Транспортний процес в АПК 2020.«Транспортний процес в АПК». Курс лекцій / А.М. Аюбов, В.П. Кувачов, В.Б. Мітков та ін., Мелітополь: ТДАТУ, 2021. 150 с.

.

У курсі лекцій викладено зміст дисципліни «Транспортний процес в АПК». Наведені наукові основи інженерного забезпечення ефективного використання транспортних засобів та процесів в АПК. Розглянуто сутності і методики розробки сукупності правил повного використання потенційних можливостей транспортних засобів та процесів в АПК за конкретних природно-виробничих умов, визначення потреби в цих засобах та процесів в АПК з мстою досягнення запрограмованих кінцевих результатів і дотримання вимог. Представлено процеси транспортування вантажів у сільському господарстві, науково-теоретичні основи експлуатації транспортних ‘засобів, вибір та обгрунтування раціонального складу, кінематики і графіків руху транспортних тракторних й автомобільних агрегатів, методику розрахунку необхідного технічного парку засобів дія перевезень та навантажувально-розвантажувальних робіт.

.