Аналіз технологічних систем

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Магістр
Курс:
М2
Провідний викладач:
Шокарев Олександр Миколайович

Студент повинен знати:
основні поняття про системи, аналіз та прийняття рішень. Суть системного підходу в інженерній діяльності; складові частини системи, їхні вхідні та вихідні параметри функціонування; що включає в себе кожний стан дослідження з надійності технологічних систем; зміст задач оцінювання надійності технологічних систем, класифікацію методів моделювання, принципи моделювання в техніці; основні стратегії інженерної справи. Системний підхід у виборі стратегії підвищення надійності технологічних систем. Суть цілеспрямованого розвитку систем. Фактори управління процессами.
Студент повинен вміти:
ставити інженерні задачі, відрізняти поняття “задача”, “ситуація”, “проблема”; ставити загальну задачу; виявляти диспропорції між корисністю функції та витратами на їх реалізацію. Студент повинен отримати навики:
– ставити і вирішувати інженерні задачі;
– збору та підготовки інформації для імітаційного моделювання технологічних систем з метою визначення показників їх надійності;
– розроблення коротких і довготермінових прогнозів з надійності технологічних систем;
– здійснення критеріального вибору

Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз технологічних систем» для ОР Магістр на 2021-22 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Аналіз технологічних систем» для спеціальності 208 «Агроінженерія» на 2021-22 н.р.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Аналіз технологічних систем»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Аналіз технологічних систем»

Корисне для студентів

Лекційні матеріали з дисципліни «Аналіз технологічних систем»

Лабораторні роботи з дисципліни «Аналіз технологічних систем»

Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Аналіз технологічних систем»

Практичні роботи з дисципліни «Аналіз технологічних систем»

Журнал виконання практичних робіт з дисципліни «Аналіз технологічних систем»

Самостійна робота з дисципліни «Аналіз технологічних систем»