Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в агропромисловому виробництві» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 208 «Агроінженерія» (на 1 семестр):

Оцінка подрібнювачів концентрованих кормів за якісними та енергетичними показниками ;

– Машини для обробки коренебульбоплодів ;

– Визначення основних параметрів дискового різального апарату ;

– Бункери-живильники, бункери-дозатори та машини для подрібнення стеблових кормів ;

– Бункери-живильники, бункери-дозатори та машини для подрібнення концентрованих кормів ;

– Експериментально-теоретичне дослідження тарілчастого дозатора кормів ;

– Кормоприготувальні машини і агрегати ;

– Проектування механізованої технологічної лінії вирощування бройлерів у кліткових батареях ;

– Показники якості виконання технологічного процесу кормороздавачами ;

– Оцінка технічного стану вакуумної системи доїльної установки ;

– Оцінювання технічного стану доїльних апаратів ;

– Аналіз поживності раціонів для перепелів на відгодівлі .