Болтянський Борис Володимирович

Посада: Кандидат технічних наук, доцент кафедри «Експлуатація та технічний сервіс машин»

Базова вища освіта: 1996 року закінчив з відзнакою Таврійську державну агротехнічну академію
факультет механізації сільського господарства
спеціальність «Інженер-механік»

Вчене звання: Доцент
У 2003 році отримав вчене звання доцента кафедри механізації тваринництва № атестата ДЦ № 007273

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
У 2000 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді ТДАТА та отримав науковий ступінь кандидат технічних наук. Спеціальність 05.20.01 - механізація сільськогосподарського виробництва № диплома ДК №008399

Email: borys.boltianskyi@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • енрего- та ресурсозберігаючі технології у тваринництві
  • новітні механізовані технології кормоприготування

Досвід наукової та викладацької діяльності: У Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1999 р. на посадах асистента та старшого викладача, а з 2001 р. - на посаді доцента кафедри «Технічні системи технологій тваринництва»
Види і результати професійної діяльності к.т.н., доц. Болтянського Б.В.

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК

Біляєва А.С., Журавель Д. П., Болтянський Б.В. Епіламування – ефективний захист трубопроводів від корозії. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 48-51.

Болтянський Б.В., Журавель Д.П., Болтянська Л.О. Техніко-технологічна реконструкція ферм – один з шляхів підвищення ефективності функціонування галузі тваринництва. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 256-260.

Болтянський Б.В., Дереза О.О., Дереза С.В. Розробка моделі функціонування вібраційного дозатора концкормів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 275-277.

Болтянський Б.В., Кулик Т.М. Дослідження процесу теплообміну при первинній обробці молока. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 325-328.

Іванова Д.В., Журавель Д. П., Болтянський Б.В. Електроерозійна обробка металів. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 544-546.

Облещенко А.Д., Журавель Д.П., Болтянський Б.В. Методи підвищення довговічності деталей та вузлів аксіально-поршневих гідромашин. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 549-552.

Болтянський Б.В., Денисенко Д.А. Використання відновлювальних джерел енергії в тваринництві. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. С. 650-652.

Болтянський Б.В. Енергетична оцінка розкидача для внесення солом’яної підстилки. Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: Мат. X-ї Міжнародної науково-технічної конференції. Глеваха-Київ. 2021. С. 12-15.

Парієв А.О., Дробишев О.О., Коротченко Т.М., Болтянський Б.В. Енергоємність процесу розкидання рулонів стебельчастих матеріалів кормороздавачем КТУ-10А з ножовими бітерами. Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: Мат. X-ї Міжнародної науково-технічної конференції. Глеваха-Київ. 2021. С. 52-54.

Болтянський Б. В. Підвищення ефективності технологічного процесу роздавання кормів на фермах великої рогатої худоби. Сучасні проблеми землеробської механіки: Збірник тез доповідей XХІI Міжн. наук. конф. Київ. Ніжин, 2021 С. 72-75.

Журавель Д.П., Болтянський Б.В., Скляр Р.В., Болтянська Н.І., Болтянська Л.О. Підвищення ефективності функціонування молочно-товарної ферми на прикладі ПП «Могучий» Мелітопольського району Запорізької області. Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №3. Київ, 2021. С.18-29.

Парієв А.О., Дробишев О.О., Коротченко Т.М., Болтянський Б.В., Сиротюк С.В. Експериментальний зразок обладнання для потокового внесення компонентів у кормосуміші. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. Вип. 11, том 1. 10 с.

Коробка С.В., Сиротюк С.В., Журавель Д.П., Болтянський Б.В., Болтянская Л.А. Гелиосушилка с интегрированным энергетическим блоком. «Проблемы региональной энергетики (https://doi.org/10.52254/1857-0070.2021.2-50)». (Emerging Sources Citation Index Web of Science). Электронный журнал № 2 (50) 2021. С.61-75.

Boltianskyi B., Sklyar R., Boltyanska N., Boltianska L., Dereza S., Grigorenko S., Syrotyuk S., Jakubowski T. The Process of Operation of a Mobile Straw Spreading Unit with a Rotating Finger Body-Experimental Research. Processes 2021, 9(7), 1144
https://doi.org/10.3390/pr9071144.

Boltianska N.І., Boltianskyi О.V., Boltianskyi B.V. Reducing energy expenses in the production of pork. WayScience. Dnipro, Ukraine, 2021. P.1. С. 27-29.

Болтянський Б.В., Дереза С.В. Програма і методика експериментальних досліджень визначення енергетичних показників розкидача підстилки. Науковий вісник ТДАТУ: електронне наукове фахове видання / ТДАТУ
гол. ред. д.т.н., проф. В.М. Кюрчев. - Мелітополь: ТДАТУ, 2020. - Вип. 10, том 1.

O.Dereza, S. Movchan, B. Boltianskyi, S. Dereza. Methods of construction of three-dimensional models of details. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наук. фах. видання., ТДАТУ. – Вип. 20, том 3. – Мелітополь, 2020. DOI: 10.31388/2078-0877-2020-20-3-231-239.

Парієв А.О., Коротченко Т.М., Болтянський Б.В. Удосконалений генератор з регульованою електричною напругою імпульсу на лінії електроогорожі для пасовищного утримання овець. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 2.

Болтянський Б.В., Парієв А.О., Дереза О.О., Дереза С.В., Дробишев О.О., Коротченко Т.М. Вибір раціонального енергетичного засобу для агрегатування мобільного змішувача-кормороздавача. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 2.

Болтянський Б.В., Болтянська Л.О. Управління відходами тваринництва – справа вигідна! Матеріали ХІI-ої науково-практичної конференції «Меліорація та водовикористання. Функціонування техніко-технологічних систем» ТДАТУ, ФОП «Ландар С.М.», Мелітополь, 2020. С.44-48.

Болтянський Б.В., Дереза О.О., Дереза С.В. Забезпечення комфорту тварин у молочному скотарстві. Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 312-315.

Болтянський Б.В., Болтянська Л.О., Сиротюк С.В. Аналіз структури витрат енергії при виробництві сільськогосподарської продукції. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Мелітополь: ТДАТУ, 2020. С. 436-442.

Болтянський Б.В., Дереза С.В. Програма і методика експериментальних досліджень визначення енергетичних показників розкидача підстилки. Науковий вісник ТДАТУ: [Електронний ресурс]. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. Вип. 10, том 1. DOI: 10.31388/2220-8674-2020-1-7

Леженкін О.М., Болтянський Б.В. Дослідження застосування рідкої і твердої фракцій ферментованих (компостованих) органічних добрив для покращення родючості ґрунтів і технологічного обладнання. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. Редкол. : В. С. Ловейкін (голов. ред.) та ін. Київ. 2020. Вип. 11. № 2. С.125-129.

Болтянська Л.О., Болтянський Б.В. Проблеми розвитку галузі тваринництва в Україні. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної щорічної інтернет-конференції. Проблематика 2020 р.: «Світові тенденції розвитку агропромислового виробництва» (Львів, 25-27 червня)

Болтянський Б.В. Експериментальна перевірка впливу методики проведення лабораторних робіт на успішність здобувачів ступеня вищої освіти. Зб. наук.-метод. пр. ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти». 2020. Вип. 23. С. 211–216.

Болтянський Б.В. Використання відходів тваринництва та птахівництва / Б.В. Болтянський, С.І. Мовчан, С.В. Дереза // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 61-64.

Болтянський Б.В. Способи утилізації відходів тваринництва і птахівництва / Б.В. Болтянський, О.О. Дереза, С.В. Дереза // Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. – Частина 1. – С. 214-217.

Болтянський Б.В. Розрахунок механізованої системи водопостачання сімейної тваринницької ферми / О.О. Дереза, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза // Матеріали Х Науково-практичної конференції ««Меліорація та водовикористання. З нагоди 130-річча першого водопроводу міста Мелітополя» / Укладачі: С.І. Мовчан, Т.М. Новах, С.О. Ісаченко, ФОП «Ландар С.М.», Комунальне підприємство «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області, Мелітополь, 2019 р., С.36-41.

Болтянський Б.В. Аналіз доцільності використання позиційних вивантажувачів консервованих кормів з траншейних сховищ / Б.В. Болтянський, О.О. Дереза, С.В. Дереза // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 19, т. 4. – Мелітополь: ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2019. – С. 233-244.

Boltyanskyi B. Research of the cereal materials micronizer for fodder components preparation in animal husbandry / Alexander Skliar, Boris Boltyanskyi, Natalia Boltyanska and Denis Demyanenko // Modern Development Paths of Agricultural Production (Scopus).- Springer Nature Switzerland AG. -2019. – P.249-258.

Болтянський Б.В. Профорієнтаційна робота як невід’ємна вагома складова діяльності кафедри / Л.О. Болтянська, Б.В. Болтянський // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти».- Вип. 22. – Мелітополь, 2019.– С. 112-117.

Болтянський Б.В. Критерії вибору насоса для водопостачання тваринницьких ферм / Д.П. Журавель, Б.В. Болтянський // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №2 – Київ, 2019. – С. 34-39.

Болтянський Б.В. Сутність і структура самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання / О.О. Дереза, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза // Зб. наук.-метод. Праць ТДАТУ «Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі».- Мелітополь, 2018.-С. 146-150.

Болтянський Б.В. Тенденції вдосконалення обладнання для роздачі кормів відлученим поросятам / Т.М. Кузьміна, А.А. Парієв, Б.В. Болтянський // Праці Таврійського ДАТУ. Вип. 18, том 2. Технічні науки. - Мелітополь, ТДАТУ, 2018. - С. 180-190.

Болтянський Б.В. Обґрунтування параметрів міксера-роздавача кормів / О.О. Дереза, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза // Матеріали VІІ-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» (5-28 грудня 2018 року). – Глеваха, 2019. – С. 25-27.

Болтянський Б.В. Обґрунтування конструктивного виконання змішувача компонентів комбікормів на основі побудови його морфологічної моделі/ Б.В. Болтянський, О.В. Гвоздєв, С.В. Дереза // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип.8. Т.2 .-Мелітополь: ТДАТУ, 2018.-С. 157-165.

Болтянський Б.В. Апробація розкидача підстилки з роторно-пальцевим робочим органом у виробничих умовах / А.О. Парієв, О.О. Дробишев, Т.М. Коротченко, Б.В. Болтянський // Науковий вісник ТДАТУ: Електронне наукове фахове видання. – Вип.8. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2018. (DOI: 10.31388/2220-8674-2018-2-11)

Болтянський Б.В. Особливості водопостачання в тваринництві / Д.П. Журавель, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №8 – Київ, 2018. – С.66-71.

Болтянський Б.В. Обґрунтування оптимального раціону годівлі перепелів / Л.О. Болтянська, Б.В. Болтянський, Р.В. Скляр, С.М. Григоренко, А.С. Комар // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №7. – Київ, 2018. – С. 38-42.

Болтянський Б.В. Розведення перепелів – родинний бізнес / Б.В. Болтянський, Л.О. Болтянська, А.С. Комар // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №5. – Київ, 2018 .-С. 37-43

Болтянський Б.В Досвід кафедри «Технічні системи технологій тваринництва» з вирощування перепелів / Болтянський Б.В., Болтянська Н.І., Дереза С.В., Григоренко С.М., Комар А.С. // Щомісячний науково-практичний журнал «Тваринництво сьогодні», №4. – Київ, 2018 .-С. 38-45

Bashutska U. Wyznaczanie objętościowego natężenia przepływu wody w segmencie pulweryzacyjnym aeratora wody / Ulyana Bashutska, Serhiy Syrotyuk, Ryszard Konieczny, Boris Boltianskyi // Матеріали науково-практичної конференції «Меліорація та водовикористання – екологічна безпека водних об’єктів» // Мелітополь, Відділ благоустрою та екології ММР ЗО, 30.03.2018 р. – Мелітополь, 2018. – С.26-28

Boltianskyi B. Hybrid system of power supply with application of wind and solar energy / Boltianskyi B., Serhii Syrotiuk, Valerii Syrotiuk // ТЕKA. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture – 2017, Vol. 17, No. 4, 37-44. (in Polish)

Болтянська Л.О. Організація самостійної роботи студентів засобами інформаційних технологій / Л.О. Болтянська, Б.В. Болтянський // Збірник науково-методичних праць " Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі", Випуск 20.- Мелітополь, 2017 С.34-38

Болтянський Б.В. Використання стічних вод тваринницьких підприємств для зрошення кормових культур / Дереза О.О., Болтянський Б.В., Дереза С.В. // Матеріали VI Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», м. Глеваха, 2017 р. С.26-29

Болтянський Б.В. Методологічна база обґрунтування технологічного процесу та обладнання для приготування комбікормів в умовах сільськогосподарських підприємств / Болтянський Б.В., Гвоздєв О.В., Бакарджиєв Р.О. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип.6. – т.3.- Мелітополь, 2016. - с. 73-79

Болтянський Б.В. Підвищення ефективності процесу подрібнення зерна при приготуванні комбікормів/ Б.В. Болтянський // Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки : матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 1–3 листопада 2017 р.), 2017. - С. 35-37.

Болтянський Б.В. Використання активних методів навчання у вищих навчальних закладах / Болтянський Б.В., Болтянська Л.О. // Збірник науково-методичних праць "Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі" В 19 – т.3.- Мелітополь, 2016. - с. 59-66

Болтянський Б.В. Обгрунтування експлуатаційно-технологічних параметрів кормороздавального агрегату / Дереза О.О., Болтянський Б.В., Дереза С.В. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип.6. – т.3.- Мелітополь, 2016. - с. 65-72

Болтянський Б.В. Використання гравітаційних процесів при сепарації, подрібненні та зволоженні кормових матеріалів / Болтянський Б.В. // Матеріали V-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». – Глеваха, 2017. – с.11-13

Болтянський Б.В. Підвищення ефективності технологічного процесу комбікормового виробництва шляхом застосування гравітаційної сепарації зерна / Болтянський Б.В., Гвоздєв О., Парієв А., Дмитрів В., Городняк Р // Вісник Львівського національного аграрного університету. Агроінженерні дослідження №20. – Львів, ЛНАУ, 2016. – С.129-139

Болтянський Б.В. Підвищення ефективності використання технічних засобів комбікормового виробництва методом cистемного підходу / Болтянський Б.В., Скляр О.Г., Гвоздєв О.В. // Праці Таврійського ДАТУ. Вип. 16, том 2. Мелітополь, ТДАТУ, 2016. - С.92-98

Болтянський Б.В. Використання енергозберігаючого обладнання для вологотеплової і термічної обробки концентрованих кормів / Болтянський Б.В., Тарасенко В.В., Дереза С.В. // Праці Таврійського ДАТУ. Вип. 16, том 2. Мелітополь, ТДАТУ, 2016. - С.125-131

Болтянський Б.В. Напрями підвищення економічної ефективності виробництва продукції в галузі тваринництва / Болтянський Б.В., Болтянська Л.О. // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток аграрної сфери» в рамках III Міжнародної спеціалізованої виставки «Київський технічний ярмарок – 2016» (29 березня 2016року), Київ – НУБіП, 2016. с. 19-21

Болтянський Б.В. Экспериментальные исследования разбрасывателя подстилки с роторно-пальцевым рабочим органом / Болтянський Б.В., Андрей Париев, Олег Дробышев, Татьяна Коротченко // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, 2016. Vol.18. No.1. 37-42

Болтянський Б.В. Прогресивні технології як основа мінімізації сукупних витрат енергії в тваринництві / Болтянський Б.В. // Матеріали ІV-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробниц-тві». – Глеваха, 2016. – С.16-18

Boltianskyi В. Analysis of major errors in the design of pumping stations and manure storage on pig farms / Boltianskyi В., Boltianskyi O., Boltyanska N. // TEKA. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, 2016. Vol.16. No.2. 49-54. (in Polish)

Болтянський Б.В. Обґрунтування конструктивно-функціональної схеми біореактора – установки для переробки органічних відходів (гною) / Болтянський Б.В. // Праці Таврійського ДАТУ. Вип. 15, том 3. Мелітополь, ТДАТУ, 2015. - С.182-188

Болтянський Б.В. Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми бункерного кормороздавача з регульованою здатністю шнекових дозаторів / Болтянський Б.В., Гончаренко А.В. // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців. – Кам’янець-Подільський. 2015. – с. 34

Болтянський Б.В. Стан ресурсної забезпеченості підприємств АПК на прикладі Запорізької області / Болтянський Б.В., Болтянський В.М., Мітков Б.В., Ігнатьєв Є.І., Шульга О.В. // Науковий вісник Таврійського ДАТУ. Вип. 5, том 1. Мелітополь, ТДАТУ, 2015. - С.68-74

Болтянський Б.В. Шляхи зниження витрат енергії на нагрівання води при доїнні корів / Болтянський Б.В. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенко. Вип. 156, 2015. – с.641-648

Болтянський Б.В. Метод визначення кількості засобів механізації для сучасних сільськогосподарских підприємств / Мовчан В.Ф., Болтянський Б.В., Ігнатьєв Є.І. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип. 14, том 3. Мелітополь, ТДАТУ, 2014. - С.164-174

Болтянський Б.В. Перспективи та доцільність використання нетрадиційних джерел енергії в тваринництві / Болтянський Б.В. // Науковий вісник Таврійського ДАТУ. Вип. 4, том 1. Мелітополь, ТДАТУ, 2014. - С.69-75

Болтянський Б.В. Впровадження енергозберігаючих технологій при будівництві та реконструкції тваринницьких підприємств в Україні / Болтянський Б.В. // Науковий вісник Таврійського ДАТУ. Вип. 4, том 1. Мелітополь, ТДАТУ, 2014. - С.10-15

Болтянський Б.В. Роль та місце дисципліни «Енергозбереження в тваринництві» в підготовці фахівців АПК / Б.В. Болтянський // Матеріали Міжнародної науково-методичної конфренції «Впровадження міжнародних стандартів якості в освітній простір». За ред. В.М, Кюрчева. - Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014. – С. 20-22.

Болтянський Б.В. Розробка експериментального стенда для дослідження ефективності застосування пристроїв, які слідкують за сонцем / Боярчук В., Сиротюк В., Сиротюк С., Гальчак В., Болтянський Б.В. // Вісник Львівського НАУ: Агроінженерні дослідження. - №17, 2013. – С. 286-293

Болтянський Б.В. Номограмний метод аналізу результатів багатофакторного експерименту / Болтянський Б.В., Шпиганович Т.О. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип. 12, том 3. Мелітополь, ТДАТУ, 2012. - С.64-68

Болтянський Б.В. Перспективные позиционные выгрузчики консервированных кормов из траншейных хранилищ / Болтянський Б.В. // Сборник научных статей по материалам ІХ Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК». – Ставрополь, Агрус, 2013. – С.14-19

Болтянський Б.В. Дослідження технологічних параметрів процесу теплообміну в потоково-технологічних лініях первинної обробки молока / Болтянський Б.В., Подшивалов С.Г. // Збірник наукових праць магістрів та студентів ТДАТУ. – Мелітополь, 2013. – Вип. 13. – Т. 1., С.15-18

Болтянський Б.В. Термомодернізація виробничих приміщень – основний резерв енергозбереження в тваринництві / Б.В. Болтянський // Матеріали ІІ-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві», 2013. – С. 10-12.

Болтянський Б.В. Передумови підвищення коефіцієнта використання працездатності агрегату / Болтянський, Б. В., Шабала, М. О., Ігнатьєв, Є. І. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету – Мелітополь, 2012. – Вип. 12. – Т. 3., с.64-68

Болтянський Б.В. Якість змішування компонентів раціону - основа підвищення продуктивності тварин / Болтянський Б.В., Шацький В.В., Мілько Д.О., Коломієць С.М., Семенцов В.І. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип. 1, том 3. Мелітополь, ТДАТУ, 2011. - С.36-43

Болтянський Б.В. Обґрунтування процесу вивантаження силосу та параметрів кидального пило-гвинтового робочого органа позиційного навантажувача / Болтянський Б.В. // Автореферат дис… на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук, Мелітополь, 2000. – 22 с.

Болтянський Б.В. Визначення перспективної конструкції зволожувача комбікормів методом апріорного ранжирування / Болтянський Б.В., Гвоздєв О.В., Гвоздєв В.О. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип. 11, том 5. Мелітополь, ТДАТУ, 2011. - С.170-176

Болтянський Б.В. Визначення коефіцієнта опору при русі кормоповітряної суміші у пневмокормороздавачі з дозуванням у трубі / Дем’яненко В.Я., Болтянський Б.В., Чаплинський А.П. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип. 10, том 5. Мелітополь, ТДАТУ, 2010. - С.143-150

Болтянський Б.В. Розрахунок трубопроводу пневмокормороздавача на жорсткість / Болтянський Б.В., Дем’яненко В.Я., Пеньов О.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип. 9, том 1. Мелітополь, ТДАТУ, 2009. - С.145-150

Болтянський Б.В. Мобільні маятникові вивантажувачі траншейних кормосховищ зі змінною точки обертання стріли / Болтянський Б.В., Мілько Д.О. Бакарджиєв Р.О. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип. 8, том 8. Мелітополь, ТДАТУ, 2008. - С.112-120

Болтянський Б.В. Сучасний стан розвитку галузі тваринництва в Запорізькій області / Болтянський Б.В., Болтянська Л.О. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип. 8, том 3 Мелітополь, ТДАТУ, 2008.-С.44-51

Авт. свід. 101908 на курс лекцій Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Н.І. Болтянська, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза / 2021.

Авт. свід. 101739 на посібник-практикум Механізовані технології в виробництві сільськогосподарської продукції / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Н.І. Болтянська, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза, С.М. Григоренко / 2021.

Авт. свід. 101740 на підручник Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві / Б.В. Болтянський, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Н.І. Болтянська, С.В. Дереза / 2020.

Авт. свід. 95553 на посібник Машиновикористання техніки в тваринництві / Скляр Р.В., Болтянська Н.І., Скляр О.Г., Болтянський Б.В., Дереза С.В. / 2020.

Авт. свід. 95552 на курс лекцій Машиновикористання техніки в тваринництві / Скляр Р.В., Болтянська Н.І., Скляр О.Г., Болтянський Б.В., Дереза С.В. / 2020.

Авт. свід. 95029 на підручник Машини, обладнання та їх використання в тваринництві / Скляр Р.В., Скляр О.Г., Болтянська Н.І., Мілько Д.О., Болтянський Б.В. / 2019.

Патент на корисну модель 1130749 Кормороздавач / Болтянський Б.В., Болтянська Н.І. 2018 // 26.12.2018 р.

Патент на корисну модель 129105 Відцентрова дробарка / Болтянський Б.В., Мазілін С.Д., Гвоздєв О.В., Болтянська Н.І., Дереза С.В. // 25.10.2018 р.

Патент на корисну модель 128548 Болт з нормованою силою затяжки / Мазілін С.Д., Болтянський Б.В., Гвоздєв О.В., Сиротюк С.В. // 25.09.2018 р.

Патент на корисну модель 120671 Дробарка / Болтянський Б.В., Скляр О.Г., Гвоздєв О.В., Бакарджиєв Р.О. // 10.11.2017 р.

Патент на корисну модель 118709 Молоткова дробарка / Болтянський Б.В., Гвоздєв О.В., Парієв А.О., Григоренко С.М. // 28.08.2017 р.

Патент на корисну модель 115225 Кормороздавач-змішувач / Болтянський Б.В., Дереза С.В., Дереза О.О., Мовчан С.І. // 10.04.2017

Патент на корисну модель 111732 Жатка зі зміною напрямку уладання стебел / Болтянський Б.В., Болтянський В.О., Ігнатьєв Є.І., Шульга О.В. // від 25.11.16 р.

Патент на корисну модель107877 Жатка для розподілу зрізаної маси на зернову та стеблову / Болтянський Б.В., Ігнатьєв Є.І., Мітков В.Б. // 24.06.16 р.

Патент на корисну модель 107875 Жатка для розподілу скошеної маси на зернову та стеблову / Болтянський Б.В
Ігнатьєв Є.І., Шульга О.В. // від 24.06.16 р.

Патент на винахід 90743 Самозавантажувальний кормороздавач / Болтянський Б.В., Мілько Д.О. // 25.05.2010 р.

Патент на корисну модель 47804 Вивантажувач кормів з вертикальною зміною точки обертання стріли / Болтянський Б.В., Мілько Д.О., Бакарджиєв Р.О. // 25.02.2010 р.

Патент на корисну модель 50464 Бункер для сипучих матеріалів / Болтянський Б.В., Гвоздєв О.В., Гвоздєв В.О., Лось О.В. / 10.06.2010 р.

Патент на корисну модель 30449 А Навантажувач кормів / Кисельов О.В…..Болтянський Б.В. / 2000

Патент на корисну модель 2027 Пристрій для очищення стійл від гною / Брагінець А.М., Болтянський Б.В. / 2003

Підручники, навчальні посібники, монографії

«Проектування та монтаж техніки агропромислового виробництва»: курс лекцій / Н.І. Болтянська, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2020. 196 с.

«Енерго- та ресурсозбереження в тваринництві»: підручник / Б.В. Болтянський, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Н.І. Болтянська, С.В. Дереза. К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. 410 с.

«Механізовані технології в виробництві сільськогосподарської продукції» : посібник-практикум для виконання лабораторних робіт / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Н.І. Болтянська, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза, С.М. Григоренко. – Мелітополь: Люкс, 2019. – 303 с.

«Машини, обладнання та їх використання в тваринництві» : підручник / Р.В. Скляр, О.Г. Скляр, Н.І. Болтянська, Д.О. Мілько, Б.В. Болтянський. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019 . – 608 с.

«Машиновикористання техніки в тваринництві» : курс лекцій (Частина 2) / Н.І. Болтянська, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 160 с.

«Машиновикористання техніки в тваринництві» : навчальний посібник з виконання лабораторних робіт) / Н.І. Болтянська, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 180 с.

«Від ідеї до власної справи»: навчальний посібник / А.С.Коноваленко, Л.О. Болтянська, Д.М.Трачова, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза та ін. Мелітополь.: Видавництво, 2017. – 279 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність – доцент кафедри «Технічний сервіс та системи в АПК» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
Наукова діяльність – відповідальний виконавець наукової теми: «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі». Державний реєстраційний номер: 0121U110251