Журавель Дмитро Павлович

Посада: Доктор технічних наук, професор кафедри «Експлуатація та технічний сервіс машин»

Базова вища освіта: В 1992 році закінчив Мелітопольський інститут механізації сільського господарства факультет механізації сільського господарства кваліфікація "Інженер-механік"
В 1999 році закінчив Мелітопольський державний педагогічний інститут спеціальність "фізичне виховання" кваліфікація "учитель фізичного виховання"

Вчене звання: Професор
У 2020 році отримав вчене звання професора кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК» № атестата АП № 001 900

Науковий ступінь: Доктор технічних наук
В 2018 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді ТДАТУ та отримав науковий ступінь доктора технічних наук. Спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва № диплома ДД №007847

Email: dmytro.zhuravel@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • раціональне використання ПММ
  • ресурсоенергозберігаючі технології в АПК
  • надійність технічних систем

Досвід наукової та викладацької діяльності:
У Таврійському державному агротехнологічному університеті працював:
з 1995 р. на посаді асистента
з 2003 року – на посаді доцента кафедри «Гідравліка і теплотехніка»
з 2003 по 2015 рік – заступник завідувача кафедрою «Гідравліка і теплотехніка»
з 2005 по 2007 рік – завідувач НДЛ «Раціональне використання ПММ» НДІ МЗПУ
з 2012 по 2015 рік – завідувач НДЛ «Виробництво біосировини та раціональне використання ПММ» НДІ МЗПУ
з 2015 року – на посаді доцента кафедри «Технічний сервіс в АПК»
З 2019 року працює на посаді професора кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК»
Види і результати професійної діяльності д.т.н., проф. Журавля Д.П.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Kuznetsov, M., Lysenko, O., Chebanov, A., Zhuravel, D. (2021). Ensuring power balance in a hybrid power system with a backup generator. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (8 (114)), 6–15. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.24555.

Журавель Д.П., Чебанов А.Б., Кудінов К.С. Дослідження аеродинамічних властивостей компонентів насіння рицини. Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв: Матеріали МНПК. Харків: ДБТУ, 2021. С. 411-413.

Біляєва А.С., Журавель Д. П., Болтянський Б.В. Епіламування – ефективний захист трубопроводів від корозії. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 48-51.

Болтянський Б.В., Журавель Д.П., Болтянська Л.О. Техніко-технологічна реконструкція ферм – один з шляхів підвищення ефективності функціонування галузі тваринництва. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 256-260.

Фурдак Т.В., Журавель Д.П. Вплив на випробовувальну поверхню робочих олив, які використовуються в гідросистемах сільськогосподарських машин. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 514-516.

Алдошин А.С., Журавель Д. П. Ремонт блоків циліндрів з тріщинами верхніх перемичок. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 525-528.

Алдошин А.С., Журавель Д. П. Дослідження руйнуваннь в корінних опорах двигунів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 537-539.

Іванова Д.В., Журавель Д. П., Болтянський Б.В. Електроерозійна обробка металів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 544-546.

Облещенко А.Д., Журавель Д.П., Болтянський Б.В. Методи підвищення довговічності деталей та вузлів аксіально-поршневих гідромашин. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 549-552.

Алдошин А.С., Журавель Д. П. Ремонт чавунних блоків з тріщинами водяних сорочок. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 563-566.

Журавель Д.П. Використання відновлюваної біосировини в енергетичних цілях. Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: Мат. X-ї Міжнародної науково-технічної конференції. Глеваха-Київ. 2021. С. 28-30.

Журавель Д. П. Обґрунтування вибору обладнання для систем крапельного зрошення виноградників. Сучасні проблеми землеробської механіки: Збірник тез доповідей XХІI Міжн. наук. конф. Київ. Ніжин, 2021 С. 13-16.

Журавель Д.П., Болтянський Б.В., Скляр Р.В., Болтянська Н.І., Болтянська Л.О. Підвищення ефективності функціонування молочно-товарної ферми на прикладі ПП «Могучий» Мелітопольського району Запорізької області. Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №3. Київ, 2021. С.18-29.

Zhuravel D., Skliar O., Boltianska N. Modeling the reliability of units and units of irrigation systems // Multidisciplinary academic research. Abstracts of І International Scientific and Practical Conference. Amsterdam, Netherlands 2021. Pp. 83-86.

Журавель Д.П., Бондар А.М. Покращення та оцінка якісних показників відпрацьованих автотракторних олив для сільськогосподарської техніки. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 1. 15 с. DOI: 10.31388/2220-8674-2021-1-6.

Журавель Д.П., Бондар А.М. Прогнозування ресурсу трибосистем при використанні сумішевих олив. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 1. 19 с. DOI: 10.31388/2220-8674-2021-1-10.

Коробка С.В., Сиротюк С.В., Журавель Д.П., Болтянський Б.В., Болтянская Л.А. Гелиосушилка с интегрированным энергетическим блоком. «Проблемы региональной энергетики (https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.2-50)». (Emerging Sources Citation Index Web of Science). Электронный журнал № 2 (50) 2021. С.61-75.

Журавель Д.П. Методика складання раціону великої рогатої худоби на основі поживної цінності кормових компонентів / Д.О. Мілько, Д.П. Журавель, Г.П. Педченко, В.Ф. Кузьменко // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник. Вип. № 10 (109). ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2019. – С. 91-96.

Журавель Д.П. Використання біологічної оливи для сільськогосподарської техніки / Д.П. Журавель, Д.О. Мілько, А.М. Бондар // Механізація та електрифікація сільського господарства : загальнодержавний збірник. Вип. № 10 (109). ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2019. – С. 125-131.

Журавель Д.П. Електрохімічні технології очищення стічних вод // В.Б. Гулевський, Ю.О.Постол, Д.П. Журавель, М.І. Стручаєв, О.В. Ковальов / Тези доп. IХ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний рух науки» (2-3 грудня 2019 р.), Т.1. – Дніпро, 2019. – С. 424-430.

Zhuravel D. Mechanism for the Maintenance of Investment in Agriculture / Halyna Hrytsaienko, Igor Hrytsaienko, Andrey Bondar and Dmitry Zhuravel // Modern Development Paths of Agricultural Production (Scopus).- Springer Nature Switzerland AG. -2019. – P.29-40.

Журавель Д.П. Викладання природничих дисциплін за допомогою інтерактивних методів навчання / В.П. Журавель, Д.П. Журавель // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 155-162.

Журавель Д.П. Роль дисципліни «Триботехніка» в підготовці магістрів спеціальності «Галузеве машинобудування» / Д.П. Журавель, К.Г. Петренко // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 163-168.

Журавель Д.П. Дослідження адаптивної роботи рульового управління транспортного засобу в швидкісному режимі / Д.П. Журавель, А.М.Бондар, Г.І. Дашивець // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 203-205.

Журавель Д.П. Вибір оптимального способу відновлення колінчастого валу / Д.П. Журавель, В.В. Паніна, О.Ю. Новик // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 224-226.

Журавель Д.П. Методологія оцінювання надійності дизельних двигунів при експлуатації на біодизелі / Д.П. Журавель // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 7.–Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. –С.30-39.

Журавель Д.П. Обоснование пространственного расположения плодов на эффективность замораживания / М.І. Стручаєв, Ю.О. Постол, В.Б. Гулевський, Д.П. Журавель, О.В. Ковальов // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: Papers of the 5th International Scientific Conference. February 28, 2019, Stuttgart, Germany, S. 660-666.

Журавель Д.П. Критерії вибору насоса для водопостачання тваринницьких ферм / Д.П. Журавель, Б.В. Болтянський // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №2 – Київ, 2019. – С. 34-39.

Журавель Д.П. Оцінка ефективності і технічного рівня грунтообробних мотоблоків / О.В. Ковальов, Д.П. Журавель, Ю.О. Постол, В.Б. Гулевський, А.М. Бондарь // International scientific and practical conference “Prospects for the development of technical sciences in EU countries and Ukraine” Wloclawek, Republic of Poland, December 21-22, 2018. Wloclawek:“ Baltija Publishing”, 2018. P. 117-120.

Журавель Д.П. Дослідження та контроль зношування деталей вузлів і агрегатів сільськогосподарської техніки / С. В. Десятов, Д.П. Журавель // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області за підсумками наукових досліджень 2018 року). Механіко-технологічний факультет: збірник тез доповідей, 2018. - С. 38.

Журавель Д.П. Моделювання процесу зношування прецизійних пар паливних систем мобільної техніки при експлуатації на біодизелі / Д.П. Журавель // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип.8. Т.2 .-Мелітополь: ТДАТУ, 2018.-С. 109-120

Журавель Д.П. Підвищення ефективності використання мобільної сільськогосподарської техніки шляхом забезпечення оптимального складу сумішевих біодизельних пальних / Д.П. Журавель // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2018.-С. (DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2-13)

Журавель Д.П. Покращення триботехнічних властивостей біологічних олив для мобільної сільськогосподарської техніки / Д.П. Журавель // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. – К., 2018. – Вип. 283. – С.270-282.

Журавель Д.П. Покращення триботехнічних властивостей біологічних олив для мобільної сільськогосподарської техніки / Д.П. Журавель // Збірник тез доповідей XІХ Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» (17–19 жовтня 2018 року). МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. - С. 132-134.

Журавель Д.П. Підвищення довговічності функціональних систем сільськогосподарської техніки при використанні біопально-мастильних матеріалів / Д.П. Журавель / Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. – К., 2018. – Вип. 282. – С.279-292.

Журавель Д.П. Особливості водопостачання в тваринництві / Д.П. Журавель, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №8 – Київ, 2018. – С.66-71.

Журавель Д.П. Методологія підвищення надійності сільськогосподарської техніки при використанні біопально-мастильних матеріалів: автореферат дис. ... д-ра техн. наук: 05.05.11 / Д. П. Журавель // ТДАТУ. - Мелітополь, 2018. - 42 с.

Журавель Д. П. Методологія підвищення надійності сільськогосподарської техніки при використанні біопально-мастильних матеріалів: дис. ... д-ра техн. наук: 05.05.11 / Д. П. Журавель // ТДАТУ. - Мелітополь, 2017. - 48 с.

Журавель Д.П. Методологія забезпечення надійності сільськогосподарської техніки при використанні біопально-мастильних матеріалів / Д.П. Журавель, В.А. Дідур / Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки : матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 1–3 листопада 2017 р.). – К., 2017. – С. 93-94.

Журавель Д.П. Підвищення ефективності експлуатації мобільної сільськогосподарської техніки при використанні біопаливо-мастильних матеріалів / Д.П. Журавель / Раціональне використання енергії в техніці. TechEnergy 2017: збірник тез доповідей XIII Міжнародної наукової конференції / НУБіП. – К., 2017. – С. 155-156.

Журавель Д.П. Вплив забрудненості абразивом біопаливо-мастильних матеріалів на енергоємність поверхневих шарів металів вузлів і агрегатів мобільної техніки / Д.П. Журавель // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Херсон, 2017. – Вип. 5. – С.56-65.

Журавель Д.П. Забезпечення надійності мобільної сільськогосподарської техніки при експлуатації на різних видах паливо-мастильних матеріалів / Д.П. Журавель // Сучасні проблеми землеробської механіки : збірник тез доповідей ХVII міжнародної наукової конференції / СНАУ. – Суми, 2016. – С. 163-164.

Журавель Д.П. Методологія оцінки надійності мобільної сільсько-господарської техніки при експлуатації на різних видах паливо-мастильних матеріалів / Д.П. Журавель// Вісник Сумського національного аграрного університету / СНАУ. – Суми, 2016. – Вип. 10/3(31). – С.66-71.

Журавель Д.П. Надежность мобильной сельскохозяйственной техники при использовании биологических топливо-смазочных материалов / В.А. Дидур, Д.П. Журавель // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України (Техніка та енергетика АПК) / НУБіП
відп. ред. Д. О. Мельничук. – К., 2016. – № 251. – С. 69-78.

Журавель Д.П. Методология обеспечения надежности мобильной техники при использовании биологических ТСМ / Д.П. Журавель // Енергозабезпечення технологічних процесів в агропромисловому комплексі України : матер. VI Міжнар. наук.-техн. конф. / ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. – С. 8-10.

Журавель Д.П. Покращення та контроль якісних показників біопалив та робочих рідин акустичним методом / Д.П. Журавель, Р.В. Кушлик // Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Мелітополь
Т. 4. Технічні науки (ч. 1) / ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. – С. 100.

Журавель Д.П. Удосконалення пристрою для контролю гліцеринових фракцій в біопаливі / Р.В. Кушлик, Д.П. Журавель // Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Мелітополь
Т. 4. Технічні науки (ч. 1) / ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. – С. 100.

Журавель Д.П. Влияние абразивности биотоплива на износ плунжерных пар ТНВД / Д.П. Журавель, В.Б. Юдовинский, В.А. Коломоец // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. – Вип. 15, т. 3. – С. 350-356

Журавель Д.П. Обробка біодизеля ультразвуком / Д.П. Журавель // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2015. – Вип. 15, т. 2 : Технічні науки. – С. 181-184.

Журавель Д.П. Особливості використання олив біологічного походження для мобільної техніки / Д.П. Журавель // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти: зб. наук. праць / УВ МААО
гол. ред. В.А. Дідур. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 2. – С. 157-165.

Журавель Д.П. Дослідження надійності ущільнюючих елементів паливних насосів високого тиску дизелів в середовищі біопалива / Д.П. Журавель, В.А. Коломоєць // Праці ТДАТУ : наукове фахове видання. – Мелітополь, 2014. – Вип. 14. т.2. – С. 76-86

Журавель Д.П. Сравнительная оценка надёжности плунжерных пар топливной аппаратуры дизелів на различных видах топлив / В.А. Дідур, Д.П. Журавель, В. Б Юдовинский, В.А. Коломоец // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: матер. Междунар. науч.-техн. конф. / НАН Беларуси, РУП"Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства"
ред.: П. П. Казакевич, С. Н. Поникарчик. – Минск, 2013. – Т. 3. – С. 250-257.

Журавель Д.П. До прогнозування ресурсу мобільної техніки / Е.К. Посвятенко, Д.П. Журавель, О. В. Сушко // Матеріали LXIX наукової конференції професорсько-викладацького складу національного транспортного університету / НТУ – К, 2013. – С.5-8.

Журавель Д.П. Прогнозирование ресурса трибосопряжений мобильной техники при использовании различных смазочных материалов / С.В. Кюрчев, В.Б. Юдовинский, Д.П. Журавель // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: сб. науч. статей по матер. VIII Междунар. науч.-практ. конференции и науч.-практ. конференции "Ресурсо- и энергосбережение в АПК. Альтернативные виды топлива" / ФГБОУ ВПО Ставропольский гос. аграрный ун-т. – Ставрополь, 2013. – С. 50-55.

Журавель Д.П. Моделювання енергетичного балансу трибосистеми сільськогосподарської техніки в середовищі змащувальних матеріалів / Д.П. Журавель // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти : збірник наукових праць / УВ МААО
голов. ред. В.А. Дідур. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 1. – С. 126-132.

Журавель Д.П. Влияние износа плунжерных пар топливных насосов высокого давления на их гидравлическую плотность / В.А. Дидур, Д.П. Журавель, В.Б. Юдовинский. В.А. Коломоец // Известия МААО. – СПб, 2013. – Вып. 18. – С. 39-43

Журавель Д.П. Ультразвуковой экспресс-метод оценки глицерина в биодизеле / Д.П.Журавель, Р. В. Кушлик // Известия МААО. – СПб., 2013. – Вып. 16. т. 1. – С. 104-109

Журавель Д.П., Дидур В.А., Юдовинский В.Б., Коломоец В.А. Сравнительная оценка надёжности плунжерных пар топливной аппаратуры дизелей на различных видах топлив. Материалы международной научно-технической конференции. «Научно-технический прогрес в сельскохозяйственном производстве». Минск: НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2014. С.250-257.

Журавель Д.П., Посвятенко Е.К., Сушко О.В. До прогнозування ресурсу мобільної техніки. Матеріали LXIX наукової конференції професорсько-викла-дацького складу національного транспортного університету. К:НТУ, 2013. С.5-8.

Журавель Д.П., Кюрчев С.М., Юдовинський В.Б. Прогнозирование ресурса трибосопряжений мобильной техники при использовании различных смазочных материалов. Материалы IX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК». Ставрополь: ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. – С.50-54.

Журавель Д.П. Моделирование износа зубчатых передач трансмиссий в среде биологических масел / Д.П. Журавель // Современные проблемы инновационного развития агроинженерии: матер. междунар. науч.-производ. конф. / БелГСХА им. В.Я. Горина. – Белгород, 2012. – Ч. 2. – С. 37-40.

Журавель Д.П. Визначення основних видів взаємодій у системах контакту мобільної техніки / Е.К. Посвятенко, Д.П. Журавель // Управління проектами, системний аналіз і логістика : наук. журнал
Вип. 10 / Нац. трансп. ун-т. – К., 2012 – С.

Журавель Д.П. Дослідження впливу присадок на експлуатаційні властивості олій [Електронний ресурс] / Д.П. Журавель, В. Б. Юдовинський, Б. В. Мітков // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету : Електронне наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2012. – Вип. 2, т. 4.

Журавель Д.П. Взаємозв’язок між коефіцієнтом зносу та коефіцієнтом тертя матеріалів / Д.П. Журавель // Вісник СевНТУ: зб. наук. праць / СевНТУ. – Севастополь, 2012. – Вип. 128 : Машиноприладобудування та транспорт. – С. 72-76.

Журавель Д.П. Исследование износа материалов деталей плунжерных пар топливной аппаратуры ДВС в среде биотоплива / В.А. Дидур, Д.П. Журавель, В.Б. Юдовинский, В.А. Коломоец // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету / ЛНАУ. – Луганськ, 2012. – № 41. – С.67-76 – (Технічні науки)

Журавель Д.П. Визначення металевого контакту при абразивному зношуванні деталей спряжень транспортних засобів [Електронний ресурс] / Д.П. Журавель // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. – Мелітополь, 2012. – Вип. 2. т. 1. – С.254-259.

Журавель Д.П. Экспериментальное моделирование процесса работы плунжерных пар ДВС / Д.П. Журавель, В.Б. Юдовинский, В.А. Коломоец // Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві: зб. наук. праць / Ін-т механізації тваринництва УААН
гол. ред. І. А. Шевченко. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 1(9). – С. 195-199

Журавель Д.П. Прогнозирование ресурса плунжерных пар топливных насосов / Д.П. Журавель // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. праць / КНТУ. – Кіровоград, 2012. – Вип. 25, т. 1. – С. 46-49.

Журавель Д.П. Обґрунтування методу прогнозування ресурсу мобільної техніки при експлуатації її на біопаливі / Д.П. Журавель // Праці ТДАТУ: наукове фахове видання / ТДАТУ. – Вип. 12. т. 3. – Мелітополь, 2012. – С. 109-119.

Журавель Д.П. Оцінка зносу трибоспряжень в середовищі біопаливо-мастильних матеріалів / Д. П.Журавель // Праці ТДАТУ: наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2012. – Вип. 12. т.2. – С. 28-33.

Журавель Д.П. Исследования видов изнашивания деталей топливной аппаратуры в среде биоуглеводородных гидкостей / Д.П. Журавель, В.Б. Юдовинский, В.А. Коломоец// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2012. – Вип. 12, т. 1. – С. 62-67

Журавель Д.П. Исследования местных износов деталей плунжерных пар топливных насосов ДВС [Електронний ресурс] / Д.П. Журавель , В.Б. Юдовинський, В.А. Коломоец // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – Вип.2, т.5

Журавель Д.П., Васько В.О. Методика оцінки змащувальних властивостей біологічних палив. Матеріали науково-технічної конференції Вип.10.Т.4. Мелітополь, 2012. С. 31-33.

Журавель Д.П. Вплив меркаптанів біопалива на знос деталей дизельних двигунів. Міжвузівський семінар «Тракторна енергетика». Харків, ХНТУСГ, 2012. С. 53.

Журавель Д.П. Водневе зношування матеріалів трибоспряжень дизельних двигунів в середовищі біодизеля. Міжвузівський семінар «Тракторна енергетика». Харків, ХНТУСГ, 2012. С. 52.

Журавель Д.П. Прогнозування ресурсу деталей функціональних систем мобільних машин до виводу їх в ремонт / Е.К. Посвятенко, Д.П. Журавель // Вісник [Національного транспортного університету] : наук.-техн. збірник / Нац. трансп. ун-т. – К., 2011. – № 24, ч. 2. – С. 45-47

Журавель Д.П. Триботехнічні властивості олій біологічного походження / Д.П. Журавель, В. Б. Юдовинський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь : ТДАТУ, 2011. – Вип. 11, т. 4 : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання енергетики і прикладної біофізики в агровиробництві". – С. 160-167.

Журавель Д.П. Моделирование процесса изнашивания прецизионных соединений топливных систем ДВС, работающих в среде биотоплива / Д.П. Журавель, В. Б. Юдовинський, В.А. Коломоец// Науковий вісник Луганського національного аграрного університету (Технічні науки) / ЛНАУ. – Луганськ, 2011. – № 29. – С. 380-390.

Журавель Д.П. Диференціація коефіцієнта зносу матеріалів пар тертя мобільної техніки, що працює на біопаливі [Електронний ресурс] / Д.П. Журавель, В. Б. Юдовинський // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету – Вип.1, т.1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011.

Журавель Д.П. Дослідження триботехнічних властивостей ПММ та обґрунтування вибору методу контролю зносу пар тертя в середовищі біопалива. Міжвузівський семінар «Тракторна енергетика». – Харків, ХНТУСГ. – 2011. – С. 52-53.

Журавель Д.П. Износ материалов деталей сопряжения типа вал-втулка прокольного относительного перемещения в среде биотоплива / Д.П. Журавель, В.Б. Юдовинский // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ
відп. за вип. В. Т. Діордієв. – Мелітополь, 2010. – Вип. 10, т. 10. – С. 76-87.

Журавель Д.П. Моделирование процесса изнашивания материалов трибосопряжений в среде биотоплива при периодической работы мобильной техники / В.Б. Юдовинский, Д.П. Журавель // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2010. – Вип. 10, т. 8: Моделювання технологічних процесів в АПК : матеріали міжнародної науково-практичної конференції . – С. 265-278

Журавель Д.П. Математическое моделирование рабочего процесса и определение экологических показателей дизеля Д-245 на номинальном режиме c помощью программного комплекса ДИЗЕЛЬ-РК / Д.П. Журавель, С.В. Мурай // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / відп. за вип. В. В. Овчаров. – Мелітополь, 2010. – Вип. 10, т. 4. – С. 124-131.

Журавель Д.П. Знос матеріалів в середовищі біопалива / Д.П. Журавель, В. Б. Юдовинський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / від. за вип. В. В. Тарасенко. – Мелітополь, 2010. – Вип. 10, т. 2. – С. 77-85

Журавель Д.П., Шрамко С.В. Обґрунтування та розробка електротехнічного методу контролю зносу пар тертя в середовищі біопалива при триботехнічних дослідженнях. Матеріали науково-технічної конференції Вип.9.Т.4. – Мелітополь, 2010. – С. 111-113.

Журавель Д.П. Зубкова К.В. Щепачова А.В. Особливості застосування біопалива для мобільних енергетичних засобів. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми дисциплін природничо-наукової підготовки сучасних інженерів». Херсон, ХДАУ, 2010. С.99-101.

Журавель Д.П., Зубкова К.В., Елісов Р.Д. Розробка удосконаленої схеми сушіння насіння соняшника. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми дисциплін природничо-наукової підготовки сучасних інженерів». Херсон, ХДАУ, 2010. С.101-104.

Журавель Д.П., Юдовинський В.Б. Износ материалов деталей сопряжения типа вал-втулка продольного относительного перемещения в среде биотоплива. Праці ТДАТУ. Вип. 10.Т.10. Мелітополь, 2010. С. 76-86.

Журавель Д.П. Вплив меркаптанів біопалива на водневе зношування поверхонь тертя / Д.П. Журавель, В. Б. Юдовинський// Вісник Львівського НАУ /ЛНАУ. (Агроінженерні дослідження) – Львів, 2009. – Вип. 13, т. 2. – С. 182-189.

Журавель Д.П. Критерії оцінки стійкості складових металів до зношування в середовищі біопалива / В.А. Дідур, Д.П. Журавель, В.Б. Юдовинський // Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві: зб. наук. праць / Ін-т механізації тваринництва УААН
гол. ред. І. А. Шевченко. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 1(3-4). – С. 329-332.

Журавель Д.П. Вплив біопалива на знос матеріалів паливної апаратури двигунів мобільної техніки / Д.П. Журавель, С.В. Кюрчев // Науковий вісник Луганського аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Луганськ, 2009. №3. – С. 87-90

Журавель Д.П. Особенности эксплуатации мобильной сельскохозяйственной техники при использования биодизельного топлива / В.А. Дидур, В.Т. Надыкто, Д.П. Журавель, В.Б. Юдовинский // Тракторы и сельхозмашины. – 2009. – № 3. – С. 3-6

Журавель Д.П. Кинетика внедрения абразивного зерна в поверхностный слой метала / С.В. Кюрчев, В.Б. Юдовинский, Д.П. Журавель, Ю.П. Мирненко // Праці ТДАТА.- Вип. 9, т. 2 - Мелітополь, 2009. - С. 55-64

Журавель Д.П., Кюрчев С.М., Юдовинський В.Б. Вплив біопалива на знос матеріалів паливної апаратури двигунів мобільної техніки. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. Луганськ: Видавництво ЛНАУ, №3, 2009. С. 87-90.

Журавель Д.П. Прогнозування ресурсу трибоспряжень мобільних сільськогосподарських агрегатів / Д.П. Журавель, В.Б. Юдовинський, С.В. Кюрчев, Б.В. Мітков // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка: наук. фах. видання / ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – Харків, 2008. – Вип. 75 : Механізація сільськогосподарського виробництва, т. 2. – С. 11-23

Журавель Д.П. Вплив фізико-хімічних властивостей біодизеля на роботу ДВЗ / Д.П. Журавель, Б.В. Мітков, В.Б. Юдовинський, В.П. Кувачов // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / відп. за вип. В. Т. Надикто. – Мелітополь, 2008. – Вип. 8, т. 6. – С. 104-108

Журавель Д.П. Металографічні дослідження процесу впливу метилового ефіру на поверхневу структуру металів і сплавів / В.А. Дідур, В. Б. Юдовинський, Д.П. Журавель // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / відп. за вип. В.А. Дідур. – Мелітополь, 2008. – Вип. 8, т. 2. – С. 10-14

Журавель Д.П. Енерго-екологічні аспекти використання біопалива // Д.П. Журавель, К.Г. Петренко // Екологічне підприємництво в АПВ: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. / ТДАТУ. – Мелітополь, 2008. – С. 45-47.

Журавель Д.П. Вплив метилових ефірів на процес зношення триботехнічних спряжень / В.А. Дідур, Д.П. Журавель, В. Б. Юдовинський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ
відп. за вип. В.А. Дідур. – Мелітополь, 2008. – Вип. 8, т. 4. – С. 3-9

Журавель Д.П. Механізм змащувальної дії моторних масел у процесі експлуатації мобільної сільськогосподарської техніки. Праці ТДАТА. Вип.1,Т.14. Мелітополь, 2001. С.45-48.

Журавель Д.П. Эффективность использования восстановленных моторных масел в тракторных двигателях. Праці ТДАТА. Вип.1,Т.18. Мелітополь, 2001. С.24-28.

Журавель Д.П. Метод оценки состояния триботехнических свойств моторных масел. Праці ТДАТА. Вип.1, Т.13. Мелітополь, 1999. С.65-67.

Журавель Д.П. Моделирование триботехнических процессов в сопряжениях автотракторних двигателей. Праці ТДАТА. Вип.1, Т.6. Мелітополь, 1998. С. 38-43.

Журавель Д.П. Исследование смазочной способности масел в сопряжениях автотракторних двигателей. Праці ТДАТА. Вип. 2, Т.1. Мелітополь, 1997. С.46-48.

Журавель Д.П. Моделирование химмотологических свойств масел с помощью триботехнических испытаний. Материалы докладов международной научно-практической конференции. Мелитополь, 1994. С.28-29.

Патент на корисну модель №147211 Гідравлічний прилад для різання труб / Журавель Д.П., Бондар А.М., Новик О.Ю… / Опубл. 21.04.21 Бюл. №16.

Патент на корисну модель №147210 Універсальний ріжуче-обтискний пристрій / Журавель Д.П., Бондар А.М., Новик О.Ю… / Опубл. 21.04.21 Бюл. №16.

Патент на корисну модель №146463 Рульове керування транспортного засобу з GPS корекцією напрямку руху / Бондар А.М… Журавель Д.П., Новік О.Ю. / Опубл. 24.02.21 Бюл. №8.

Журавель Д.П. «Тактильне рульове керування транспортного засобу з корекцією напрямку руху» Патент України № 134295 МПК В 62D 1/18 / А.М. Бондар, Д.П. Журавель.- № u20181219
заявл. 11.12.2018
опубл. 10.05.2019, бюл. №9.

Журавель Д.П. «Пристрій для виділення азоту з повітря» Патент України № 133483 МПК С 01В 13/00 / Д.П. Журавель.- № u201810711
заявл. 29.10.2018
опубл. 10.04.2019, бюл. №7.

Журавель Д.П. «Пристрій для очищення нафтопродуктів» Патент України № 125724 МПК С 10G 17/00 / Д.П. Журавель, М.І. Стручаєв, К. Г. Петренко.- № u 2017 11912
заявл. 05.12.2017
опубл. 25.05.2018, бюл. №10.

Патент України на корисну модель «Фільтр очищення біодизеля для заправ очних станцій» № 113745 від 10.02.2017, бюл. № 3

Патент України на корисну модель «Фільтр очищення дизельного біопалива» №108476 від 25.07.2016, бюл. № 14

Патент України на винахід «Пристрій для оцінки триботехнічних властивостей плунжерних пар паливного насоса високого тиску» № 108897 від 26.05.2015, бюл. № 12.

Патент України на корисну модель № 98876 «Пристрій для контролю гліцеринових фракцій в біодизелі» від 12.05.2015, бюл. № 9

Патент України на корисну модель № 98243 «Пристрій для оцінки змащувальних властивостей робочих рідин» від 27.04.2015, бюл. № 8

Патент України на корисну модель № 86867 «Пристрій збагачення повітря киснем» від 10.01.2014, бюл. №1

Патент України на корисну модель № 84933 «Пристрій для сепарації обчесаного вороху та очищення насіння рицини» від 11.11.2013, бюл. № 21

Патент України на корисну модель № 84959 «Пристрій для попередньої сепарації вороху рицини» від 11.11.2013, бюл. № 21

Патент України на корисну модель № 72584 «Пристрій для вимірювання сил тертя в трибоспряженні вал-втулка паливного насоса» від 27.08.2012, бюл. № 16

Патент України на корисну модель № 70726 «Машина тертя» від 25.06.2012, бюл. №12

Патент України на корисну модель № 70695 «Спосіб оцінки трибо технічних характеристик матеріалів через узагальнений показник зносу» від 25.06.2012, бюл. № 12.

Підручники, навчальні посібники, монографії

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи: підручник для здобувачів вищої освіти / Д.П. Журавель, І.П. Паламарчук, С.М. Уманський, В.І. Паламарчук, за ред. Д.П. Журавля. Київ: ЦП «Компринт», 2021. 449 с.

Технічний сервіс в АПК: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / Ю. Г. Сорваніді, Д. П. Журавель, А. М. Бондар, О. Ю. Новік. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 157 с.

Технічний сервіс мехатронних систем / Бондар А.М., Журавель Д.П., Новик О.Ю., Петренко К.Г., В’юник О.В. // Навчально-методичний посібник до самостійної роботи. Мелітополь: Люкс, 2021.

Надійність обладнання харчової галузі. Навчальний посібник / Ю.Г. Сухенко, І.П. Паламарчук, М.М. Жеплінська, М.М. Муштрук,, Д.П. Журавель. – Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 370 с.

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Навчально-методичний посібник до лабораторного практикуму для самостійної роботи / В.В. Паніна, О.В. В’юник, Г.І. Дашивець, Д.П. Журавель. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. – 84 с.

Триботехніка. Посібник до лабораторно-практичних робіт / Д.П. Журавель, О.Ю. Новик, А.М. Бондар, К.Г. Петренко // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. – 136 с.

Триботехніка. Курс лекцій / Д.П. Журавель, О.Ю. Новик, А.М. Бондар, К.Г. Петренко // Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. – 280 с.

Триботехніка. Методичні вказівки до самостійної роботи / Д.П. Журавель, О.Ю. Новик, А.М. Бондар, В.В. Паніна // Мелітополь: ФОП «Верескун В.М.», 2019. – 116 с.

Журавель Д.П. Технічна механіка рідини і газу: підручник для здобувачів ступеня вищої освіти закладів вищої освіти / В.А. Дідур, Д.П. Журавель. – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019. – 476 с.

Ресурсозбереження в технологічних процесах АПК: наукова школа доктора технічних наук, професора В. А. Дідура. Історико-бібліографічний нарис. / ТДАТУ, укладач С. В. Вовченко , наук. конс. д. т. н. Д. П. Журавель. – Мелітополь, 2019. – 48 с.

Гідравліка. Підручник. / В.А. Дідур, Д.П. Журавель, М.А. Палішкін та ін. // ред. В.А. Дідур. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 546 с.

Гідравліка та її використання в агропромисловому комплексі. Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Дідур, О.Д. Савченко, Д.П. Журавель [та ін.] // За загальною редакцією В.А. Дідура. – Київ : Аграрна освіта, 2008. – 497 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – професор кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Організаційна діяльність – Заступник головного редактора наукового видання «Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти» (науковометрична база РІНЦ)
Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукових тем: «Розробка технологій та апаратів для очищення та контролю від забруднення поливної води, робочих та мастильних рідин» (номер державної реєстрації НДР 0116 U 002743)
«Розробка електротехнологічного комплексу і технічних засобів для підвищення якості паливно-мастильних матеріалів» (номер державної реєстрації НДР 0116 U 002723)
Дійсний член (академік) Міжнародної академії аграрної освіти, 2018 рік (диплом № 002355)

Нагороди, заохочення, почесні звання:
За наукову та педагогічну діяльність отримав 26 подяк, у тому числі від Мелітопольської міської ради та Запорізької обласної ради