Гідравліка

Спеціальність:
Електроенергетика електротехніка та електромеханіка
СВО:
Бакалавр
Курс:
Провідний викладач:
Журавель Дмитро Павлович

Метою навчальної дисципліни «Гідравліка» є всебічна підготовка спеціалістів, спроможних, на основі отриманих знань та навичок, кваліфіковано вирішувати питання водопостачання сільських населених пунктів і сільськогосподарських виробництв, експлуатації гідравлічних машин і установок з врахуванням охорони водних ресурсів та раціонального і екологічно безпечного їх використання.

знати:
– задачі науки “Гідравліка” та методи якими реалізуються ці задачі;
– характеристику водних ресурсів України, потенційні можливості і методи їх використання;
– закони стану рівноваги і руху води;
– методику проектування і будову систем водопостачання;
– конструкцію і принцип дії насосів, вентиляторів, гідроенергетичних і вітроенергетичних установок;
– призначення і будову гідромеліоративних систем;
– призначення і будову гідравлічних машин.

вміти:
– застосовувати на практиці знання в сфері експлуатації сільськогосподарських об’єктів.
– використовувати отримані знання при експлуатації гідравлічних машин і установок.
– виявляти недоліки у роботі гідравлічного обладнання, встановлювати причин виходу його з ладу та способи їх усунення.

Робоча программа навчальної дисципліни «Гідравліка» 2 курс на основі ПЗСО спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на 2021-22 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Гідравліка» 2 курс спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на 2021-22 н.р.

Програма навчання здобувачів вищої освіти СИЛАБУС з дисципліни «Гідравліка (за вибором студента)» для спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за ОПП Електрична інженерія на 2 курс 4 семестр 2020-21 н.р.

Робоча программа навчальної дисципліни «Гідравліка» 1С курс на основі ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на 2021-22 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Гідравліка» 1С курс спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на 2021-22 н.р.

Програма навчання здобувачів вищої освіти СИЛАБУС з дисципліни «Гідравліка (за вибором студента)» для спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за ОПП Електрична інженерія на 1С курс 1 семестр 2020-21 н.р.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Гідравліка»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Гідравліка»

Корисне для студентів

Структура дисципліни “Гідравліка” (141 – “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 1 семестр)

Методи оцінювання знань студентів з дисципліни “Гідравліка” (141 – “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 1 семестр)

Лекційні матеріали з дисципліни «Гідравліка»

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Гідравліка»

Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідравліка»

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Гідравліка»