Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Аналіз технологічних систем» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія»:

– Бланк для виконання лабораторної роботи 1 з дисципліни АТС ;

– Бланк для виконання лабораторної роботи 2 з дисципліни АТС ;

– Бланк для виконання лабораторної роботи 3 з дисципліни АТС .