Аналіз технологічних систем

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання (ВСТВ)

Вступ до фаху

Гідравліка та основи водопостачання

Гідравліка (МТФ)

Гідравліка та основи гідротехніки

Експлуатація машин і обладнання

Інженерна механіка (ВСТВ)

Машини, обладнання та їх використання в тваринництві

Машиновикористання в землеробстві

Машиновикористання техніки в рослинництві

Машиновикористання техніки в тваринництві

Методологія наукових досліджень

Моделювання технологічних процесів в АПК

Наукові комунікації

Основи триботехніки в системах галузевого машинобудування

Система точного землеробства

Технічний сервіс в АПК

Технічний сервіс мехатронних систем

Транспортний процес в АПК

Обов’язкові в аспірантурі:

Асистентська практика

Методика наукових досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи

Методологія дослідної справи та спеціальні методи досліджень

Технологічні системи в технічному сервісі