09 грудня 2021 року ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» проводив Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Міжгалузеві наукові дослідження: можливості та варіанти впровадження». Старший викладач кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК» І.М. Грицаєнко прийняв активну участь у заході.

25-26 листопада 2021 року в м. Харків було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв», в якій взяли активну участь доц. В.В. Паніна, доц. Р.В. Склярдоц. Н.І. Болтянська та інж А.С. Комар.

17 листопада 2021 року на базі Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України м. Києва проходила Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра». Представником кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК»  на конференції виступив ст. викл. Грицаєнко І.М.

01-26 листопада 2021 року в м. Мелітополь на базі кафедри ТСС АПК проводилась IІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференцію «ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ». Жоден представник кафедри технічного сервісу та систем в АПК не залишився осторонь цієї події, та прийняв участь у науково-практичному заході.

10 листопада 2021 року в м. Київ за ініціативи кафедри менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  відбулася Міжнародна науково-практична конференція «СТРАТЕГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ VS РЕАЛІЇ VUCA-СВІТУ». Делегатом кафедри ТСС АПК на конференції виступив ст. викл. І.М. Грицаєнко.

10 листопада 2021 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ». В роботі заході прийняв активну участь ст. викл. Ігор Грицаєнко.

18-20 жовтня 2021 року в м. Токіо (Японія) проходила V Міжнародна науково-практична конференція «Theory, practice and science». В заході прийняли участь співробітники кафедри ТСС АПК проф. Скляр О.Г., доц. Болтянська Н.І. і ас. Григоренко С.М. 

30 вересня 2021 року в м. Полтава проходила Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція Полтавського державного аграрного університету, присвячена пам’яті професора Г. П. Жемели. Активну участь у заході прийняв старший викладач кафедри ТСС АПК Ігор Грицаєнко з двома доповідями.

30 вересня 2021 року на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України за підтримки Науково-виробничого журналу «Охорона праці», Державної служби України з питань праці, Європейського співтовариство з охорони праці було проведено I Міжнародну науково-практичну конференцію «OSHAgro – 2021», яка була присвячена актуальним питанням з охорони праці підприємств. На заході розглядалися завершені етапи розробок за такими напрямами: загальні питання законодавчих вимог з безпеки праці та охорони здоров’я працівників; загальні питання керування професійними ризиками в системах управління безпеки праці та здоров’я працівників; практичні аспекти керування професійними ризиками на підприємствах; управління охороною здоров’я працівників. В роботі конференції взяли участь співробітники кафедри: професор Олександр Склярпрофесор Дмитро Журавель, доцент Наталя Болтянська, доцент Радміла Скляр, доцент Борис Болтянський,  старший викладач Сергій Дереза, асистент Сергій Григоренко та інженер Артем Комар. 

20-21 вересня 2021 року м. Амстердам (Нідерланди) приймало І Міжнародну науково-практичну конференцію «MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC RESEARCH». В роботі конференції взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри ТСС АПКпроф. О.Г. Скляр, проф. Д.П. Журавель і доц. Н.І. Болтянська.

07-10 вересня 2021 року в м. Одеса відбулась III Міжнародна конференція Грабченко з перспективних виробничих процесів. Представником кафедри ТСС АПК на науково-практичному заході стала доцент Наталя Болтянська.

26-27 серпня 2021 року на базі Інституту тваринництва НААН було проведено ХV Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених «Науковий прогрес у тваринництві і птахівництві», яка була присвячена 90-річчю від дня народження д.е.н., проф., академіка УААН Андрія Оксентійовича Омельяненко (1931-1995). В роботі конференції з доповідями прийняли участь: к.т.н., доц. Скляр Р.В., к.т.н. доц. Болтянська Н.І., ас. Григоренко С.М., інж. Комар А.С та вихованці наукових гуртків кафедри Курашкін О.С. (керівник доц. Скляр Р.В.), Оліщук В.В., Гаранін В.В. (керівник доц. Паніна В.В.), Рябошапка Ю.В., Стрельчук  Б.А. (керівник доц. Болтянська Н.І.).