Журнал виконання практичних робіт з дисципліни «Технічний сервіс мехатронних систем» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія» (на 1 семестр):

– Титульна сторінка до журналу практичних робіт з дисципліни ТСМС ;

– Бланк для виконання практичних робіт 1, 2 з дисципліни ТСМС ;

– Бланк для виконання практичної роботи 3 з дисципліни ТСМС ;

– Бланк для виконання практичної роботи 4 з дисципліни ТСМС ;

– Бланк для виконання практичної роботи 5 з дисципліни ТСМС .