Гідравліка та її використання в агропромисловому комплексі 2008«Гідравліка та її використання в агропромисловому комплексі». Підручник / Дідур В.А., Савченко О.Д., Журавель Д.П. [та ін.] За загальною редакцією проф. В.А. Дідура. Київ : Аграрна освіта, 2008. 497 c.

.

.

На підставі багаторічного досвіду педагогічної та наукової роботи у сфері механіки рідини авторами підручника викладені основи загальної гідравліки та її інженерні додатки, призначені для студентів інженерних спеціальностей агротехнічних вузів. Викладені загальні питання теорії рівноваги і руху рідини, а також методи гідравлічного розрахунку напірних і безнапірних трубопроводів. Розглянуті прилади, принцип дії лопатевих насосів, осьових і відцентрових вентиляторів, об’ємних гідромашин. Подані методи розрахунку гідравлічних і пневматичних приводів і способи вибору приладів, що входять до них. Підручник може бути використаний фахівцями проектних організацій при розробці гідротехнічних споруд, систем сільськогосподарського водопостачання та меліорації, а також при проектуванні та використанні гідро-пневмопривід.

.

.

.