Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології наукових досліджень в технічному сервісі»:

Лабораторна робота 1 з дисципліни ТНД в ТС на тему: «Вибір напряму наукового дослідження» ;

Лабораторна робота 2 з дисципліни ТНД в ТС на тему: «Методичні основи наукового дослідження» ;

Лабораторна робота 3 з дисципліни ТНД в ТС на тему: «Основи теоретичних досліджень» ;

Лабораторна робота 4 з дисципліни ТНД в ТС на тему: «Основи експериментальних досліджень» ;

Лабораторна робота 5 з дисципліни ТНД в ТС на тему: «Основи пошуку, накопичення та опрацювання наукової інформації» ;

Лабораторна робота 6 з дисципліни ТНД в ТС на тему: «Правила складання бібліографічного опису для списків літератури і джерел» ;

Лабораторна робота 7 з дисципліни ТНД в ТС на тему: «Основні етапи процесу рішення технічних задач» ;

Лабораторна робота 8 з дисципліни ТНД в ТС на тему: «Основи етики наукових досліджень» ;

Лабораторна робота 9 з дисципліни ТНД в ТС на тему: «Виклад та обґрунтування наукових результатів» .