Безпосередню участь в науковому житті університету та країни в цілому приймають викладачі кафедри експлуатації та технічного сервісу машин та студенти, які є членами наукових гуртків кафедри. Участь у семінарах, конференціях, симпозіумах, на різних рівнях, вважається пріоритетною діяльністю професорсько-викладацького складу кафедри.

Науковий досвід викладачів дозволяє формувати наукові напрямки вирішення актуальних проблем галузі на сучасному етапі.

Науково-практичні заходи 2022-23 н.р.

Науково-практичні заходи 2021-22 н.р.

Науково-практичні заходи 2020-21 н.р.

Науково-практичні заходи 2019-20 н.р.

Науково-практичні заходи 2018-19 н.р.

Науково-практичні заходи 2017-18 н.р.

Науково-практичні заходи 2016-17 н.р.

Науково-практичні заходи 2015-16 н.р.

Інтернет- конференції кафедри

    Ми живемо в час розквіту інформаційних технологій, проникнення яких відбувається в усі галузі і сфери життєдіяльності людини. Не є виключенням і професійна діяльність науковця. Проведення досліджень, пошук матеріалів і публікацій, математичні розрахунки, обробка результатів експериментів, ознайомлення широкого кола дослідників із зробленими висновками і запропонованими пропозиціями – це далеко не повний перелік дій і операцій, які виконуються з використанням комп’ютерної техніки і відповідного стандартизованого чи спеціалізованого програмного забезпечення.
  Вагоме місце серед інформаційних технологій, які використовуються науковцями різних галузей, займають інтернет-технології. Адже для науковця глобальна мережа Інтернет сьогодні – це засіб пошуку інформації і можливість ознайомлення з результатами останніх досліджень, on-line спілкування і використання електронної пошти, можливість опублікування наукових статей в електронних фахових виданнях і апробація результатів досліджень шляхом участі в інтернет-конференціях.
    Так, саме інтернет-конференція дає можливість швидко знайомитися з дослідженнями, які проводяться в певній галузі, доводити до відома широкого кола науковців власні судження, висновки і пропозиції. І це можна робити, не виходячи з дому, залишаючись за власним персональним комп’ютером, – адже ми живемо в час розквіту інтернет-технологій. Співробітниками кафедри регулярно організовуються та проводяться інтернет- конференції:

I Міжнародна науково-практична конференція «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі» 

Програма I Міжнародної науково-практичної конференції (квітень 2020 р.) 

IІ Міжнародна науково-практична конференція «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі»