до міжнародного стандарту якості освітніх послуг і положень “Болонського процесу”.
Ці Договори визначають загальну мету і напрями співпраці між кафедрами. Договірні сторони вирішують загальні завдання в науково-дослідній і навчально-методичній роботі у конкретно визначених напрямках із залученням окремих структурних підрозділів навчальних закладів.

Договірні сторони, співпрацюють в таких напрямах:
а) взаємна координація науково-дослідних робіт з напрямку “Механізація та енергетика сільськогосподарського виробництва”;
б) обмін викладачами, науковими співробітниками, аспірантами, докторантами з метою проведення науково-дослідної роботи;
в) спільна організація, проведення і участь в міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, семінарах;
г) обмін публікаціями, результатами наукових досліджень і навчально-методичними матеріалами;
д) можливість публікацій результатів наукових досліджень і навчально-методичних матеріалів в наукових виданнях ВНЗ. Безкоштовний обмін цими виданнями;
е) допомога виробничникам в реконструюванні виробничих дільниць, технології ремонту агрегатів, розробці технологічної документації на ремонт агрегатів, покращенню якості технічного обслуговування, підбору інформації з питань технології і організації технічного сервісу.
є) розширення культурно-освітньої співпраці між структурними підрозділами договірних Сторін, у тому числі, обмін творчими колективами, спортивними командами тощо.

ДОГОВОРИ

Кафедра проводить активну роботу з укладання госпдоговірних тем зокрема:


Додаткова угода про співпрацю між Львівським національним університетом природокористування і Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного від 12.03.2024 р.

Договір про створення науково-технічної продукції між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного і ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Діло СК-Агро» від 16.11.2023 р.

Договір про науково-технічне співробітництво між Запорізьким відділом механіко-технологічних проблем в тваринництві та біоконверсії побічної продукції сільгоспвиробництва Інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва НААН та Таврійським державним агротехнологічним університетом від 15.11.2023 р.

Договір на створення науково-технічної продукції між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного і ТОВ «СПД ПЕТРОВ» від 11.11.2021 р.


Договір про створення науково-технічної продукції між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного і СВП «Агрофірма «Дружба» від 09.11.2021 р.


Договір про створення науково-технічної продукції між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного і ФГ «Р-АГРО» від 26.10.2021 р.


Договір на створення науково-технічної продукції між товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА ЮЛЕНА» та Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного від 26.10.2021 р.


Договір на створення науково-технічної продукції між ТОВ «Каховське АТП-16506» та Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного від 15.09.2021 р.


Договір про створення науково-технічної продукції між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного і ПП «Сервіор» від 25.08.2021 р.


Договір про співробітництво між Таврійським державним агротехнологічним університетом (м. Мелітополь) та Львівським національним аграрним університетом (м. Дубляни) від 02.07.2021 р.


Договір на створення науково-технічної продукції між селянським фермерським господарством «Успіх» та Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного від 26.04.2021 р.


Договір про співробітництво (партнерство) між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного та ТОВ «Каховське АТП-16506» від 19.03.2021 р.


Про результати конкурсу проектів наукових досліджень і розробок МОН України на 2021-2022 н.р. від 01.03.2021 р.


Договір про співробітництво (партнерство) між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного та ТОВ «Агрикол» від 04.02.2021 р.

Акт про впровадження результатів роботи в ТОВ «Агрикол» від 31.05.2021 р.


Договір про співробітництво (партнерство) між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного та ФГ «Р-Агро» від 28.12.2020 р.


Договір про співробітництво (партнерство) між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного та ФОП «Маргарян» від 28.12.2020 р.


Договір про науково-технічне співробітництво між Запорізьким науково-дослідним центром механізації тваринництва ННЦ «ІМЕСГ» Національної академії аграрних наук України та Таврійським державним агротехнологічним університетом від 17.12.2020 р.

Додаткова угода до договору про науково-технічне співробітництво між ЗНДЦМТ ННЦ «ІМЕСГ» та ТДАТУ від 17.12.2020


Договір про наукове співробітництво між ТДАТУ та ДП «Науковоінженерним цетром матеріалів для зварювання та наплавлення Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НААНУ» від 15.10.2020 р.


Договір на створення науково-технічної продукції між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного та ТОВ «Каховське АТП-16506» від 23.09.2020 р.


Договір на створення науково-технічної продукції між приватним підприємством «Могучий» та Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного від 27.04.2020 р.


Договір про співпрацю між товариством з обмеженою відповідальністю «СВАГ-КОТЛИ» та Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного від 25.02.2020 р. Відповідальні виконавці: Д.П. Журавель, К.Г. Петренко

Акт впровадження у виробництво гідравлічної схеми гідрооб’ємного рульового керування самохідного оприскувача «Туман 2М»  у 2020 році


Договір про творчу співдружність між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного та ФГ «Експеримент» від 03.02.2020 р.


Договір про співробітництво та апробацію результатів наукових досліджень між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного та ТОВ «Газтехсервіс» від 02.01.2020 р.

Акт про впровадження результатів роботи в ТОВ «Газтехсервіс» від 21.05.2021 р.


Договір про співробітництво та апробацію результатів наукових досліджень між Таврійським державним агротехнологічним університетом та ФГ «Агро-ВІ» від 16.09.19 р.


Договір про науково-технічне співробітництво між Запорізьким науково-дослідним центром механізації тваринництва ННЦ «ІМЕСГ» Національної академії аграрних наук України та Таврійським державним агротехнологічним університетом від 05.02.2019 р.


Договір про творчу співдружність між Таврійським державним агротехнологічним університетом і ДП «Гуляйпільський механічний завод» ПАТ «Мотор Січ» від 15.10.18 р.


Договір про творчу співдружність між Таврійським державним агротехнологічним університетом та КТ «Жєлєв С.С. і компанія» «Мелітопольський елеватор» від 15.04.18 р.


Звіт про науково-дослідну роботу Тема 04.02.00.02П «Науково обґрунтувати технологічні процеси і технічні засоби формування комбінованої підстилки для покриття стійл корів з урахуванням їх фізіологічних особливостей», 2018 р. Керівник проекту – д.т.н., проф. В.А. Дідур


Договір про співпрацю № 23 від 17.09.2018 р. ПНВП «КЕРМЕК» «Експериментальні дослідження триботехнічних властивостей матеріалів вузлів і агрегатів функціональних систем». Відповідальні виконавці: Д.П. Журавель, А.М. Бондар, О.Ю. Новік, К.Г. Петренко

Акт впровадження у виробництво пристрою для оцінки триботехнічних властивостей змащувальних середовищ у 2019 році


Договір про співпрацю № 18 від 05.10.2018 р. ПП «ДАНКЕН» «Експериментальні дослідження щодо покращення та контролю якісних показників олив біологічного походження». Відповідальні виконавці: Д.П. Журавель, А.М. Бондар, О.Ю. Новік, К.Г. Петренко

Акт впровадження у виробництво технології очищення та сепарації високоолеїнових соняшникових олій в 2018 році


Договір про співпрацю № ____ від __________ р. між Таврійським державним агротехнологічним університетом та ПП «Молокозавод – ОЛКОМ». Відповідальні виконавці: В.А. Дідур, Д.П. Журавель, К.Г. Петренко.

Акт впровадження методології підвищення автотракторної техніки на біопально-мастильних матеріалах в 2018 році


Договір про апробацію результатів наукових досліджень від 07.11.2017 р. між державним підприємством «Дослідне господарство «КАХОВСЬКЕ»» Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України та Таврійським державним агротехнологічним університетом. Відповідальні виконавці: К.О. Самойчук, В.В. Паніна, О.В. В’юник


Договір про науково-технічне співробітництво між Запорізьким науково-дослідним центром механізації тваринництва ННЦ «ІМЕСГ» Національної академії аграрних наук України та Таврійським державним агротехнологічним університетом від 20.04.2017 р.


Договір про співпрацю між ТОВ «Приморський» та Таврійським державним агротехнологічним університетом від 2017 року. Відповідальні виконавці: Д.П. Журавель, А.М. Бондар, Г.І. Дашивець, Ю.Г. Сорваніді


Договір про співпрацю № 18 від 15.05.2016 р. між Таврійським державним агротехнологічним університетом та ТДВ «ім. Латиських стрілців» (с.м.т. Нова Маячка, Олешківського р-ну, Херсонської обл.). Відповідальні виконавці: викладачі кафедри «Технічні системи технологій тваринництва»

Акт прийому-передачі виконаних робіт 20.09.2018 р. до Договору № 18 від 15.05.2016 р.


Договір про співробітництво між Таврійським державним агротехнологічним університетом (м. Мелітополь) та Львівським національним аграрним університетом (м. Дубляни)

Додатковий договір до Договору про співробітництво між Таврійським державним агротехнологічним університетом та Національним університетом біоресурсів і природокористування України про співробітництво кафедри «Технічні системи технологій тваринництва» ТДАТУ та кафедри «Автоматизації тваринництва, якості та стандартизації» ЛНАУ


Договір про співробітництво між Таврійським державним агротехнологічним університетом (м. Мелітополь) та Національним університетом біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

Додатковий договір до Договору про співробітництво між Таврійським державним агротехнологічним університетом та Національним університетом біоресурсів і природокористування України про співробітництво кафедри «Технічні системи технологій тваринництва» ТДАТУ та кафедри «Механізація тваринництва та біотехнологічних систем» НУБіП


Акти про впровадження результатів наукових досліджень та договори про їх апробацію 2015-2019 н.р.


Договір про співпрацю № 13 від 24.02.2014 р. ПНВП «Кермек» «Виробничі випробування деталей та агрегатів мобільної техніки в середовищі нафтових та біологічних рідин, проводити лабораторні дослідження структури та хімічного складу матеріалів трибоспряжень і ущільнюючих елементів». Відповідальні виконавці: В.А. Дідур, Д.П. Журавель, К.Г. Петренко.

Акт впровадження в виробництво пристрою для контролю зносу пар тертя в 2018 році


Договір про співпрацю № 27 від 25.02.2014 р. ПП «Трачук М.В.» «Виробничі випробування насосів типу НШ в середовищі рідин, як нафтового та біологічного походження». Відповідальні виконавці: В.А. Дідур, Д.П. Журавель, К.Г. Петренко.


Договір про співпрацю № 37 від 13.11.2013 р. ПП «Мединський М.І.» «Виробничі випробування щодо покращення триботехнічних властивостей матеріалів трибоспряжень за рахунок електро- та термохімічної їх обробки». Відповідальні виконавці: В.А. Дідур, Д.П. Журавель, К.Г. Петренко.


Договір про співпрацю № 41 від 01.08.2013 р. ФОП «Павлов О.В.» «Підвищення надійності ущільнюючих елементів паливних систем мобільної техніки при використанні біологічних пальних». Відповідальні виконавці: В.А. Дідур, Д.П. Журавель, К.Г. Петренко.