Лекційні матеріали з дисципліни «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві»

ЗМ1 – “Новітні механізовані технології виробництва продукції тваринництва”:

Тема 1 – Новітні механізовані технології при роздаванні кормів та видаленні гною

Тема 2 – Новітні механізовані технології при доїнні сільськогосподарських тварин та первинній обробці молока

ЗМ2 – “Машини та обладнання для приготування кормів та особливості використання машин в тваринництві”:

Тема 3 – Машини для підготовки кормів до згодовування 

Тема 4 – Машини для теплової обробки кормів та приготування кормових сумішок

Тема 5 – Основи проектування, монтажу та технологічної експлуатації потокових технологічних ліній і процесів