Технічний сервіс в АПК

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Болтянський Борис Володимирович

Мета навчальної дисципліни «Технічний сервіс в АПК» є формування в студентів теоретичних і практичних навичок за технологією й організацією технічного сервісу машин і встаткування в АПК, складанні й веденні експлуатаційної й ремонтної документації на сервісних підприємствах.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати:
– основні проблеми технічного сервісу в АПК;
– систему забезпечення працездатності машин і встаткування;
– систему сервісних послуг;
– основи організації технічного сервісу;
– технології виконання діагностичних, регулювальних і ремонтних робіт;
– систему керування якістю сервісних послуг;
– систему матеріально-технічного забезпечення сервісних підприємств.
вміти:
– розраховувати місткість ринку послуг технічного сервісу в регіоні;
– розраховувати потреби сервісного підприємства в ремонтно-експлуатаційних матеріалах;
– складати технологічні карти на виконання ремонтно-обслуговуючих робіт;
– вибирати технологічне встаткування для сервісних підприємств;
– організовувати виконання сервісних послуг, у тому числі по передпродажній підготовці машин, технічному обслуговуванню в гарантійний і післягарантійний
періоди.

Робоча программа навчальної дисципліни «Технічний сервіс в АПК» на 5, 7 семестр на 2021-22 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Технічний сервіс в АПК» на 5, 7 семестр на 2021-22 н.р.

Робоча программа навчальної дисципліни «Технічний сервіс в АПК» (8 семестр) на основі ПЗСО на 2021-22 н.р.

Робоча программа навчальної дисципліни «Технічний сервіс в АПК» (8 семестр) 1С на 2021-22 н.р.

Програма навчання здобувачів вищої освіти – СИЛАБУС з дисципліни «Технічний сервіс в АПК (обов’язкова)» для спеціальності 208 «Агроінженерія» за ОПП Агроінженерія на 8 семестр 2020-21 н.р.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Технічний сервіс в АПК» (7 семестр)

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Технічний сервіс в АПК» (8 семестр)

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Технічний сервіс в АПК»

Корисне для студентів

Лекційні матеріали з дисципліни «Технічний сервіс в АПК»

Презентації лекцій з дисципліни «Технічний сервіс в АПК» (8 семестр)

Практичні роботи з дисципліни «Технічний сервіс в АПК»

Журнал виконання практичних робіт з дисципліни «Технічний сервіс в АПК» (7 семестр)

Лабораторні роботи з дисципліни «Технічний сервіс в АПК»

Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічний сервіс в АПК» (8 семестр)